جستجوهای پرطرفدار

وال پست به انگلیسی

برای دسترسی به اخرین اطلاعات در حوزه وال پست باید آن را در گوگل جستجو کنید اما باید شما اصطلاح انگلیسی آن را به کار ببرید وقتی داخل گوگل سرچ می کنید کلمه wall post به عنوان معنی نمایش داده می شود اما در واقعیت معنی کلمه وال پست به انگلیسی steel farme wall studs است که می توانید برای به روز شدن خود در این موضوع این کلمه را سرچ کنید

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر