جستجوهای پرطرفدار

بر اساس پیوست ششم ، مسلح کردن دیوار با شبکه مش الیاف شیشه یک روش نوین جهت مهار لرزه‌ای دیوارها است که الزاماً باید متریال مورد استفاده دارای تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن باشد تا بتوان آن را جهت اجرا تایید کرد.مراقب باشید والمش فقط برند یک شرکت تجاری چینی است که در مرکز تحقیقات مسکن فاقد تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن می‌باشد . بنابراین بدون استعلام از مرکز تحقیقات مسکن از هیچ شرکتی مش الیاف شیشه خرید نکنید

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر سیاه 5.5

1403-03-25 23,000 10%

میلگرد بستر سیاه 11

1403-03-25 24,000 9%

میلگرد بستر سیاه 15

1403-03-25 25,000 7%

قلاب سیاه

1403-03-25 3,500 10%

گیره سیاه

1403-03-25 3,500 8%

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر 5.5

1403-03-25 25,500 5%

میلگرد بستر 11

1403-03-25 26,500 7%

میلگرد بستر 15

1403-03-25 27,500 9%

گیره

1403-03-25 4,000 10%

قلاب

1403-03-25 4,000 10%

بست رادیکالی

1403-03-25 6,500 31%

بست تخت

1403-03-25 3,500 21%

نبشی منقطع

1403-03-25 25,000 2%

بست هشت گیر بلوک 15

1403-03-25 15,000 5%

بست هشت گیر بلوک 10

1403-03-25 14,000 2%

لیست قیمت ناودانی (گالوانیزه)

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 34,000 15%

ناودانی 30*10

1403-03-25 47,000 15%

ناودانی 40*10

1403-03-25 62,000 15%

ناودانی 60*10

1403-03-25 92,000 15%

ناودانی 80*10

1403-03-25 152,000 15%

ناودانی 100*10

1403-03-25 192,000 15%

ناودانی 20*13

1403-03-25 36,000 15%

ناودانی 30*13

1403-03-25 53,000 15%

ناودانی 40*13

1403-03-25 70,000 15%

ناودانی 60*13

1403-03-25 104,000 15%

ناودانی 80*13

1403-03-25 162,000 15%

ناودانی 100*13

1403-03-25 202,000 15%

ناودانی 20*15

1403-03-25 39,000 15%

ناودانی 30*15

1403-03-25 62,000 15%

ناودانی 40*15

1403-03-25 72,000 15%

ناودانی 60*15

1403-03-25 117,000 15%

ناودانی 80*15

1403-03-25 172,000 15%

ناودانی 100*15

1403-03-25 207,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 44,000 5%

ناودانی 30*18

1403-03-25 62,000 3%

ناودانی 40*18

1403-03-25 86,000 20%

ناودانی 60*18

1403-03-25 132,000 20%

ناودانی 80*18

1403-03-25 182,000 18%

ناودانی 100*18

1403-03-25 227,000 1%

ناودانی 20*20

1403-03-25 46,000 30%

ناودانی 30*20

1403-03-25 67,000 35%

ناودانی 40*20

1403-03-25 90,000 15%

ناودانی 60*20

1403-03-25 142,000 7%

ناودانی 80*20

1403-03-25 192,000 29%

ناودانی 100*20

1403-03-25 237,000 34%

قیمت ناودانی 3متری ساده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-03-25 517,000 10

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-03-25 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳مترگالوانیزه

1403-03-25 605,000 15%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-03-25 605,000 10

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 660,000 12%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-03-25 660,000 10%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 715,000 10%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-03-25 715,000 17%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 770,000 28%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-03-25 605,000 10%
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 660,000 10%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-03-25 660,000 30%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 715,000 27%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-03-25 715,000 31%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 770,000 10%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-03-25 770,000 18%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 825,000 34%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-03-25 825,000 10%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-03-25 880,000 10%
لیست قیمت میلگرد بستر و اتصالات سنگین
نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

قلاب مفتول 6 گالوانیزه

1403-03-25 14,000 10%

قلاب مفتول 8 گالوانیزه

1403-03-25 22,000 9%

میلگرد بستر عرض 11 مفتول سایز 6

1403-03-25 77,000 8%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 6

1403-03-25 87,000 15%

میلگرد بستر عرض11 مفتول سایز 8

1403-03-25 152,000 14%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 8

1403-03-25 177,000 16%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 6

1403-03-25 107,000 20%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 8

1403-03-25 197,000 7%

گیره ضخامت 4 میل

1403-03-25 14,000 10%

قیمت ناودانی ساده 2میل

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 38,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 54,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 71,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 108,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 42,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 62,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 122,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 44,000 10%

ناودانی30*15

1403-03-25 66,000 10%

ناودانی40*15

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی60*15

1403-03-25 122,000 10%

ناودانی20*18

1403-03-25 52,000 10%

ناودانی30*18

1403-03-25 77,000 10%

ناودانی40*18

1403-03-25 106,000 10%

ناودانی60*18

1403-03-25 140,000 10%

ناودانی20*20

1403-03-25 55,000 10%

ناودانی30*20

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی40*20

1403-03-25 108,000 10%

ناودانی60*20

1403-03-25 122,000 10%

قیمت ناودانی 2میل گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 57,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 114,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 46,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 69,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 90,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 132,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 48,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 72,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 132,000 10%

ناودانی20*18

1403-03-25 57,000 10%

ناودانی30*18

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی40*18

1403-03-25 112,000 10%

ناودانی60*18

1403-03-25 147,000 10%

ناودانی20*20

1403-03-25 67,000 10%

ناودانی30*20

1403-03-25 90,000 10%

ناودانی40*20

1403-03-25 112,000 10%

ناودانی60*20

1403-03-25 132,000 10%

قیمت ناودانی 2میل مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 59,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 113,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 47,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 67,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 127,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 49,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 71,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 127,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 57,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 111,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 145,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 60,000 10

ناودانی 30*20

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 113,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 127,000 10%

قیمت ناودانی 2 میل مقاوم سازی شده گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 62,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 119,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 51,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 74,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 95,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 137,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 53,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 77,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 137,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 117,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 152,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 72,000 10%

ناودانی 30*20

1403-03-25 95,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 117,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 137,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 69,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 133,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 57,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 77,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 97,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 147,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 59,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 81,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 147,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 121,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 165,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 70,000 10%

ناودانی 30*20

1403-03-25 97,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 123,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 147,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گالوانیزه گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 58,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 72,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 91,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 139,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 61,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 85,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 105,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 157,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 63,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 102,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 157,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 72,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 97,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 127,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 172,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی 30*20

1403-03-25 105,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 127,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 157,000 10%

قیمت ناودانی 3متری گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-03-25 625,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-03-25 660,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-03-25 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-03-25 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-03-25 825,000 10%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-03-25 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-03-25 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-03-25 825,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-03-25 880,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-03-25 935,000 10%

قیمت ناودانی ساده آبکاری شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 64,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 128,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 52,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 72,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 142,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 54,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 76,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 142,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 116,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 160,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 65,000 10%

ناودانی 30*20

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 118,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 142,000 10%

قیمت ناودانی ساده گالوانیزه شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-03-25 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-03-25 67,000 10%

ناودانی 40*10

1403-03-25 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-03-25 134,000 10%

ناودانی 20*13

1403-03-25 56,000 10%

ناودانی 30*13

1403-03-25 79,000 10%

ناودانی 40*13

1403-03-25 100,000 10%

ناودانی 60*13

1403-03-25 152,000 10%

ناودانی 20*15

1403-03-25 58,000 10%

ناودانی 30*15

1403-03-25 82,000 10%

ناودانی 40*15

1403-03-25 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-03-25 152,000 10%

ناودانی 20*18

1403-03-25 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-03-25 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-03-25 122,000 10%

ناودانی 60*18

1403-03-25 167,000 10%

ناودانی 20*20

1403-03-25 77,000 10%

ناودانی 30*20

1403-03-25 100,000 10%

ناودانی 40*20

1403-03-25 122,000 10%

ناودانی 60*20

1403-03-25 152,000 10%

این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده میکنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی را برای استحکام ساختمان راحت می کند

برای تهیه میلگرد بستر مراحل طولانی سپری می شود .مراحلی چون تهیه مواد خام برای میلگرد بستر. کشش میلگرد بستر . برش میلگرد بستر و مراحل خم کاری و جوش میلگرد بستر و در آخر آب کاری میلگرد بستر تمامی این هزینه ها در قیمت میلگرد بستر موثر است.و تمامی قیمت های میلگرد بستر به این عوامل ارتباط مستقیم دارند .تلاش ما این است با استفاده از تیم مجرب با کم ترین هزینه و بهترین کیفیت میلگرد بستر را عرضه و تولید کنیم. یکی از موارد مهم در استحکام دیوار های ساختمانی استفاده از میلگرد بستر است .شرکت ام پی اچ اولین شرکتی است که قیمت میلگرد بستر را به صورت روزانه و آنلاین در اختیار شما قرار داده است تا بهترین میلگرد بستر را بهترین قیمت تهیه کنید

شرکت میلگرد بستر با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.


آخرین مقاله

زمین‌لرز

زمین‌لرزه: لرزش ناگهانی زمین که پرده از قدرت مخرب طبیعت برمی‌دارد زمین‌لرزه، پدیده‌ای طبیعی و مخرب است که به لرزش ناگهانی زمین در اثر آزاد شدن انرژی ذخیره‌شده در پوسته زمین گفته می‌شود. این انرژی می‌تواند ناشی از حرکت صفحات تکتونیکی، فعالیت‌های آتشفشانی یا انفجارهای زیرزمینی باشد. لرزش‌های زمین‌لرزه توسط امواج لرزه‌ای به سطح زمین منتقل می‌شوند و می‌توانند باعث لرزش شدید، فرو ریختن ساختمان‌ها، ایجاد گسل، سونامی و سایر پدیده‌های مخرب شوند. شدت زمین‌لرزه با مقیاس ریشتر اندازه‌گیری می‌شود که لرزش‌های ضعیف تا قوی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. تاریخچه‌ای از ویرانی و تلاش برای بقا: بشریت در طول تاریخ با زمین‌لرزه‌های مخرب متعددی روبرو بوده است. از زلزله مهیب سانفرانسیسکو در سال 1906 تا زلزله ناگوار بم در سال 1381، این پدیده طبیعی جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته، خانه‌ها را ویران کرده و زیرساخت‌ها را به نابودی کشانده است. با وجود این ویرانی‌ها، انسان همواره در تلاش برای درک بهتر و مقابله با زمین‌لرزه‌ها بوده است. پیشرفت‌های علم و تکنولوژی، ابزارها و روش‌های جدیدی را برای مطالعه و پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها به ارمغان آورده است. همچنین، مهندسی عمران با اتکا به دانش و نوآوری، به دنبال ساخت سازه‌های مقاوم در برابر زلزله است. ایران، سرزمینی زلزله‌خیز: ایران به دلیل قرارگیری بر روی کمربند زلزله‌خیز آلپ-هیمالیا، از نظر زمین‌لرزه‌ها بسیار فعال است. در طول تاریخ، زلزله‌های مخرب متعددی در نقاط مختلف کشور رخ داده است. لزوم آمادگی در برابر زلزله: با توجه به زلزله‌خیزی ایران، آمادگی برای مقابله با این پدیده طبیعی از اهمیت حیاتی برخوردار است. دانستن اقدامات قبل، حین و بعد از وقوع زلزله، می‌تواند به حفظ جان افراد و کاهش خسارات ناشی از آن کمک کند. اقدامات پیشگیرانه: ساخت و ساز مقاوم: رعایت اصول مهندسی و استفاده از مصالح مرغوب در ساخت و ساز، می‌تواند مقاومت ساختمان‌ها را در برابر زلزله افزایش دهد. طرح جامع مدیریت بحران: تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و محلی، می‌تواند آمادگی و هماهنگی لازم را برای مقابله با زلزله ایجاد کند. آموزش عمومی: آموزش همگانی در مورد زلزله، نحوه پناهگیری و اقدامات بعد از زلزله، می‌تواند به افزایش آگاهی و آمادگی عمومی کمک کند. انجام مانورهای زلزله: برگزاری مانورهای زلزله در مدارس، محل کار و اماکن عمومی، می‌تواند افراد را در شرایط واقعی وقوع زلزله قرار دهد و آنها را برای واکنش صحیح آماده کند.

1403/03/24 تاریخ
مشاهده

مقایسه مقاومت میلگرد بستر با وال پست

در صنعت ساخت و ساز، انتخاب مصالح مناسب و متناسب با نیازها از اهمیت بالایی برخوردار است. میلگرد بستر و وال پست دو نوع مصالح رایج در اسکلت فلزی ساختمان‌ها هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این مقاله به بررسی و مقایسه مقاومت میلگرد بستر با وال پست می‌پردازیم تا به شما در انتخاب مناسب برای پروژه ساختمانی خود کمک کنیم. میلگرد بستر: میلگرد بستر نوعی میلگرد است که به صورت افقی و عمودی در بین اجزای دیوار چیده می‌شود و به عنوان یک شبکه‌ی تقویتی عمل می‌کند. این میلگردها از لرزش و حرکت غیرقابل کنترل دیوار در برابر بارهای وارده مانند زلزله، باد و ... جلوگیری می‌کنند. وال پست: وال پست نوعی ستون عمودی است که از جنس فولاد، بتن یا آجر ساخته می‌شود و وظیفه‌ی اصلی آن تحمل وزن طبقات فوقانی و انتقال بار به فونداسیون است. وال پست‌ها در فواصل مشخص در طول دیوار جانمایی می‌شوند و به عنوان اسکلت اصلی دیوار عمل می‌کنند. مقایسه مقاومت: مقاومت فشاری: به طور کلی، وال پست‌ها به دلیل شکل عمودی و سطح مقطع بزرگتر، از مقاومت فشاری بیشتری نسبت به میلگردهای بستر برخوردار هستند. این امر به آنها توانایی تحمل بارهای سنگین‌تر را می‌دهد. مقاومت کششی: در مقابل، میلگردهای بستر به دلیل شبکه‌ی منظم و پیوسته‌ای که ایجاد می‌کنند، از مقاومت کششی بالاتری نسبت به وال پست‌ها برخوردار هستند. این امر به آنها توانایی مقابله با نیروهای کششی ناشی از زلزله و ... را می‌دهد. مقاومت برشی: مقاومت برشی هر دو نوع مصالح به عوامل مختلفی مانند نوع و جنس مصالح، ابعاد و نحوه‌ی اتصال آنها به یکدیگر بستگی دارد. انتخاب مناسب: انتخاب بین میلگرد بستر و وال پست به عوامل مختلفی مانند نوع سازه، بارهای وارده، متراژ و ... بستگی دارد. برای دیوارهای با دهانه‌های کوچک و بارهای کم، استفاده از میلگرد بستر می‌تواند به عنوان یک راه‌حل اقتصادی و کارآمد باشد. در مقابل، برای دیوارهای با دهانه‌های بزرگ و بارهای سنگین، استفاده از وال پست‌ها ضروری است. در برخی موارد، می‌توان از ترکیبی از میلگرد بستر و وال پست برای رسیدن به مقاومت و پایداری مطلوب استفاده کرد. نکات مهم: همیشه از مصالح با کیفیت و استاندارد استفاده کنید. طراحی و اجرای سازه را به مهندسان و مجریان ذیصلاح بسپارید. رعایت دقیق ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز الزامی است.

1403/03/22 تاریخ
مشاهده

افزایش مقاومت دیوارهای بلوکی در برابر زلزله با میلگرد بستر

زلزله یکی از مخرب‌ترین بلایای طبیعی است که می‌تواند خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورد. ساختمان‌ها، به عنوان مهم‌ترین پناهگاه انسان در برابر زلزله، باید از مقاومت کافی در برابر این پدیده مخرب برخوردار باشند. دیوارهای بلوکی، یکی از اجزای اصلی سازه‌های ساختمانی، در برابر زلزله آسیب‌پذیر هستند. استفاده از میلگرد بستر در این دیوارها، روشی کارآمد برای افزایش مقاومت آنها در برابر زلزله و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها به شمار می‌رود. میلگرد بستر چیست؟ میلگرد بستر، نوعی میلگرد است که در ملات بین ردیف‌های بلوک‌ها قرار داده می‌شود. این میلگردها به صورت افقی یا عمودی در داخل دیوار چیده شده و به یکدیگر متصل می‌شوند و شبکه‌ای از فولاد را درون دیوار ایجاد می‌کنند. عملکرد میلگرد بستر در برابر زلزله: در هنگام وقوع زلزله، نیروهای جانبی به دیوارها وارد می‌شوند. این نیروها می‌توانند باعث ترک خوردن، شکستن و یا حتی فرو ریختن دیوارها شوند. میلگرد بستر با ایجاد یک شبکه فولادی درون دیوار، به عنوان یک "اسکلت داخلی" عمل می‌کند و از این طریق، مقاومت دیوار در برابر نیروهای جانبی و تنش‌های کششی افزایش می‌یابد. مزایای استفاده از میلگرد بستر: افزایش مقاومت دیوار در برابر زلزله: مطالعات و آزمایشات متعدد نشان داده‌اند که استفاده از میلگرد بستر می‌تواند مقاومت دیوارهای بلوکی را در برابر زلزله به طور قابل توجهی افزایش دهد. این امر به پایداری بیشتر ساختمان و کاهش احتمال ریزش دیوارها در هنگام زلزله کمک می‌کند. کاهش ترک خوردگی دیوار: میلگرد بستر با پخش کردن تنش‌ها در سرتاسر سطح دیوار، از ایجاد ترک‌های بزرگ و خطرناک در آن جلوگیری می‌کند. افزایش شکل‌پذیری دیوار: شکل‌پذیری به توانایی سازه در تغییر شکل بدون فروپاشی در هنگام اعمال بار گفته می‌شود. میلگرد بستر با افزایش شکل‌پذیری دیوار، به آن کمک می‌کند تا در برابر نیروهای زلزله انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد و احتمال فروپاشی آن کاهش یابد. سهولت اجرا: استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای بلوکی، روشی ساده و مقرون به صرفه برای افزایش مقاومت آنها در برابر زلزله است. اجرای این روش نیاز به تخصص و ابزار خاصی ندارد و به راحتی توسط بناها و کارگران ساختمانی قابل انجام است. انواع میلگرد بستر: میلگردهای بستر در انواع مختلفی از جمله میلگردهای ساده، آجدار، گالوانیزه و اپوکسی پوشش‌دار موجود هستند. انتخاب نوع مناسب میلگرد بستر به عوامل مختلفی مانند نوع دیوار، منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی بستگی دارد. نکات اجرایی مهم در استفاده از میلگرد بستر: کیفیت مصالح: از میلگردهای باکیفیت و استاندارد که توسط شرکت‌های معتبر تولید شده‌اند استفاده کنید. پوشش مناسب: در صورت استفاده از میلگردهای فولادی ساده، از پوشش مناسب مانند رنگ یا گالوانیزه برای محافظت از آنها در برابر زنگ زدگی استفاده کنید. موقعیت قرارگیری: میلگردها را مطابق با نقشه‌های اجرایی و در محل‌های مشخص شده قرار دهید. اتصال میلگردها: میلگردها را به طور صحیح به یکدیگر و به سایر اجزای سازه متصل کنید. نظارت بر اجرا: اجرای میلگرد بستر باید توسط مهندسان و ناظران مجرب ساختمانی نظارت و کنترل شود. نتیجه‌ گیری: استفاده از میلگرد بستر در دیوارهای بلوکی، روشی موثر و کارآمد برای افزایش مقاومت آنها در برابر زلزله و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها به شمار می‌رود. این روش با مزایایی مانند افزایش مقاومت، کاهش ترک خوردگی، افزایش شکل‌پذیری و سهولت اجرا، به عنوان یک راهکار ضروری در مناطق زلزله‌خیز محسوب می‌شود. با استفاده از میلگرد بستر در ساخت و ساز، می‌توانیم به ساخت بناهایی امن‌تر و مقاوم‌تر در برابر زلزله کمک کنیم و از جان و مال انسان‌ها در برابر این بلایای طبیعی محافظت نماییم.

1403/03/20 تاریخ
مشاهده

مقاومت دیوار بلوکی در برابر زلزله

دیوارهای بلوکی یکی از رایج‌ترین مصالح ساختمانی در سراسر جهان هستند. با وجود مزایایی مانند سهولت اجرا، قیمت مناسب و تنوع ظاهری، مقاومت این نوع دیوارها در برابر زلزله، به ویژه در مناطق لرزه‌خیز، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. در این مقاله، به بررسی عوامل موثر بر مقاومت دیوارهای بلوکی در برابر زلزله و راهکارهای ارتقای آن می‌پردازیم. عوامل موثر بر مقاومت دیوارهای بلوکی در برابر زلزله: نوع بلوک: جنس، ابعاد و شکل بلوک‌ها نقش مهمی در مقاومت آنها در برابر زلزله دارند. به طور کلی، بلوک‌های بتنی توپر و بلوک‌های سیمانی با ابعاد بزرگ‌تر، مقاومت بیشتری در برابر زلزله دارند. مقاومت ملات: ملات بین بلوک‌ها باید از مقاومت و چسبندگی کافی برخوردار باشد تا بتواند بلوک‌ها را در هنگام زلزله به یکدیگر پیوند دهد و از جدا شدن آنها جلوگیری کند. آرماتوربندی: وجود آرماتور در داخل دیوارهای بلوکی، به ویژه در گوشه‌ها و محل اتصال دیوارها به سقف و فونداسیون، می‌تواند مقاومت آنها را در برابر زلزله به طور قابل توجهی افزایش دهد. اتصال دیوارها به سقف و فونداسیون: اتصال صحیح و اصولی دیوارهای بلوکی به سقف و فونداسیون از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم اتصال مناسب می‌تواند باعث جدا شدن دیوارها در هنگام زلزله و فرو ریختن آنها شود. کیفیت اجرا: کیفیت اجرا و رعایت نکات فنی در ساخت دیوارهای بلوکی، از جمله شاقولی بودن دیوارها، تراز بودن بلوک‌ها و پر شدن کامل درزها با ملات، تاثیر مستقیمی بر مقاومت آنها در برابر زلزله دارد. راهکارهای ارتقای مقاومت دیوارهای بلوکی در برابر زلزله: استفاده از بلوک‌های با مقاومت بالا: استفاده از بلوک‌های بتنی توپر با ابعاد بزرگ‌تر و یا بلوک‌های سیمانی با مقاومت فشاری بالا می‌تواند به طور قابل توجهی مقاومت دیوارهای بلوکی را در برابر زلزله افزایش دهد. استفاده از ملات با مقاومت بالا: استفاده از ملات با عیار سیمان بالا و مخلوط کردن مواد افزودنی مناسب مانند آهک و ماسه بادی می‌تواند مقاومت ملات و در نتیجه مقاومت دیوارهای بلوکی را افزایش دهد. آرماتوربندی دیوارها: آرماتوربندی دیوارهای بلوکی، به ویژه در گوشه‌ها، محل اتصال دیوارها به سقف و فونداسیون و در دهانه‌های بزرگ، می‌تواند به طور قابل توجهی مقاومت آنها را در برابر زلزله افزایش دهد. استفاده از روش‌های مناسب اتصال دیوارها به سقف و فونداسیون: استفاده از روش‌های مناسب مانند استفاده از میلگردهای انتظار، نبشی و یا تسمه برای اتصال دیوارهای بلوکی به سقف و فونداسیون، می‌تواند از جدا شدن دیوارها در هنگام زلزله و فرو ریختن آنها جلوگیری کند. رعایت دقیق نکات فنی در اجرا: رعایت دقیق نکات فنی در ساخت دیوارهای بلوکی، از جمله شاقولی بودن دیوارها، تراز بودن بلوک‌ها، پر شدن کامل درزها با ملات و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب، می‌تواند کیفیت اجرا را افزایش داده و در نتیجه مقاومت دیوارها را در برابر زلزله ارتقا دهد. نتیجه‌گیری: دیوارهای بلوکی می‌توانند در صورت طراحی و اجرای صحیح، به عنوان یک مصالح ساختمانی مقاوم در برابر زلزله مورد استفاده قرار گیرند. با انتخاب بلوک‌های با مقاومت بالا، استفاده از ملات و روش‌های اتصال مناسب، آرماتوربندی دیوارها و رعایت دقیق نکات فنی در اجرا، می‌توان مقاومت دیوارهای بلوکی را در برابر زلزله به طور قابل توجهی افزایش داد. نکات مهم: در مناطق لرزه‌خیز، استفاده از مصالح و روش‌های ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله از اهمیت بالایی برخوردار است. قبل از ساخت و ساز در مناطق لرزه‌خیز، باید با یک مهندس عمران یا متخصص سازه مشورت کرد تا از طراحی و اجرای صحیح سازه مطمئن شد. رعایت مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های زلزله‌نگاری در ساخت و ساز الزامی است. یکی از موارد مهم در استحکام دیوار های بلوکی استفاده از میلگرد بستر است

1403/03/16 تاریخ
مشاهده

Rebar

Rebar: The Backbone of Reinforced Concrete Introduction Reinforced concrete (RC) is one of the most widely used construction materials in the world. It is composed of concrete, a strong but brittle material, and steel rebar, which provides tensile strength and reinforcement. Rebar is a crucial component of RC, as it prevents concrete from cracking and failing under tension. Types of Rebar There are several types of rebar available, each with its own properties and applications. The most common types of rebar include: Hot-rolled rebar: This is the most common type of rebar, and it is produced by rolling heated steel bars through a series of dies. Hot-rolled rebar is strong and durable, and it is available in a variety of grades and sizes. Deformed rebar: This type of rebar has raised ridges or lugs on its surface, which increase its bond strength with concrete. Deformed rebar is used in applications where high strength and bond strength are required. Stainless steel rebar: This type of rebar is made from stainless steel, which is resistant to corrosion. Stainless steel rebar is used in applications where the structure will be exposed to harsh environments, such as seawater or chemicals. Applications of Rebar Rebar is used in a wide variety of construction applications, including: Foundations: Rebar is used to reinforce concrete foundations, which support the weight of buildings and other structures. Slabs: Rebar is used to reinforce concrete slabs, such as floors, sidewalks, and driveways. Beams and columns: Rebar is used to reinforce concrete beams and columns, which support the weight of buildings and other structures. Walls: Rebar is used to reinforce concrete walls, which provide structural support and resist lateral loads. Benefits of Using Rebar There are many benefits to using rebar in construction, including: Increased strength: Rebar significantly increases the tensile strength of concrete, which prevents it from cracking and failing under tension. Durability: Rebar is a durable material that can withstand harsh environments. Versatility: Rebar can be used in a wide variety of construction applications. Cost-effective: Rebar is a relatively inexpensive material, and it can help to extend the lifespan of concrete structures. Conclusion Rebar is an essential component of reinforced concrete, and it plays a vital role in the construction of buildings, bridges, and other structures. Rebar provides strength, durability, and versatility, making it a valuable material for a wide variety of construction applications. Here are some additional SEO tips for your article: Use relevant keywords throughout your article, including in the title, headings, and body text. Create high-quality backlinks to your article from other authoritative websites. Promote your article on social media and other online channels. Submit your article to relevant directories and search engines. Keep your article up-to-date with the latest information on rebar.

1403/03/12 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر هر چند رج

طریقه استفاده از این میلگردها به میزان ارتفای دیوار بستگی دارد و معمولا هر دو رج 1 بار و در امتداد طول دیوار است. فونداسیون، قلب تپنده هر سازه است و وظیفه انتقال بارهای سازه را به زمین بر عهده دارد. برای افزایش استحکام و پایداری فونداسیون، از میلگردهای افقی به نام میلگرد بستر در بین بلوک‌های سیمانی یا آجری استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی میلگرد بستر، اهمیت، انواع، نحوه‌ی قرارگیری، فاصله‌ی مناسب و نکات اجرایی آن می‌پردازیم. اهمیت میلگرد بستر: افزایش استحکام کششی فونداسیون: میلگرد بستر با ایجاد یک شبکه‌ی فولادی در بین بلوک‌ها، از ترک خوردن و شکستن فونداسیون در اثر تنش‌های کششی جلوگیری می‌کند. یکنواخت کردن توزیع بار: میلگرد بستر، بارهای وارده بر فونداسیون را به طور یکنواخت بین بلوک‌ها توزیع می‌کند و از تمرکز بار در یک نقطه خاص جلوگیری می‌کند. ایجاد پیوستگی بین بلوک‌ها: میلگرد بستر، بلوک‌های سیمانی یا آجری را به یکدیگر متصل می‌کند و از جدا شدن آنها در اثر فشار و جابجایی خاک جلوگیری می‌کند. مقاومت در برابر زلزله: میلگرد بستر، نقش مهمی در افزایش مقاومت فونداسیون در برابر نیروهای زلزله ایفا می‌کند. انواع میلگرد بستر: میلگرد ساده: رایج‌ترین نوع میلگرد بستر است که از فولاد نرم A1 و با قطرهای 8 تا 16 میلی‌متر تولید می‌شود. میلگرد آجدار: به دلیل چسبندگی بیشتر به بتن، از میلگرد آجدار برای فونداسیون‌های با بارگذاری سنگین‌تر استفاده می‌شود. میلگرد گالوانیزه: در مناطقی که احتمال خوردگی میلگرد وجود دارد، از میلگرد گالوانیزه استفاده می‌شود. نحوه‌ی قرارگیری میلگرد بستر: میلگردهای بستر باید به طور افقی و با فاصله‌ی 40 تا 50 سانتی‌متر در بین بلوک‌ها قرار داده شوند. انتهای هر میلگرد باید به اندازه 15 تا 20 سانتی‌متر خم شده و در بلوک بعدی قرار داده شود تا اتصال بین بلوک‌ها به طور کامل برقرار شود. برای جلوگیری از تماس مستقیم میلگرد با خاک، باید از بلوک‌های垫 کننده یا کفپوش استفاده شود. فاصله‌ی مناسب میلگرد بستر: فاصله‌ی مناسب بین میلگردهای بستر به عواملی مانند نوع خاک، نوع فونداسیون، بارگذاری سازه و ضوابط آیین‌نامه‌های ساختمانی بستگی دارد. به طور کلی، فاصله‌ی بین میلگردهای بستر باید 40 تا 50 سانتی‌متر باشد. در فونداسیون‌های با بارگذاری سنگین‌تر، ممکن است از فاصله‌ی 30 سانتی‌متر نیز استفاده شود. نکات اجرایی میلگرد بستر: از میلگردهای سالم و عاری از هرگونه خمیدگی، زنگ‌زدگی و ترک خوردگی استفاده کنید. قبل از قرار دادن میلگردها در بین بلوک‌ها، آنها را از نظر تمیزی و عاری بودن از هرگونه آلودگی بررسی کنید. از خم کردن میلگردها در محل کار خودداری کنید و از میلگردهای آماده با خم‌های استاندارد استفاده کنید. در هنگام جاگذاری میلگردها، دقت کنید که آنها در یک راستا و با فاصله‌ی مناسب قرار داشته باشند. پس از اتمام کار، از محکم بودن اتصالات و قرارگیری صحیح میلگردها اطمینان حاصل کنید. استفاده از میلگرد بستر در فونداسیون، نقش مهمی در افزایش استحکام، پایداری و طول عمر سازه ایفا می‌کند. با رعایت نکات اجرایی ذکر شده در این مقاله، می‌توانید از عملکرد صحیح و مطلوب میلگرد بستر در فونداسیون خود اطمینان حاصل کنید.

1403/03/09 تاریخ
مشاهده
قیمت میلگرد بستر 5.5 25,500 میلگرد بستر 11 26,500 تومان *قیمت میلگرد بستر 15 27,500تومان