جستجوهای پرطرفدار

بر اساس پیوست ششم ، مسلح کردن دیوار با شبکه مش الیاف شیشه یک روش نوین جهت مهار لرزه‌ای دیوارها است که الزاماً باید متریال مورد استفاده دارای تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن باشد تا بتوان آن را جهت اجرا تایید کرد.مراقب باشید والمش فقط برند یک شرکت تجاری چینی است که در مرکز تحقیقات مسکن فاقد تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن می‌باشد . بنابراین بدون استعلام از مرکز تحقیقات مسکن از هیچ شرکتی مش الیاف شیشه خرید نکنید

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر سیاه 5.5

1403-02-29 23,000 10%

میلگرد بستر سیاه 11

1403-02-29 24,000 9%

میلگرد بستر سیاه 15

1403-02-29 25,000 7%

قلاب سیاه

1403-02-29 3,500 10%

گیره سیاه

1403-02-29 3,500 8%

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر 5.5

1403-02-29 25,500 5%

میلگرد بستر 11

1403-02-29 26,500 7%

میلگرد بستر 15

1403-02-29 27,500 9%

گیره

1403-02-29 4,000 10%

قلاب

1403-02-29 4,000 10%

بست رادیکالی

1403-02-29 6,500 31%

بست تخت

1403-02-29 3,500 21%

نبشی منقطع

1403-02-29 25,000 2%

بست هشت گیر بلوک 15

1403-02-29 15,000 5%

بست هشت گیر بلوک 10

1403-02-29 14,000 2%

لیست قیمت ناودانی (گالوانیزه)

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 34,000 15%

ناودانی 30*10

1403-02-29 47,000 15%

ناودانی 40*10

1403-02-29 62,000 15%

ناودانی 60*10

1403-02-29 92,000 15%

ناودانی 80*10

1403-02-29 152,000 15%

ناودانی 100*10

1403-02-29 192,000 15%

ناودانی 20*13

1403-02-29 36,000 15%

ناودانی 30*13

1403-02-29 53,000 15%

ناودانی 40*13

1403-02-29 70,000 15%

ناودانی 60*13

1403-02-29 104,000 15%

ناودانی 80*13

1403-02-29 162,000 15%

ناودانی 100*13

1403-02-29 202,000 15%

ناودانی 20*15

1403-02-29 39,000 15%

ناودانی 30*15

1403-02-29 62,000 15%

ناودانی 40*15

1403-02-29 72,000 15%

ناودانی 60*15

1403-02-29 117,000 15%

ناودانی 80*15

1403-02-29 172,000 15%

ناودانی 100*15

1403-02-29 207,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 44,000 5%

ناودانی 30*18

1403-02-29 62,000 3%

ناودانی 40*18

1403-02-29 86,000 20%

ناودانی 60*18

1403-02-29 132,000 20%

ناودانی 80*18

1403-02-29 182,000 18%

ناودانی 100*18

1403-02-29 227,000 1%

ناودانی 20*20

1403-02-29 46,000 30%

ناودانی 30*20

1403-02-29 67,000 35%

ناودانی 40*20

1403-02-29 90,000 15%

ناودانی 60*20

1403-02-29 142,000 7%

ناودانی 80*20

1403-02-29 192,000 29%

ناودانی 100*20

1403-02-29 237,000 34%

قیمت ناودانی 3متری ساده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-02-29 517,000 10

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-02-29 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳مترگالوانیزه

1403-02-29 605,000 15%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-02-29 605,000 10

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 660,000 12%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-02-29 660,000 10%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 715,000 10%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-02-29 715,000 17%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 770,000 28%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1403-02-29 605,000 10%
ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 660,000 10%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1403-02-29 660,000 30%
ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 715,000 27%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1403-02-29 715,000 31%
ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 770,000 10%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1403-02-29 770,000 18%
ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 825,000 34%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1403-02-29 825,000 10%
ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1403-02-29 880,000 10%
لیست قیمت میلگرد بستر و اتصالات سنگین
نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

قلاب مفتول 6 گالوانیزه

1403-02-29 14,000 10%

قلاب مفتول 8 گالوانیزه

1403-02-29 22,000 9%

میلگرد بستر عرض 11 مفتول سایز 6

1403-02-29 77,000 8%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 6

1403-02-29 87,000 15%

میلگرد بستر عرض11 مفتول سایز 8

1403-02-29 152,000 14%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 8

1403-02-29 177,000 16%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 6

1403-02-29 107,000 20%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 8

1403-02-29 197,000 7%

گیره ضخامت 4 میل

1403-02-29 14,000 10%

قیمت ناودانی ساده 2میل

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 38,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 54,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 71,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 108,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 42,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 62,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 122,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 44,000 10%

ناودانی30*15

1403-02-29 66,000 10%

ناودانی40*15

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی60*15

1403-02-29 122,000 10%

ناودانی20*18

1403-02-29 52,000 10%

ناودانی30*18

1403-02-29 77,000 10%

ناودانی40*18

1403-02-29 106,000 10%

ناودانی60*18

1403-02-29 140,000 10%

ناودانی20*20

1403-02-29 55,000 10%

ناودانی30*20

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی40*20

1403-02-29 108,000 10%

ناودانی60*20

1403-02-29 122,000 10%

قیمت ناودانی 2میل گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 57,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 114,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 46,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 69,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 90,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 132,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 48,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 72,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 132,000 10%

ناودانی20*18

1403-02-29 57,000 10%

ناودانی30*18

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی40*18

1403-02-29 112,000 10%

ناودانی60*18

1403-02-29 147,000 10%

ناودانی20*20

1403-02-29 67,000 10%

ناودانی30*20

1403-02-29 90,000 10%

ناودانی40*20

1403-02-29 112,000 10%

ناودانی60*20

1403-02-29 132,000 10%

قیمت ناودانی 2میل مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 43,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 59,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 76,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 113,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 47,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 67,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 127,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 49,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 71,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 127,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 57,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 111,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 145,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 60,000 10

ناودانی 30*20

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 113,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 127,000 10%

قیمت ناودانی 2 میل مقاوم سازی شده گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 62,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 119,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 51,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 74,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 95,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 137,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 53,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 77,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 137,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 117,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 152,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 72,000 10%

ناودانی 30*20

1403-02-29 95,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 117,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 137,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 69,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 133,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 57,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 77,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 97,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 147,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 59,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 81,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 147,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 121,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 165,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 70,000 10%

ناودانی 30*20

1403-02-29 97,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 123,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 147,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گالوانیزه گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 58,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 72,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 91,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 139,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 61,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 85,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 105,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 157,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 63,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 102,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 157,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 72,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 97,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 127,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 172,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی 30*20

1403-02-29 105,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 127,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 157,000 10%

قیمت ناودانی 3متری گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-02-29 625,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-02-29 660,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-02-29 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-02-29 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-02-29 825,000 10%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1403-02-29 715,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1403-02-29 770,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1403-02-29 825,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1403-02-29 880,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1403-02-29 935,000 10%

قیمت ناودانی ساده آبکاری شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 48,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 64,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 81,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 128,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 52,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 72,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 142,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 54,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 76,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 142,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 62,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 87,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 116,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 160,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 65,000 10%

ناودانی 30*20

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 118,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 142,000 10%

قیمت ناودانی ساده گالوانیزه شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1403-02-29 53,000 10%

ناودانی 30*10

1403-02-29 67,000 10%

ناودانی 40*10

1403-02-29 86,000 10%

ناودانی 60*10

1403-02-29 134,000 10%

ناودانی 20*13

1403-02-29 56,000 10%

ناودانی 30*13

1403-02-29 79,000 10%

ناودانی 40*13

1403-02-29 100,000 10%

ناودانی 60*13

1403-02-29 152,000 10%

ناودانی 20*15

1403-02-29 58,000 10%

ناودانی 30*15

1403-02-29 82,000 10%

ناودانی 40*15

1403-02-29 97,000 10%

ناودانی 60*15

1403-02-29 152,000 10%

ناودانی 20*18

1403-02-29 67,000 10%

ناودانی 30*18

1403-02-29 92,000 10%

ناودانی 40*18

1403-02-29 122,000 10%

ناودانی 60*18

1403-02-29 167,000 10%

ناودانی 20*20

1403-02-29 77,000 10%

ناودانی 30*20

1403-02-29 100,000 10%

ناودانی 40*20

1403-02-29 122,000 10%

ناودانی 60*20

1403-02-29 152,000 10%

این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده میکنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی را برای استحکام ساختمان راحت می کند

برای تهیه میلگرد بستر مراحل طولانی سپری می شود .مراحلی چون تهیه مواد خام برای میلگرد بستر. کشش میلگرد بستر . برش میلگرد بستر و مراحل خم کاری و جوش میلگرد بستر و در آخر آب کاری میلگرد بستر تمامی این هزینه ها در قیمت میلگرد بستر موثر است.و تمامی قیمت های میلگرد بستر به این عوامل ارتباط مستقیم دارند .تلاش ما این است با استفاده از تیم مجرب با کم ترین هزینه و بهترین کیفیت میلگرد بستر را عرضه و تولید کنیم. یکی از موارد مهم در استحکام دیوار های ساختمانی استفاده از میلگرد بستر است .شرکت ام پی اچ اولین شرکتی است که قیمت میلگرد بستر را به صورت روزانه و آنلاین در اختیار شما قرار داده است تا بهترین میلگرد بستر را بهترین قیمت تهیه کنید

شرکت میلگرد بستر با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.


آخرین مقاله

خرید میلگردبستر

خرید میلگردبستر به نحوی که ذکر شد میلگردبستر دارای دو نوع خرپایی و نردبانی میباشد که در بازار به توزیع و فروش میرسد هر دو مدل در ساخت انواع سازه ها و در قسمت های مختف آن مورد اسفاده قرار میگیرد از بین این دو نوع مقاومت و طول عمر مدل خرپایی در برابر نوع نردبانی بسیار بیشتر است از و سرسختی بیشتری دارد به همین علت استفاده از نوع خرپایی دارای اهمیت بیشتری میباشد بطور معمول قیمت میلگردبستر با توجه به مقدار فولاد محاسبه به این شکل که سازنده با در نظر داشتن میزان فولاد و دیگر مواد استفاده شده در هر متر از میلگرد قیمت مشخصی برای آن تعیین میکند این میلگردها در ابعاد مختلفی در بازار فروش موجود اند و واضح است که با توجه به مقدار مواد مصرفی برای تولید هر متر از آن دارای قیمت های مختفی میباشند با توجه به توضیحات در این خصوص گفته شد بکارگیری این نوع میلگردها مقرون بصرفه تر از انواع دیگر است قابل ذکر است میلگرد بستر فرم و ظاهر نسبتا مناسبی به دیوارهای سازه خواهد داد عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت میلگرد بستر یکی از عوامل موثر در قیمت گذاری که تعیین کننده میباشد سایز مفتول بکار گرفته شده در تولید این نوع میلگرد میباشد همینطور قیمت میلگردبستر به وجود یا عدم وجود پوشش لایه گاوانیزه بر روی این میلگرد نیز وابسته است از دیگر عوامل تاثیر گذار بر روی این نوع میلگرد نوسانات موجود در بازار ارز و طبع آن نوسانات نرخ فلز آهن در بازارهای جهانی و بازار ایران میباشد که بر قیمت گذاری موثر است یکی از عامل های تاثیر گذار در قیمت هرچیز مقدار مورد نیاز آن اجناس است این مورد در خصوص این نوع میلگرد هم صدق میکند جهت محاسبه مقدار میلگردبستر مورد نیاز در سازه میتوانید از روش های مختلفی بهره بگیرید در زیر چند نمونه را توضیح میدهیم در ابتدا که بنام روش محاسبتی نیز شناخته میشود باید مجموع سطح مقطع های مفتول های بکار گرفته شده معادل با 70000 سطح مقطع موثر دیوار در نظر گرفته شود شیوه دوم برای محاسبه مقدار میلگرد مورد نیاز روش تجویزی است در این روش در ازای هر 40 سانتی متر از ارتفاع دیوار میبایست یک ردیف از این میلگرد بکار گرفته شود روش سوم که یکی از روش های قدیمی برای محاسبه وزن میلگردبستر میباشد به این صورت است که مساحت کف میلگرد که بصورت دایره ای میباشد را محاسبه میکنند سپس در طول میلگرد ضرب کرده و حاصل را ضربدر 8-7میکنند عدد بدست آمده را بر هزار تقسیم میکنند تا وزن حدودی میلگرد مشخص شود در آخرین روش که تقریبا روش جدیدی است و بر طبق استاندارد iso3132 میباشد سایز میلگرد در خود ش ضرب میشود و عددحاصل را بر 162 تقسیم میکنند تا وزن تقریبی میلگرد بدست بیاد شما میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت میلگد بستر و مشاوره در مورد خرید میلگرد بستر با کارشناسان ما تماس بگیرید سوال پر تکرار خریداران میلگرد بستر این است که برای خرید چگونه میتوانند اقدام کنند خرید و فروش انواع میلگردها معمولا در فروشگاه ها و بنگاه های آهن آلات صورت میگیرد با توجه به شهر محل سکونت و همینطور قصد خرید نوع میلگرد مد نظر از کدام برند را دارید میتوانید به فروشندگان مختلفی مراجعه کنید پیشنهاد ما به شما اینست که از طریق فروشگاه های اینترنتی و درگاه های معتبر فروش به مقایسه انواع برند ها و قیمت هرکدام و خدمات فروشنده بپردازید تا بتوانید بهترین خرید را تجربه کنید در نظر داشته باشید در نظر داشته باشید که خرید میلگرد بستر شما را به مستحکم سازی بهتر و قوی تر سازه های خود یاری میدهد و در برخی هزینه موجب صرفه جویی قابل توجه خواهد شد

1403/02/26 تاریخ
مشاهده

برای مقاومت دیوار میلگرد بستر خوب است یا وال پست گالوانیزه

میلگرد بستر یا وال پست در معرفی وال پست میتوان گفت که وال پست همانند کلافی است که در ابعاد مشخصی برای یکپارچگی دیوار مورد استفاده قرار میگیرد در اصل آنها موجب هم آمیختگی دیوار با اسکلت سازه و در نهایت استحکام دیوار میشود وال پست در حقیقت مثل نوعی نگهدارنده برای دیوار عمل میکند کاربرد اصلی وال پست منتقل کردن فشارهای وارده از طرف زمین لرزه و گردش هوای پر فشار و شدید به قاب اصلی بنا میباشد که موجب عدم تخریب در دیوار میشود وال پست دارای دو نوع افقی و عمودی میباشد نوع عمودی یا قائم آن در صورتی که دهانه های سازه بزرگ باشند از روی تیر طبقه زیرین به تیر طبقه بالا وصل میگردد اجرای نوع عمودی باید به صورتی باشد که فاصله افقی بین آنها از 4 متر کمتر باشد مطلع بودن از این مورد مهم است که وال پست جایگزینی برای میلگرد بستر یا بالعکس نمیباشد میلگردبستر در کنار گیره و قلاب و وال پست ها یک ابتکار وسیستم نو محسوب میشود که برای مهار دیوارها مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از این راهکار مستحکم سازی به نسبت دیگر شیوه های قبلی به دلایلی درای نقاط قوت است چند مورد از محاسن عبارتند از :سهولت در نصب استحکام بالا منعطف بودن بیشتر دیوار اتصال قدرتمند دیوارهای دو جداره و غیره فرآیند ساخت میلگردبستر در دو مرحله فرایند تولید و ساخت انجام پذیرفته و میلگردبستر ساخته میشود ابتدا در مرحله نخست کلاف 5.5 میلی متری به 4 متری در طی عملیات کشسانی تبدیل میشود سپس کلاف 4 میلی متری به میلگرد بستر تبدیل میشود بعد از مرحله کشش کلاف ها راهی کوره شده تا در داخل کوره ها با دمای 900 درجه سانتیگراد پخته شوند تا فرایند آنیل شدن روی آنها شکل بگیرد در ادامه و مرحله بعد به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک کلاف های 4 میلی متری نخست آجدار شده و سپس تبدیل به میلگردبستر میشوند علاوه بر ساخت میلگردبستر در کارگاه ها و کارخانجات تولیدی سایر تجهیزات مورد استفاده برای اجرای میلگرد بستر سازه مانند گیره قلاب و وال پست نیز بطور موازی ساخته میشوند نحوه اجرای میلگردبستر در دیوارها گیره میلگرد بستر بصورت عمده نحوه اجرای میلگردبستر در دیوار از دو حالت افقی و قائم (عمودی) استفاده میشود در نحوه اتصال افقی بصورت متداول آرماتورهای 4تا 6 میلی متری استفاده میشود که بصورت نردبانی یا خرپا و در فاصله معینی بین آجر مواد سیمانی و یا بلوک قرارداده میشود میتوان با کمک جوشکاری آنها و یا استفاده از گیره و قلاب برای مهار این نوع میلگرد اقدام کرد قبل از شروع دیوارچینی بهتر این است که بست راه بطور افقی به سازه اتصال دهیم معمولا نصب بست به اسکلت سازه فلزی با استفاده از میخ ویژه فلز صورت میگیرد با در نظر داشتن آئین نامه و بطور استاندارد باید در هر 50 سانتی متر چنین میلگردی قرار بگیرد همانطور که از نام آن روشن است میلگردبستر بطور قائم (عمودی ) مابین آجر یا بلوک ها قرار میگیرد و همچنین به منظور مهار کردن آن از قلاب نبشی و گیره بهره میبرند

1403/02/24 تاریخ
مشاهده

کوپلینگ میلگرد

اتصال دهنده‌ای محکم برای ساخت و ساز مقدمه: در صنعت ساختمان، اتصال میلگردها به یکدیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور، از روش‌ها و ابزارهای مختلفی مانند جوشکاری، اورلپ و استفاده از کوپلینگ میلگرد استفاده می‌شود. کوپلینگ میلگرد، نوعی اتصال دهنده مکانیکی است که برای اتصال دو یا چند میلگرد با قطر و جنس یکسان به کار می‌رود. انواع کوپلینگ میلگرد: کوپلینگ مکانیکی: این نوع کوپلینگ، از طریق پیچ و مهره به میلگردها متصل می‌شود و برای اتصال میلگردها در مکان‌هایی که جوشکاری امکان‌پذیر نیست، مانند داخل بتن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کوپلینگ جوشی: این نوع کوپلینگ، با جوشکاری به میلگردها متصل می‌شود و برای اتصال میلگردها در مکان‌هایی که به استحکام بالا نیاز است، استفاده می‌شود. کوپلینگ رزوه‌ای: این نوع کوپلینگ، رزوه‌هایی در دو سر خود دارد که به رزوه‌های موجود در انتهای میلگردها پیچ می‌شود. مزایای استفاده از کوپلینگ میلگرد: سرعت و سهولت اجرا: استفاده از کوپلینگ میلگرد، به مراتب سریع‌تر و ساده‌تر از جوشکاری است. ایمنی بالا: کوپلینگ‌های میلگرد با استانداردهای بالایی تولید می‌شوند و از نظر استحکام و ایمنی بسیار قابل اعتماد هستند. ظاهر زیبا: استفاده از کوپلینگ میلگرد، ظاهری تمیز و زیبا به سازه می‌دهد. قابلیت استفاده در شرایط مختلف: کوپلینگ‌های میلگرد را می‌توان در شرایط مختلف آب و هوایی و در مکان‌هایی که جوشکاری امکان‌پذیر نیست، استفاده کرد. قابلیت تنظیم: برخی از انواع کوپلینگ‌های میلگرد، قابلیت تنظیم دارند و می‌توان از آنها برای اتصال میلگردها با زوایای مختلف استفاده کرد. کاربردهای کوپلینگ میلگرد: اتصال میلگردهای فونداسیون: از کوپلینگ میلگرد برای اتصال میلگردهای فونداسیون به یکدیگر استفاده می‌شود. اتصال میلگردهای ستون: از کوپلینگ میلگرد برای اتصال میلگردهای ستون به یکدیگر استفاده می‌شود. اتصال میلگردهای تیر: از کوپلینگ میلگرد برای اتصال میلگردهای تیر به یکدیگر و به ستون‌ها استفاده می‌شود. اتصال میلگردهای دیوار: از کوپلینگ میلگرد برای اتصال میلگردهای دیوار به یکدیگر و به ستون‌ها استفاده می‌شود. اتصال میلگردهای ژاکت: از کوپلینگ میلگرد برای اتصال میلگردهای ژاکت به ستون‌های موجود استفاده می‌شود. نکات مهم در انتخاب کوپلینگ میلگرد: نوع کوپلینگ: با توجه به نوع اتصال و شرایط پروژه، باید نوع مناسب کوپلینگ میلگرد را انتخاب کنید. قطر میلگرد: کوپلینگ میلگرد باید با قطر میلگرد مورد استفاده مطابقت داشته باشد. جنس کوپلینگ: کوپلینگ میلگرد باید از جنس مرغوب و با کیفیت بالا باشد. استاندارد: کوپلینگ میلگرد باید دارای استانداردهای لازم باشد. برند: انتخاب برند معتبر و شناخته شده برای کوپلینگ میلگرد از اهمیت بالایی برخوردار است. نتیجه‌گیری: کوپلینگ میلگرد، ابزاری کارآمد و مفید برای اتصال میلگردها در صنعت ساختمان است. استفاده از کوپلینگ میلگرد، مزایای متعددی مانند سرعت بالا، سهولت اجرا، ایمنی و زیبایی را به همراه دارد.

1403/02/20 تاریخ
مشاهده

کاربرد میلگرد بستر

کاربرد میلگرد بستر در ساخت میلگرد بستر از جوشکاری مقاومتی استفاده میشود استفاده از این نوع میلگرد یکی از راه های استحام و قدرت بخشیدن به بنا در برابر زمین لرزه ست بطور کلی سازه هایی که بصورت سفالی یا آجری ساخته میشوند از استحکام مورد نیاز در برابر زمین لرزه برخوردار نیستند به همین دلیل باید بصورتی مستحکم شوند که توانایی بارها و فشارهای حاصل از زلزله را دارا باشند میلگرد بستر یکی از امن ترین انتخاب ها خواهد بود میتوان این نوع میلگرد را در محل های مختلفی از جمله دیوارهای آجری و سفالی دیوارهای باربر و دیوارهای غیر باربر قرار دهیم اغلب پرسش ها از دلیل عدم استفاده از سایر راهکارها برای مستحکم سازی برای بنا های آجری و سفالی است دلیل استفاده از این روش این است که در این نوع سازه ها معایبی وجود دارد که مقاومت سازه را تحت الشعاع قرار میدهد برای رفع این مشکل یکی از بهترین راه ها استفاده از میلگرد بستر در بنا میباشد محاسبه میلگرد مورد نیاز ساختمان یکی از متداول ترین سوالات مطرح شده این است که چطور میتوان مقدار میلگرد مورد مصرف و نیاز برای ساختمان را تشخیص داد و و استفاده از کدام یک ازانواع میلگرد مناسب است ؟ میلگرد ساده آجدار استنلس استیل یا باید در نظر داشت که طبق آئین نامه ملی ساختمان دو راهکار برای تشخیص و محاسبه میزان میلگرد مورد نیاز برای استحکام بخشی به دیواره وجود دارد در روش اول میزان مقطع مد نظر را میتوان با بررسی دیوار ها به شکل تقریبی برآورد کرد اما در راه دوم در مقابل هر میزان مشخص ارتفاع یک شاخه میلگردبستر در نظر گرفته میشود تاریخچه ساخت میلگرد بستر ساخت میلگرد بستر به تاریخ 1813 در امریکا برمیگردد این نوع میلگرد برای اولین بار در چنین تاریخی تولید و مورد مصرف قرار گرفت بدلیل کارایی زیاد و محبوب شدن این نوع میلگرد به سرعت در اروپا و سایر کشورها تولید و مورد استفاده قرار گرفت در ایران نیز از سال 1392 شمسی بطور رسمی در آیین نامه ساختمانی ایران بهره برداری از این نوع میلگرد آورده شد و بعداز آن تاریخ مهندسان ایرانی از این روش برای مستحکم سازی بناها استفاده کردند

1403/02/17 تاریخ
مشاهده

سایز استاندارد میلگرد بستر در بازار

سایز استاندارد میلگرد بستر در بازار میلگرد بستر بصورت متداول با طول سه متر و مفتول 4 میل (قطر 4 میلی متر ) ساخته میشود ولی تعدادی از سازنده ها به خواست مشتریان این نوع میلگرد را با مفتول 6 میل هم به تولید رسانده و عرضه میکنند عرض میلگرد بستر هم در سایز های 5.5-11 و 15 سانتی متر میباشد وزن میلگردبستر با در نظر گرفتن عرض میلگرد و طول آن متغیر میباشد و با محاسبات ریاضی بدست می آید اما به شکل معمول وزن میلگردبستر نردبانی 5.5 سانتی متری حدودا 670 گرم میلگرد نردبانی 11 سانتی متری 730 گرم و در نهایت نوع نردبانی و درسایز15 سانتی متر دارای وزن 770 گرم میباشد مزایای میلگرد بستر مورد توجه ترین قابلیت و خاصیت میلگرد بستر مستحکم سازی بنا است بوسیله آن دیوارهای متقاطع به هم متصل میشوند الزامی به تزریق دوغاب نیست و مقرون بصرفه تر از راهکارهای دیگر مستحکم سازی بنا است از محاسن دیگر میلگرد بستر تفکیک دیوار ها و ستون هاست اینکار موجب کاهش نیروهای داخل صفحه دیوار میشود در زیر محاسن و جزئیات این نوع میلگرد را بصورت گزینه ای برای شما لیست کرده ایم کنترل عرض و جداسازی بین ترک های ایجاد شده به دلیل جمع شدگی و تغییر شکل های حرارتی افزایش استقامت استحکام و شکل پذیری خمش خارج از صفحه دیوار افزایش استقامت و استحکام برشی درون صفحه دیوار افزایش انسجام دیوارها در هنگام وقوع زمین لرزه و جلوگیری از ریزش برون صفحه بهبود شکل پذیری دیوار و در نتیجه مقاومت در مقابل ارتعاشات زلزله ایجاد اتصال مکانیکی برای نمای بنایی (سنگی یا آجری ) عدم نیاز به بکار بردن وواحدهای بنایی با هندسه بخصوص به تغییر ساخت دیوار نیازی ندارد قابلیت اتصال دیوارهای دولایه به یکدیگر معایب و نواقص میلگردبستر لازمه ی استفاده ی مفید و بی نقص از میلگرد بستر دقت و محاسبات ریزبینانه مدیر پروژه و وقت دهی به رسیدگی محاسبات است چنانچه طبق استانداردها استفاده نشود خسارت های زیادی به ساخت و ساز خواهد زد همانطور که اشاره شد انتخاب اندازه و مقدار مناسب میلگرد بستر نیازمند محاسبات دقیق است با توجه به این مهم پس از انتخاب نوع و وزن مورد نیاز به منظور اطلاع از قیمت میلگرد بستر وخریدی مطمئن میتوانید برای خرید اقدام نمائید

1403/02/12 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر

میلگرد بستر در ساخت و احداث ساختمان به جهت استحکام در برابر زمین لرزه از راهکارهای متفاوتی بهره برده میشود که با توجه به میزان کاربرد ومیزان امنیت یکی ازپر کاربرد ترین مصالح مورد استفاده میلگرد بستر میباشد در این عنوان میخواهیم انواع و نوع بکارگیری میلگرد بسترها را معرفی و تفسیر کنیم این میلگردها دارای شیارهایی است آجدار تا آمیختگی بیشتری با مصالح مورد استفاده پیدا کنند در طولانی مدت فولاد مستعد فرسایش است سطح این نوع میلگردهای فولادی با روی پوشانده میشوند این حفاظت قابلیت ضد زنگ دارد و موجب طول عمر وجلوگیری از تخریب زود هنگام میلگردها میشود در پی این عملکرد مرغوبیت و طول عمر حاصل خواهد شد جنس میلگرد بستر با در نظر گرفتن تعاریف مختلف در رابطه با جنس آن میبایست از فولاد ضد زنگ باشد و با در نظر گرفتن مقررات ملی ذکر شده مطابق با مبحث 8-4-3-8 سیم های طولی میلگردها میباست بطور کلی در دوغاب و ملات دفن شود لازم است چنین پوششی در صورت در معرض هوا یا خاک بودن حداقل 16 میلی متر در نظر گرفته شود در غیر این اینصورت مقدار محاسبه شده میتواند به حداقل 13 میلی متر کاهش پیدا کند این میلگردها باید از جنس فولاد گالوانیزه (ضد زنگ)باشد در حالیکه بنا در معرض خاک و هوا قرار داشته باشد و یا در دیوارهای داخلی با %شرایطی که متوسط رطوبت نسبی بیشتر از 75 باشند الزامی است بوسیله روکش گالوانیزه و یا اپوکسی در برابر خوردگی مراقبت شود نحوه استفاده از میلگرد بستر در ساختمان میلگردبستر جفتی مفتول طولی است که مفتول های عرضی به ظاهر نردبانی و یا خرپایی به روش جوش مقاومتی به آن متصل شده است و به دو شکل افقی یا عمودی در سازه بکار برده میشود عاج های این میگرد موجب میگردد به سهولت در ملات مصرفی قرار بگیرد میلگرد بستر میبایست در مقابل رطوبت وزنگ زدگی استحکام داشته باشد همانطور که ذکر شد به همین جهت در تولید آن از روکش گالوانیزه ضد زنگ استفاده میشود برای اجرای این روش قبل از دیوارچینی باید بست آنرا بحالت افقی به سازه وصل کنیم در اسکلت های فلزی جایگذاری و نصب با استفاده از میخ مخصوص و فلز و تفنگ و یا بوسیله جوشکاری صورت میگیرد و به حالت حداقل مجموع چهار سانتی متر در هر 4 سمت بست وصل میشود اما در سازه بتنی یا از میخ مخصوص بتن و تفنگ آن و یا با استفاده از پیچ و رول بولت انجام میشود بر اساس آیین نامه مکان قرار گیری این نوع میلگرد در هر 50 سانتی متر میباشد در ادامه مرحله در زمان دیوارچینی 20 سانتی متر انتهایی این میلگرد را خم میکنیم (90درجه) سپس آن را درون بست قرار میدهیم و در انتها میلگرد درون ردیف مورد نظر روی بلک ها قرار میگیرد و ملات روی این میلگرد تا سطح بست به اندازه حداقل 1.5 سانتی متر اجرا میشود در قدم بعد اگر طول دیوار ساخته شده بیشتر از 360سانتی متر باشد باید هم پوشانی به ابعاد 25 سانتی مترو یا 75 برابر سایز قطر آن میلگرد اجرا میشود و سپس میلگرد ها را به کمک میلگرد میبندیم مورد پایانی برای اجرای میلگردبستر در ساختمان های در حال ساخت این است که در این سازه ها نیازی به اجرای بست نمیباشد تنها میلگرد را براساس اصولی که ذکر شد درون ردیف قرار میدهیم

1403/02/10 تاریخ
مشاهده
قیمت میلگرد بستر 5.5 25,500 میلگرد بستر 11 26,500 تومان *قیمت میلگرد بستر 15 27,500تومان