جستجوهای پرطرفدار

فرق میلگرد آجدار با میلگرد ساده

فرق میلگرد آجدار با میلگرد ساده میلگردها از مهم‌ترین مصالح در ساخت و ساز هستند که برای افزایش استحکام کششی بتن به کار می‌روند. میلگردها به دو دسته کلی میلگرد آجدار و میلگرد ساده تقسیم می‌شوند. تفاوت‌های اصلی میلگرد آجدار و میلگرد ساده: 1. شکل ظاهری: میلگرد آجدار: سطح میلگرد آجدار دارای برجستگی‌هایی به نام آج است که به منظور افزایش چسبندگی میلگرد به بتن تعبیه شده‌اند. میلگرد ساده: سطح میلگرد ساده صاف و بدون آج است. 2. کاربرد: میلگرد آجدار: میلگرد آجدار به دلیل چسبندگی بیشتر به بتن، در ساخت تیرچه‌ها، ستون‌ها، سقف‌ها و سایر قسمت‌هایی که نیاز به استحکام کششی بالا دارند، به کار می‌رود. میلگرد ساده: میلگرد ساده به دلیل چسبندگی کمتر به بتن، در ساخت فونداسیون، تیرهای فرعی و سایر قسمت‌هایی که نیاز به استحکام کششی بالا ندارند، به کار می‌رود. 3. قیمت: میلگرد آجدار: به دلیل پیچیدگی فرآیند تولید، قیمت میلگرد آجدار از میلگرد ساده بیشتر است. میلگرد ساده: به دلیل فرآیند تولید ساده‌تر، قیمت میلگرد ساده از میلگرد آجدار ارزان‌تر است. 4. مقاومت: میلگرد آجدار: میلگرد آجدار به دلیل وجود آج، مقاومت کششی بالاتری نسبت به میلگرد ساده دارد. میلگرد ساده: میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج، مقاومت کششی پایین‌تری نسبت به میلگرد آجدار دارد. 5. شکل‌پذیری: میلگرد آجدار: میلگرد آجدار به دلیل وجود آج، شکل‌پذیری کمتری نسبت به میلگرد ساده دارد. میلگرد ساده: میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج، شکل‌پذیری بیشتری نسبت به میلگرد آجدار دارد. 6. جوش‌پذیری: میلگرد آجدار: میلگرد آجدار به دلیل وجود آج، جوش‌پذیری کمتری نسبت به میلگرد ساده دارد. میلگرد ساده: میلگرد ساده به دلیل نداشتن آج، جوش‌پذیری بیشتری نسبت به میلگرد آجدار دارد. در انتخاب نوع میلگرد مناسب برای هر پروژه، باید به موارد مختلفی مانند نوع سازه، میزان بار وارده، شرایط محیطی و … توجه کرد. قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر