جستجوهای پرطرفدار

وزن انواع میلگرد

وزن میلگرد به عوامل مختلفی مانند قطر میلگرد، طول میلگرد و چگالی فولاد بستگی دارد. چگالی فولاد برابر با 7850 کیلوگرم بر متر مکعب است. فرمول محاسبه وزن میلگرد به صورت زیر است: وزن میلگرد = چگالی فولاد * حجم میلگرد حجم میلگرد نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: حجم میلگرد = π * (قطر میلگرد / 2)^2 * طول میلگرد با توجه به این فرمول ها، وزن هر شاخه میلگرد 12 متری با قطرهای مختلف به شرح زیر است: قطر میلگرد وزن شاخه میلگرد (کیلوگرم) 8 12.57 10 17.67 12 22.77 14 27.87 16 32.97 18 38.07 وزن میلگردهای با طول های دیگر نیز با استفاده از این فرمول ها قابل محاسبه است. در ایران، میلگردها بر اساس استانداردهای ملی تولید می شوند. این استانداردها، قطر و طول شاخه های میلگرد را تعیین می کنند. به طور کلی، میلگردها به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شوند. میلگردهای ساده دارای سطحی صاف هستند، در حالی که میلگردهای آجدار دارای سطحی زبر و ناهموار هستند. میلگردهای آجدار برای افزایش چسبندگی میلگرد به بتن استفاده می شوند. میلگردهای ساده و آجدار در سایزهای مختلفی تولید می شوند. سایز میلگرد با قطر آن مشخص می شود. سایز میلگردهای ساده از 6 میلی متر تا 40 میلی متر است، در حالی که سایز میلگردهای آجدار از 8 میلی متر تا 50 میلی متر است. میلگردها در ساختمان سازی کاربردهای مختلفی دارند. از میلگردها برای ساخت تیرها، ستون ها، پل ها، سدها و سایر سازه های بتنی استفاده می شود.

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر