جستجوهای پرطرفدار

نبشی منقطع

به منظور اتصال دیوار به زیر سقف یا به ستون به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف یا ستون جهت مهار خارج از صفحه از قطعاتی نظیر نبشی و ناودانی منقطع یا پیوسته استفاده می شود حداقل ضخامت این قطعه 2 میلی متر برای ورق صاف و یک میلی متر برای ورق نک دار که با اتصال به ستون و با پوشش گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی می باشد نبشی منقطع برای اطلاع از اخرین قیمت نبشی منقطع با ما در ارتباط باشید

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر