جستجوهای پرطرفدار

آیین نامه بتن ایران

آیین نامه بتن ایران نخست به صورت مجموعه ای از نسخه های اجرایی کارهای بتنی در سال ۱۳۵۱ بر اساس شماره‌های ۱-۱۸ تا ۵-۱۸ به کمک دفتر فنی سازمان برنامه و اعتبار تهیه و تالیف شد و به طور استانداردهای ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت به ثبت رسید. در این مجموعه بندی برای تضعیف و طراحی سازه‌های بتنی تهیه نشده و تدوین آن به بعد واگذار شده بود. آیین نامه‌ای که تجزیه و طراحی سازه‌ها را استتار دهد و راهنمایی برای مهندسین باشد در دهه ۷۰ از طریق دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار جا گرفت و برای انجام آن از افرادی از اساتید دانشگاه‌ها و مسعولان طراحی این چنین سازه‌ها دعوت به کار درآورده شد. عاقبت کار این گروه، سرانجام در سال ۱۳۷۲ به طور مجله شماره ۳۲۰ سازمان برنامه و بودجه انتشار و سپری کردن مراحل قانونی ابلاغ شد و در سال ۱۳۷۹ صرف نظر شد

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر