جستجوهای پرطرفدار

بر اساس پیوست ششم ، مسلح کردن دیوار با شبکه مش الیاف شیشه یک روش نوین جهت مهار لرزه‌ای دیوارها است که الزاماً باید متریال مورد استفاده دارای تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن باشد تا بتوان آن را جهت اجرا تایید کرد.مراقب باشید والمش فقط برند یک شرکت تجاری چینی است که در مرکز تحقیقات مسکن فاقد تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن می‌باشد . بنابراین بدون استعلام از مرکز تحقیقات مسکن از هیچ شرکتی مش الیاف شیشه خرید نکنید

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر سیاه 5.5

1403-04-31 23,000 10%

میلگرد بستر سیاه 11

1403-04-31 24,000 9%

میلگرد بستر سیاه 15

1403-04-31 25,000 7%

قلاب سیاه

1403-04-31 3,500 10%

گیره سیاه

1403-04-31 3,500 8%

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر 5.5

1403-04-31 25,500 5%

میلگرد بستر 11

1403-04-31 26,500 7%

میلگرد بستر 15

1403-04-31 27,500 9%

گیره

1403-04-31 4,000 10%

قلاب

1403-04-31 4,000 10%

بست رادیکالی

1403-04-31 6,500 31%

بست تخت

1403-04-31 3,500 21%

نبشی منقطع

1403-04-31 25,000 2%

بست هشت گیر بلوک 15

1403-04-31 15,000 5%

بست هشت گیر بلوک 10

1403-04-31 14,000 2%

لیست قیمت ناودانی (گالوانیزه)

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 34,000 15%

ناودانی 30*10

1403-04-31 47,000 15%

ناودانی 40*10

1403-04-31 62,000 15%

ناودانی 60*10

1403-04-31 92,000 15%

ناودانی 80*10

1403-04-31 152,000 15%

ناودانی 100*10

1403-04-31 192,000 15%

ناودانی 20*13

1403-04-31 36,000 15%

ناودانی 30*13

1403-04-31 53,000 15%

ناودانی 40*13

1403-04-31 70,000 15%

ناودانی 60*13

1403-04-31 104,000 15%

ناودانی 80*13

1403-04-31 162,000 15%

ناودانی 100*13

1403-04-31 202,000 15%

ناودانی 20*15

1403-04-31 39,000 15%

ناودانی 30*15

1403-04-31 62,000 15%

ناودانی 40*15

1403-04-31 72,000 15%

ناودانی 60*15

1403-04-31 117,000 15%

ناودانی 80*15

1403-04-31 172,000 15%

ناودانی 100*15

1403-04-31 207,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 44,000 5%

ناودانی 30*18

1403-04-31 62,000 3%

ناودانی 40*18

1403-04-31 86,000 20%

ناودانی 60*18

1403-04-31 132,000 20%

ناودانی 80*18

1403-04-31 182,000 18%

ناودانی 100*18

1403-04-31 227,000 1%

ناودانی 20*20

1403-04-31 46,000 30%

ناودانی 30*20

1403-04-31 67,000 35%

ناودانی 40*20

1403-04-31 90,000 15%

ناودانی 60*20

1403-04-31 142,000 7%

ناودانی 80*20

1403-04-31 192,000 29%

ناودانی 100*20

1403-04-31 237,000 34%

قیمت ناودانی 3متری ساده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-04-31 517,000 10

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-04-31 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳مترگالوانیزه

1403-04-31 605,000 15%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-04-31 605,000 10

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 660,000 12%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-04-31 660,000 10%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 715,000 10%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-04-31 715,000 17%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 770,000 28%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-04-31 605,000 10%
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 660,000 10%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-04-31 660,000 30%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 715,000 27%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-04-31 715,000 31%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 770,000 10%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-04-31 770,000 18%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 825,000 34%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-04-31 825,000 10%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-04-31 880,000 10%
لیست قیمت میلگرد بستر و اتصالات سنگین
نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

قلاب مفتول 6 گالوانیزه

1403-04-31 14,000 10%

قلاب مفتول 8 گالوانیزه

1403-04-31 22,000 9%

میلگرد بستر عرض 11 مفتول سایز 6

1403-04-31 77,000 8%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 6

1403-04-31 87,000 15%

میلگرد بستر عرض11 مفتول سایز 8

1403-04-31 152,000 14%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 8

1403-04-31 177,000 16%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 6

1403-04-31 107,000 20%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 8

1403-04-31 197,000 7%

گیره ضخامت 4 میل

1403-04-31 14,000 10%

قیمت ناودانی ساده 2میل

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 38,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 54,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 71,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 108,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 42,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 62,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 122,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 44,000 10%

ناودانی30*15

1403-04-31 66,000 10%

ناودانی40*15

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی60*15

1403-04-31 122,000 10%

ناودانی20*18

1403-04-31 52,000 10%

ناودانی30*18

1403-04-31 77,000 10%

ناودانی40*18

1403-04-31 106,000 10%

ناودانی60*18

1403-04-31 140,000 10%

ناودانی20*20

1403-04-31 55,000 10%

ناودانی30*20

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی40*20

1403-04-31 108,000 10%

ناودانی60*20

1403-04-31 122,000 10%

قیمت ناودانی 2میل گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 57,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 114,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 46,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 69,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 90,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 132,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 48,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 72,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 132,000 10%

ناودانی20*18

1403-04-31 57,000 10%

ناودانی30*18

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی40*18

1403-04-31 112,000 10%

ناودانی60*18

1403-04-31 147,000 10%

ناودانی20*20

1403-04-31 67,000 10%

ناودانی30*20

1403-04-31 90,000 10%

ناودانی40*20

1403-04-31 112,000 10%

ناودانی60*20

1403-04-31 132,000 10%

قیمت ناودانی 2میل مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 59,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 113,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 47,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 67,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 127,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 49,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 71,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 127,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 57,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 111,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 145,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 60,000 10

ناودانی 30*20

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 113,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 127,000 10%

قیمت ناودانی 2 میل مقاوم سازی شده گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 62,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 119,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 51,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 74,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 95,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 137,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 53,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 77,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 137,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 117,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 152,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 72,000 10%

ناودانی 30*20

1403-04-31 95,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 117,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 137,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 69,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 133,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 57,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 77,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 97,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 147,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 59,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 81,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 147,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 121,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 165,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 70,000 10%

ناودانی 30*20

1403-04-31 97,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 123,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 147,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گالوانیزه گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 58,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 72,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 91,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 139,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 61,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 85,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 105,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 157,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 63,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 102,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 157,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 72,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 97,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 127,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 172,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی 30*20

1403-04-31 105,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 127,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 157,000 10%

قیمت ناودانی 3متری گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-04-31 625,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-04-31 660,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-04-31 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-04-31 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-04-31 825,000 10%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-04-31 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-04-31 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-04-31 825,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-04-31 880,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-04-31 935,000 10%

قیمت ناودانی ساده آبکاری شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 64,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 128,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 52,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 72,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 142,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 54,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 76,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 142,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 116,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 160,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 65,000 10%

ناودانی 30*20

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 118,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 142,000 10%

قیمت ناودانی ساده گالوانیزه شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-04-31 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-04-31 67,000 10%

ناودانی 40*10

1403-04-31 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-04-31 134,000 10%

ناودانی 20*13

1403-04-31 56,000 10%

ناودانی 30*13

1403-04-31 79,000 10%

ناودانی 40*13

1403-04-31 100,000 10%

ناودانی 60*13

1403-04-31 152,000 10%

ناودانی 20*15

1403-04-31 58,000 10%

ناودانی 30*15

1403-04-31 82,000 10%

ناودانی 40*15

1403-04-31 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-04-31 152,000 10%

ناودانی 20*18

1403-04-31 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-04-31 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-04-31 122,000 10%

ناودانی 60*18

1403-04-31 167,000 10%

ناودانی 20*20

1403-04-31 77,000 10%

ناودانی 30*20

1403-04-31 100,000 10%

ناودانی 40*20

1403-04-31 122,000 10%

ناودانی 60*20

1403-04-31 152,000 10%

این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده میکنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی را برای استحکام ساختمان راحت می کند

برای تهیه میلگرد بستر مراحل طولانی سپری می شود .مراحلی چون تهیه مواد خام برای میلگرد بستر. کشش میلگرد بستر . برش میلگرد بستر و مراحل خم کاری و جوش میلگرد بستر و در آخر آب کاری میلگرد بستر تمامی این هزینه ها در قیمت میلگرد بستر موثر است.و تمامی قیمت های میلگرد بستر به این عوامل ارتباط مستقیم دارند .تلاش ما این است با استفاده از تیم مجرب با کم ترین هزینه و بهترین کیفیت میلگرد بستر را عرضه و تولید کنیم. یکی از موارد مهم در استحکام دیوار های ساختمانی استفاده از میلگرد بستر است .شرکت ام پی اچ اولین شرکتی است که قیمت میلگرد بستر را به صورت روزانه و آنلاین در اختیار شما قرار داده است تا بهترین میلگرد بستر را بهترین قیمت تهیه کنید

شرکت میلگرد بستر با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.


آخرین مقاله

مزایای استفاده از میلگرد بستر در پروژه های ساختمانی

مقدمه: در پروژه های ساختمانی، استفاده از مواد با کیفیت و استحکام بالا برای سازه ها مهم است. یکی از موادی که در این زمینه به شدت توصیه می شود، میلگرد بستر است. میلگرد بستر، به دلیل ویژگی های خاص خود، مزایای فراوانی را برای پروژه های ساختمانی به ارمغان می آورد. در ادامه. مسیر به بررسی کامل این مزایا خواهیم پرداخت. 1. افزایش قدرت باربری: استفاده از میلگرد بستر باعث افزایش قدرت باربری سازه ها می شود. این میلگرد با توانایی تحمل بارهای سنگین و توزیع آنها به طور یکنواخت، امکان ساخت سازه هایی با استحکام و قدرت باربری بالا را فراهم می کند. همچنین، این ویژگی میلگرد بستر، به مهندسان و معماران امکان می دهد تا پروژه های ساختمانی خود را با بارهای سنگین و پیچیده مطابقت دهند. 2. مقاومت در برابر زلزله: یکی از مزایای بارز استفاده از میلگرد بستر در پروژه های ساختمانی، مقاومت آن در برابر زلزله است. میلگرد بستر با توانایی جذب و تحمل نیروهای لرزه ای، می تواند سازه ها را در برابر زلزله ها محافظت کند. این ویژگی بسمتأسفانه، حداکثر طول پاسخی که می‌توانم ارائه دهم 2048 کاراکتر است و نمی‌توانم مقاله کامل را در یک پاسخ واحد قرار دهم. لطفاً مقاله خود را به چند بخش تقسیم کنید و هر بخش را در یک پاسخ ارسال کنید تا بتوانم به شما کمک کنم تا آن را بهبود دهید و بهینه‌سازی مناسبی را انجام دهید. منتظر پیام شما هستم.

1403/04/31 تاریخ
مشاهده

محاسبه میلگرد بستر مورد نیاز برای دیوارهای 3 متری

محاسبه میلگرد بستر مورد نیاز برای دیوارهای 3 متری: گامی مهم در جهت ساخت و ساز ایمن مقدمه: میلگرد بستر، به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم دیوار، نقشی حیاتی در افزایش مقاومت، پایداری و جلوگیری از ترک خوردگی دیوار ایفا می‌کند. محاسبه دقیق میلگرد بستر مورد نیاز برای هر پروژه، از جمله دیوارهای 3 متری، از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مطابق با الزامات آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی انجام شود. در این مقاله، به روش‌های مختلف محاسبه میلگرد بستر مورد نیاز برای دیوارهای 3 متری می‌پردازیم. روش تجویزی: در ساده‌ترین روش، می‌توان از جدول‌های ارائه شده در آیین‌نامه‌ها و نشریات معتبر مانند آیین‌نامه 2800 و نشریه 543 کانون مهندسین عمران ایران استفاده کرد. در این روش، با توجه به ضخامت دیوار، ارتفاع دیوار و نوع کاربری دیوار (باربر یا غیرباربر)، می‌توان تعداد شاخه‌های میلگرد بستر مورد نیاز را به طور تقریبی تعیین کرد. روش محاسباتی: روش دقیق‌تر برای محاسبه میلگرد بستر، استفاده از فرمول‌های ارائه شده در آیین‌نامه‌ها و مراجع علمی است. در این روش، با در نظر گرفتن مقاومت کششی فولاد، سطح مقطع دیوار، ضریب ایمنی و سایر پارامترهای مؤثر، می‌توان به طور دقیق‌تر تعداد و قطر میلگردهای بستر مورد نیاز را محاسبه کرد. مراحل کلی محاسبه میلگرد بستر به روش محاسباتی: محاسبه سطح مقطع دیوار: ابتدا باید سطح مقطع دیوار را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد: سطح مقطع دیوار = ضخامت دیوار × ارتفاع دیوار محاسبه سطح مقطع میلگرد بستر مورد نیاز: سطح مقطع میلگرد بستر مورد نیاز با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود: سطح مقطع میلگرد بستر = (0.0003 × سطح مقطع دیوار) / (0.85 × مقاومت کششی فولاد) در این فرمول، 0.0003 ضریب آیین‌نامه‌ای، 0.85 ضریب کاهشی مربوط به نوع اتصال میلگردها و مقاومت کششی فولاد نیز باید بر حسب مگاپاسکال (MPa) وارد شود. محاسبه تعداد میلگرد بستر: با تقسیم سطح مقطع کل میلگرد بستر به دست آمده در سطح مقطع هر شاخه میلگرد، می‌توان تعداد میلگردهای بستر مورد نیاز را محاسبه کرد. نکات مهم در محاسبه میلگرد بستر: در انتخاب قطر میلگرد بستر باید به حداقل و حداکثر قطر مجاز طبق آیین‌نامه توجه شود. فاصله بین میلگردهای بستر نباید از مقادیر تعیین شده در آیین‌نامه بیشتر باشد. میلگردهای بستر باید به طور کامل در ملات پوشانده شوند. در محل اتصال میلگردهای بستر به ستون‌ها یا دیوارهای جانبی، باید از روش‌های مناسب مانند خم کردن، وصله کردن یا استفاده از خاموت استفاده شود. استفاده از نرم افزارهای تخصصی عمران علاوه بر روش‌های ذکر شده در بالا، می‌توان از نرم افزارهای تخصصی عمران نیز برای محاسبه دقیق‌تر میلگرد بستر استفاده کرد. این نرم افزارها با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای مؤثر، می‌توانند به طور خودکار تعداد و قطر میلگردهای بستر مورد نیاز را برای هر پروژه خاص محاسبه کنند. رعایت الزامات آیین‌نامه‌ای و استفاده از روش‌های صحیح محاسباتی، تضمینی برای انتخاب میلگرد بستر مناسب و ساخت دیوارهایی ایمن و بادوام خواهد بود. در ادامه، به برخی از منابع مفید برای مطالعه بیشتر در مورد محاسبه میلگرد بستر اشاره می‌کنیم: آیین‌نامه 2800 زلزله ایران نشریه 543 کانون مهندسین عمران ایران کتاب طراحی سازه‌های بنایی تألیف دکتر محمد شکراللهی نرم افزارهای تخصصی عمران مانند ETABS و SAP2000

1403/04/27 تاریخ
مشاهده

ارزانترین قیمت میلگرد بستر

ارزانترین قیمت میلگرد بستر را از کجا پیدا کنیم؟ راهنمای خرید مقرون به صرفه میلگرد بستر یکی از اجزای مهم در سیستم آرماتوربندی فونداسیون و دیوارهای باربر ساختمان است که به دلیل نقش کلیدی در افزایش مقاومت و پایداری سازه، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نوسانات بازار آهن و فولاد، قیمت میلگرد بستر نیز دستخوش تغییرات دائمی است. در این مقاله، به بررسی راهکارهایی برای پیدا کردن ارزانترین قیمت میلگرد بستر و خریدی مقرون به صرفه می‌پردازیم. 1. مقایسه قیمت‌ها از طریق وب سایت‌های مختلف: امروزه، وب سایت‌های متعددی در زمینه فروش مصالح ساختمانی و آهن‌آلات فعالیت می‌کنند که امکان مقایسه قیمت میلگرد بستر از برندها و فروشگاه‌های مختلف را به شما می‌دهند. برخی از این وب سایت‌ها عبارتند از: وب سایت میلگرد بستر ام پی اچ یکی از معتبر ترین و جامع ترین وب سایت های فروش میلگرد بستر و وال پست گالوانیزه وب سایت آهن آنلاین وب سایت آویژه با جستجو در این وب سایت‌ها و مقایسه قیمت‌ها از برندها و فروشگاه‌های مختلف، می‌توانید به بهترین قیمت میلگرد بستر در بازار دست پیدا کنید. 2. تماس با چندین فروشگاه و استعلام قیمت: علاوه بر وب سایت‌ها، می‌توانید با تماس تلفنی با چندین فروشگاه آهن‌آلات در شهر خود، قیمت میلگرد بستر را استعلام بگیرید. به این ترتیب، می‌توانید از قیمت‌های روز بازار مطلع شده و با مقایسه آنها، از فروشگاهی که قیمت مناسب‌تری ارائه می‌دهد، خرید کنید. 3. خرید از مراکز عمده فروشی: به طور کلی، خرید مصالح ساختمانی به صورت عمده، از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است. اگر به مقدار زیادی میلگرد بستر نیاز دارید، می‌توانید با مراجعه به مراکز عمده فروشی آهن‌آلات، از تخفیف‌های بیشتر و قیمت‌های پایین‌تر بهره‌مند شوید. 4. توجه به کیفیت میلگرد بستر: در کنار قیمت، باید به کیفیت میلگرد بستر نیز توجه داشته باشید. از خرید میلگردهای بی‌کیفیت و نامعتبر که ممکن است در طول زمان دچار زنگ زدگی و پوسیدگی شوند، خودداری کنید. همیشه از فروشگاه‌های معتبر و دارای سابقه اثبات شده خرید کنید. 5. استفاده از مزایای خرید اینترنتی: بسیاری از فروشگاه‌های آهن‌آلات، امکان خرید اینترنتی میلگرد بستر را نیز فراهم می‌کنند. با خرید اینترنتی، می‌توانید در زمان و هزینه خود صرفه‌جویی کنید و از تخفیف‌های آنلاین نیز بهره‌مند شوید. نکات پایانی: قبل از خرید میلگرد بستر، به طور دقیق متراژ مورد نیاز خود را محاسبه کنید. از فروشنده فاکتور معتبر دریافت کنید. میلگردهای بستر را در محل مناسب و خشک نگهداری کنید. در صورت مشاهده هرگونه مشکل در میلگردهای بستر، سریعا به فروشنده اطلاع دهید. با رعایت این نکات، می‌توانید ارزانترین قیمت میلگرد بستر را پیدا کرده و خریدی مقرون به صرفه و باکیفیت داشته باشید.

1403/04/19 تاریخ
مشاهده

نقش میلگرد بستر در پیشگیری از ریزش دیوار

نقش حیاتی میلگرد بستر در پیشگیری از ریزش دیوار: تضمینی برای سازه‌هایی ایمن و مطمئن در دنیای پرشتاب امروز، ایمنی سازه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ریزش دیوار، به عنوان یکی از حوادث ناگوار ساختمانی، می‌تواند خسارات جانی و مالی قابل توجهی به بار آورد. استفاده از میلگرد بستر در دیوارها، راهکاری موثر برای پیشگیری از این اتفاق تلخ به شمار می‌رود. در این مقاله، به بررسی نقش حیاتی میلگرد بستر در پیشگیری از ریزش دیوار می‌پردازیم. مکانیزم عملکرد میلگرد بستر در جلوگیری از ریزش دیوار: میلگرد بستر، با ایجاد یک شبکه فولادی در داخل ملات دیوار، به انسجام و یکپارچگی آن کمک می‌کند. این امر، مقاومت دیوار را در برابر نیروهای مختلف، از جمله نیروهای کششی، خمشی و برشی، به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. نیروهای کششی که به دلیل انبساط و انقباض مصالح، نشست فونداسیون و یا بارهای وارده به دیوار ایجاد می‌شوند، می‌توانند منجر به ایجاد ترک در دیوار و در نهایت ریزش آن شوند. میلگرد بستر، با تحمل این نیروها، از ایجاد ترک و گسترش آن در دیوار جلوگیری می‌کند. نیروهای خمشی نیز که به دلیل وزن خود دیوار، بارهای وارده از طبقات فوقانی و یا باد ایجاد می‌شوند، می‌توانند باعث خم شدن و ناپایداری دیوار شوند. میلگرد بستر با پخش این نیروها در سطح مقطع دیوار، از خم شدن و ریزش آن جلوگیری می‌کند. نیروهای برشی نیز که به دلیل زلزله، باد و یا سایر بارهای دینامیکی به دیوار وارد می‌شوند، می‌توانند باعث لغزش و جدا شدن آجرها از یکدیگر و در نهایت ریزش دیوار شوند. میلگرد بستر با ایجاد اصطکاک بین آجرها و ملات، از لغزش و جداشدن آنها جلوگیری می‌کند. مزایای استفاده از میلگرد بستر در پیشگیری از ریزش دیوار: افزایش مقاومت دیوار در برابر ترک خوردگی جلوگیری از گسترش ترک‌ها و ریزش دیوار افزایش انسجام و یکپارچگی دیوار بهبود عملکرد لرزه‌ای دیوار کاهش احتمال نشست و خیزش دیوار ایجاد فضایی امن‌تر برای ساکنین و رهگذران نقاطی که باید در هنگام استفاده از میلگرد بستر به آنها توجه کرد: استفاده از میلگردهای باکیفیت و دارای استاندارد انتخاب میلگرد با قطر مناسب مطابق با ضوابط آیین‌نامه‌ای قرارگیری صحیح میلگردها در داخل ملات پوشش کامل میلگردها با ملات وصله کردن صحیح میلگردها در محل اتصالات رعایت الزامات آیین‌نامه‌های مربوطه استفاده از میلگرد بستر، به عنوان یک راه‌حل ساده و کم‌هزینه، می‌تواند نقش بسزایی در افزایش ایمنی و پایداری دیوارها و در نهایت، ارتقای کیفیت ساخت و ساز ایفا کند. مهندسان عمران، ناظران پروژه و مجریان ساختمانی موظف هستند که در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز، از میلگرد بستر با کیفیت مناسب و مطابق با الزامات آیین‌نامه‌ای استفاده کنند. با به کارگیری این تدبیر ساده، می‌توانیم از بروز حوادث ناگوار مانند ریزش دیوار جلوگیری کرده و شاهد ساخت و سازهایی ایمن و مطمئن باشیم. در ادامه، به برخی از منابع مفید برای مطالعه بیشتر در مورد نقش میلگرد بستر در پیشگیری از ریزش دیوار اشاره می‌کنیم: آیین‌نامه 2800 زلزله ایران نشریه 543 کانون مهندسین عمران ایران کتاب مصالح و مبانی طراحی سازه‌های بنایی تألیف دکتر محمد شکراللهی

1403/04/17 تاریخ
مشاهده

الزامات آیین‌نامه‌ای برای استفاده از میلگرد بستر در ایران

میلگرد بستر، به عنوان یکی از عناصر مهم در سیستم فونداسیون، نقشی کلیدی در افزایش مقاومت، پایداری و جلوگیری از ترک خوردگی سازه ایفا می‌کند. استفاده از میلگرد بستر در ایران، مطابق با ضوابط و مقررات مشخصی در آیین‌نامه‌های مختلف از جمله آیین‌نامه 2800 الزام‌آور شده است. در این مقاله، به بررسی الزامات آیین‌نامه‌ای برای استفاده از میلگرد بستر در ایران می‌پردازیم. موارد الزام‌آور آیین‌نامه 2800 در خصوص میلگرد بستر: استفاده از میلگرد بستر در تمامی دیوارهای باربر و غیرباربر با ارتفاع بیش از 3.5 متر الزامی است. در دیوارهای با طول آزاد بیش از 4 متر، باید از وال پست یا ستون میانی به منظور مهار دیوار در برابر نیروهای خارج از صفحه استفاده شود. میلگردهای بستر باید از نوع آجدار با حداقل قطر 4 میلی‌متر و حداکثر نصف ضخامت ملات باشند. فاصله بین دو میلگرد بستر نباید از 5 سانتی‌متر بیشتر باشد. میلگردهای بستر باید حداقل 15 سانتی‌متر از لبه‌های دیوار و 10 سانتی‌متر از انتهای دیوار بیرون زده باشند. میلگردهای بستر باید به طور کامل در ملات پوشانده شوند. در محل اتصال میلگردهای بستر به ستون‌ها یا وال پست‌ها، باید از روش‌های مناسب مانند خم کردن، وصله کردن یا استفاده از خاموت استفاده شود. استفاده از میلگردهای بستر در فونداسیون‌های نواری، رافتی و گسترده نیز مجاز است. مزایای استفاده از میلگرد بستر مطابق با آیین‌نامه: افزایش مقاومت فونداسیون در برابر نیروهای کششی و خمشی جلوگیری از ترک خوردگی دیوارها افزایش انسجام و یکپارچگی سازه بهبود عملکرد لرزه‌ای سازه کاهش احتمال نشست و خیزش فونداسیون عواقب عدم رعایت الزامات آیین‌نامه: کاهش مقاومت و پایداری سازه افزایش احتمال ترک خوردگی دیوارها و فونداسیون کاهش عمر مفید سازه ایجاد خطر برای ساکنین و رهگذران نقش مهندسان در رعایت الزامات آیین‌نامه: مهندسان عمران و ناظران پروژه موظف هستند که در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر ساخت و ساز، الزامات آیین‌نامه 2800 و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط با میلگرد بستر را به طور کامل رعایت کنند. استفاده از مصالح باکیفیت و اجرای صحیح میلگرد بستر مطابق با آیین‌نامه، تضمینی برای داشتن سازه‌ای ایمن، پایدار و بادوام خواهد بود. در ادامه، به برخی از منابع مفید برای مطالعه بیشتر در مورد الزامات آیین‌نامه‌ای میلگرد بستر اشاره می‌کنیم: آیین‌نامه 2800 زلزله ایران نشریه 543 کانون مهندسین عمران ایران کتاب مبانی طراحی سازه‌های بنایی تألیف دکتر محمد شکراللهی

1403/04/13 تاریخ
مشاهده

تنش خمشی میلگرد بستر: کلیدی برای ارتقای لرزه‌مقاومت دیوارهای غیرسازه ای

دیوارهای غیرسازه ای، به عنوان اجزای جدایی‌ناپذیر ساختمان‌ها، نقش‌های مختلفی مانند جداکننده فضا، عایق حرارتی و صوتی و ... را ایفا می‌کنند. با این حال، این دیوارها در برابر زلزله آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند فرو ریخته و خسارات جانی و مالی به بار آورند. میلگرد بستر نوعی میلگرد است که در ملات بین ردیف‌های آجر یا بلوک دیوارهای غیرسازه ای قرار می‌گیرد. این میلگردها وظایف مختلفی از جمله افزایش انسجام و یکپارچگی دیوار، کنترل ترک‌ها و ارتقای مقاومت خمشی دیوار را بر عهده دارند. در این مقاله، به بررسی نقش تنش خمشی میلگرد بستر در افزایش مقاومت لرزه‌ای دیوارهای غیرسازه ای می‌پردازیم. مفهوم تنش خمشی: تنش خمشی، تنشی است که در اثر خمش یک عضو سازه‌ای مانند تیر، ستون یا میلگرد به آن وارد می‌شود. این تنش در لبه‌های بیرونی عضو بیشتر و در لبه‌های داخلی کمتر است. نقش تنش خمشی میلگرد بستر: میلگرد بستر در دیوارهای غیرسازه ای، مانند کمربندی عمل می‌کند و از خم شدن و فرو ریختن دیوار در برابر نیروهای زلزله جلوگیری می‌کند. تنش خمشی در میلگرد بستر، باعث ایجاد مقاومت در برابر این نیروها می‌شود. عوامل مؤثر بر تنش خمشی میلگرد بستر: ابعاد و ضخامت دیوار: هرچه ابعاد و ضخامت دیوار بیشتر باشد، تنش خمشی در میلگرد بستر نیز بیشتر خواهد بود. فاصله میلگردها: هرچه فاصله میلگردها از یکدیگر کمتر باشد، تنش خمشی در آنها نیز کمتر خواهد بود. کیفیت مصالح: استفاده از مصالح باکیفیت مانند میلگردهای فولادی با مقاومت بالا، به افزایش تنش خمشی میلگرد بستر و در نتیجه، ارتقای مقاومت لرزه‌ای دیوار کمک می‌کند. طراحی صحیح: طراحی صحیح میلگرد بستر، با توجه به ابعاد و نوع دیوار، نقش مهمی در توزیع تنش خمشی و افزایش مقاومت لرزه‌ای دیوار دارد. مزایای استفاده از میلگرد بستر: افزایش مقاومت لرزه‌ای دیوارهای غیرسازه ای: میلگرد بستر با افزایش تنش خمشی، از خم شدن و فرو ریختن دیوار در برابر زلزله جلوگیری می‌کند. کاهش ترک خوردگی دیوار: میلگرد بستر با کنترل ترک‌ها، به حفظ انسجام و یکپارچگی دیوار کمک می‌کند. افزایش طول عمر دیوار: استفاده از میلگرد بستر، طول عمر دیوارهای غیرسازه ای را افزایش می‌دهد. کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری: با افزایش مقاومت لرزه‌ای و طول عمر دیوار، هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها نیز کاهش می‌یابد. نتیجه‌گیری: استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای غیرسازه ای، روشی مؤثر برای ارتقای مقاومت لرزه‌ای آنها است. تنش خمشی میلگرد بستر، نقش کلیدی در این امر دارد. با طراحی صحیح و استفاده از مصالح باکیفیت، می‌توان از مزایای این روش در جهت ساخت و ساز ایمن‌تر و مقاوم‌تر بهره‌مند شد.

1403/04/11 تاریخ
مشاهده
قیمت میلگرد بستر 5.5 25,500 میلگرد بستر 11 26,500 تومان *قیمت میلگرد بستر 15 27,500تومان