جستجوهای پرطرفدار

دیوار های بلوکی

چندین سیستم دیوار حائل وجود دارد که باید هنگام انتخاب مصالح ساختمانی برای دیوار خود در نظر بگیرید. شما می‌توانید بلوک‌های معمولی را انتخاب کنید که به سادگی کنار هم قرار می‌گیرند تا دیواری با نیروی گرانش، یک سیستم بلوک که با پین‌ها برای مونتاژ آسان و ایمن کار می‌کند، یا بلوک‌هایی را با لبه‌ای در هم قفل شده، همانطور که برای این پروژه انجام دادیم، انتخاب کنید. لبه یک فلنج قفل کننده روی بلوک ایجاد می کند که تقویت می کند و ایده های دیوار حائل شما را آسان تر می کند. بلوک های دیوار حائل به هم پیوسته را می توان برای ساخت دیوارهایی با ارتفاع 24 تا 36 اینچ، بسته به اندازه بلوک، روی هم چید. دستورالعمل های سازنده بلوک را برای محدودیت ارتفاع دیوار دنبال کنید. چیدمان خود را برنامه ریزی کنید از قرار دادن دهانه های پایین به سمت دیوار حائل خودداری کنید و اگر چیدمان آن مخالف خانه است، خاک و مالچ را به خوبی زیر دیوارپوش نگه دارید. شخصی با استفاده از قوطی رنگ علامت گذاری که به یک چوب بسته شده است تا منحنی را در طرح دیوار حائل مشخص کند. طراحی دیوار حائل شما نحوه علامت گذاری منطقه را تعیین می کند. برای علامت گذاری یک طرح آزاد، از طناب یا شلنگ برای ترسیم طرح استفاده کنید. سپس از یک بیل برای علامت گذاری طرح کلی استفاده کنید. برای خطوط مستقیم، کل منطقه تخت را با پایه، رشته و رنگ علامت گذاری کنید. گوشه های منحنی را با گره زدن یک ریسمان به پایه ای که فاصله آن با لبه یکسان است - ایجاد یک قطب نما - و اسپری کردن منحنی ها با رنگ علامت گذاری علامت گذاری کنید. برای تعیین اینکه در هر ردیف به چند بلوک نیاز دارید، طول کل دیوار را بر طول یک بلوک تقسیم کنید. برای اینکه ببینید به چند ردیف نیاز دارید، ارتفاع ایده آل دیوار را بر ارتفاع یک بلوک تقسیم کنید. ردیف اول نیمه دفن شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد برآورد مصالح پروژه، به ماشین حساب بلوک دیوار حائل و برنامه ریزی برای دیوار حائل بلوک ما مراجعه کنید. قبل از خرید مصالح یا شروع به کار، قوانین ساختمان محلی و مقررات انجمن مالکان خانه خود را بررسی کنید تا ببینید آیا محدودیت یا الزاماتی وجود دارد که باید رعایت کنید. مجوز ممکن است در برخی مناطق اجباری باشد. میلگرد بستر -قیمت میلگرد بستر-

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر