جستجوهای پرطرفدار

کاربرد میلگرد بستر

• مصالح به کار گرفته شده می بایست از کیفیت مناسب برخوردار باشد و با مصالح موجود همخوان • باشند. • وزن سازه ، کاهش داده شود. • سیستم فونداسیون باید بار نهایی ساختمان را به صورت کامل به زمین منتقل نماید. • دیوارها باید کاملا با یکدیگر وصل شوند‌، کف‌ ها باید به دیوار متصل شوند تا از شکسته شدن آن‌ ها جلوگیری شود. • دیوارهای سازه باید به صورت یکنواخت توزیع شوند و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان کاهش داده شود • سیستم سقف باید دارای مقاوت کافی بوده و به صورت بسیاردقیق به دیوارهای ساختمان متصل شود. • عناصر غیر سازه‌ای باید به طور کامل به عناصر و مصالح سازه‌ ای متصل شوند.تا بهبود استحکام ساختمان را سرعت ببخشند. • دیوارهای آجری • دیوارهای آجری سفالی (CLB) • بلوک‌های بتنی تو خالی (HCB) • بلوک‌های سیمانی • بلوک‌های ACC • لیکا • هبلکس

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر