جستجوهای پرطرفدار

انواع روش های اجرای میلگرد بستر

انواع روش‌های اجرای میلگرد بستر: _1- روش نردبانی شکل برای اجرای آرماتو به صورت موازی باید قرار گیرد. سپس مفتول‌ها را به صورت عمود بر این دو میلگرد و در فواصل منظم، جوش داده و متصل می‌کنند. اتصال میلگرد و مفتول به این روش، در نهایت شکلی نردبانی ایجاد می‌کند. جوش دادن میلگردها و مفتول به هم دیگر، به روش جوش مقاومتی صورت می‌گیرد. 2- روش خرپایی اگر مفتولی که در بین دو میلگرد قرار داده می‌شود، به صورت هفت – هشتی به کار رود، اتصال میلگرد بستر از نوع خرپایی (Truss-type joint reinforcement) خواهد بود. از این راه فقط باید در مورد دیوارهایی که حرکت (تفاضلی) در آن‌ها احتمال خطر وجود ندارد ، استفاده شود. به علاوه مقاوم کردن دیوار با راه خرپایی، برای دیوارهای که کامپوزیتی نیستن (non-composite walls) مجاز نیست. نحوه اجرای میلگرد بستر در دیوارها چگونه است؟ نحوه اجرای میلگرد بستر در دیوار افقی (Horizontal bed joint reinforcement). عمودی (Vertical bed joint reinforcement). 1- روش افقی اجرای آرماتور بستر به روش نردبانی و خرپا که در بالا گفته شد، جزء روش افقی محسوب می‌شود. نحوۀ اجرای روش افقی بسیار ساده است. برای این منظور، از آرماتور کلافی استفاده می‌شود (مفتول‌های با قطر 4 - 6 میلیمتر). آرماتور را در فاصله‌های مشخصی، بین مواد سیمانی، آجر و یا بلوک‌ها قرار می‌دهند. اگر در گوشه دیوارها از تیرآهن و مقاطع دیگر استفاده شود، برای مهار کردن میلگرد بستر می‌توان از طریق جوشکاری، آن را به وادار متصل کرد. همچنین می تواند از گیره و قلاب استفاده کنید‌. در شرایطی که در گوشه‌های دیوار وادار وجود ندارد، می‌توان میلگرد بستر را در دو ضلع دیوار به هم وصل کرد. 2- روش عمودی در روش عمودی، آرماتور را به صورت عمودی در بین بلوک یا آجرها قرار می‌دهند و اجرای آن را تا نزدیکی سقف ادامه می‌دهند. در این صورت، دیوار را به سقف متصل نمی‌کنند بلکه آن را به داخل ناودانِ متصل به سقف هدایت می‌کنند. سپس با سیمان و یا بتن، فضای خالی بین تیرچه بلوک و آرماتور را پر می‌کنند. برای مهار کردن آرماتور عمودی، از نبشی و سپری نیز می‌توان استفاده کرد.

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر