جستجوهای پرطرفدار

ضوابط اجرای وال پست

ضوابط اجرای وال پست دیوار قسمت 1: به کلافی که در طول‌های مشخصی برای این که دیوار به طور یکپارچه عمل کند مورد استفاده قرار می‌گیرد وال پست گفته می‌شود. ضوابط اجرای وال پست باعث می‌شود دیوار با اسکلت درگیر شود و در نتیجه دیوار را مستحکم خواهد کرد. همان گونه که از نام وال پست مشخص است به عنوان یک نگه دارنده دیوار عمل می‌کند طراحی این المان معمولاً به صورت یک تیر-ستون می‌باشد. در انتهای سالن‌هایی که صنعتی هستند و به طور کلی فریم‌ها با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشیده می‌شود قرار داده می‌شود. وظیفه وال پست‌ها این است که نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار را به فریم انتقال دهد و این از تخریب دیوار جلوگیری خواهد کرد. هنگامی که وال پست در انتهای مفصل به فریم متصل می‌شود به شکل لوبیایی است که برای مراحل نصب و بر روی فونداسیون به صورت مفصل خواه بود. انواع ضوابط اجرای وال پست دیوار ضوابط اجرای وال پست از نظر مصالح به دو نوع فلزی یا بتنی تقسیم خواهد شد. وال پست‌هایی که بتنی هستند معمولاً در سازه‌هایی که دارای مصالح بنایی می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد و وال پست فلزی در ساختمان‌هایی که اسکلت دارند به کار برده می‌شوند. ساختمان‌هایی دارای اسکلت، اجرای وال پست از پروفیل‌هایی مانند نبشی، ناودانی و قوطی ساخته خواهد شد. همچنین ضوابط اجرای وال پست دیوار که برای نگه داشتن دیوار اجرا می‌شود به دو صورت وال پست قائم و وال پست افقی می‌باشد. وال پست قائم: در صورتی که دهانه بزرگ باشد وال پست قائم از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش داده خواهد شد. وال پست افقی: وال پست افقی باعث می‌شود دیوار با اسکلت درگیر شود و در نتیجه دیوار را مستحکم می‌کند. چگونگی اجرای وال پست در اسکلت بتنی:  هنگامی که وال پست در اسکلت بتنی اجرا می‌شود ابتدا باید محلی که قرار است وال پست در آن ساخته شود یا قرار گیرد مطابق نقشه مشخص کرد. پس از آن ورق‌های اتصال در کف و سقف نصب شود. این نکته باید مد نظر قرار گیرد که هنگامی که دیوار اجرا می‌شود فاصله نصب وال پست خالی نگه داشته شود. در ادامه کار و زمانی که بلوک‌ها ردیف می‌شوند باید در هر دو ردیف از یک بست استفاده کرد و آن‌ها را به ورق‌ هایی که اجرا شده‌اند در کف و سقف جوش داد. پس از اینکه این کار انجام شد باید با استفاده از سیم آرماتوربندی میلگردها را به بست ها متصل کرد و دو طرف دیوار با قالب بسته شود. در این مرحله در درون قالب‌ها بتن ریخته خواهد شد و در آخر پس از اینکه قالب‌ها باز شدند وال پستی مطابق با ضخامت دیوار قرار داده می‌شود. چگونگی اجرای وال پست فلزی در بلوک سبک: هنگامی که در بلوک‌های سبک وال پست اجرا می‌شوند ابتدا باید محل ورق‌های اتصال به سقف و کف را با توجه به نقشه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و مکان آن را تعیین کرد. پس از انجام شدن این کار باید برای نصب ورق‌های اتصال اقدام شود و وال پست به ورق‌های پایینی و بالایی جوش داده شوند. سپس در یک طرف بلوک را به طور کامل اجرا کرد و در یک طرف دیگر قسمت وال پست از داخل بلوک ایجاد شود. در مقاله بعد با تیم میلگرد بستر mph همراه باشید تا با نحوه اجرای وال پست در دیوار اشنا شویم قیمت وال پست گالوانیزه -قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر