جستجوهای پرطرفدار

میلگرد بستر

میلگرد بستر در ساخت و احداث ساختمان به جهت استحکام در برابر زمین لرزه از راهکارهای متفاوتی بهره برده میشود که با توجه به میزان کاربرد ومیزان امنیت یکی ازپر کاربرد ترین مصالح مورد استفاده میلگرد بستر میباشد در این عنوان میخواهیم انواع و نوع بکارگیری میلگرد بسترها را معرفی و تفسیر کنیم این میلگردها دارای شیارهایی است آجدار تا آمیختگی بیشتری با مصالح مورد استفاده پیدا کنند در طولانی مدت فولاد مستعد فرسایش است سطح این نوع میلگردهای فولادی با روی پوشانده میشوند این حفاظت قابلیت ضد زنگ دارد و موجب طول عمر وجلوگیری از تخریب زود هنگام میلگردها میشود در پی این عملکرد مرغوبیت و طول عمر حاصل خواهد شد جنس میلگرد بستر با در نظر گرفتن تعاریف مختلف در رابطه با جنس آن میبایست از فولاد ضد زنگ باشد و با در نظر گرفتن مقررات ملی ذکر شده مطابق با مبحث 8-4-3-8 سیم های طولی میلگردها میباست بطور کلی در دوغاب و ملات دفن شود لازم است چنین پوششی در صورت در معرض هوا یا خاک بودن حداقل 16 میلی متر در نظر گرفته شود در غیر این اینصورت مقدار محاسبه شده میتواند به حداقل 13 میلی متر کاهش پیدا کند این میلگردها باید از جنس فولاد گالوانیزه (ضد زنگ)باشد در حالیکه بنا در معرض خاک و هوا قرار داشته باشد و یا در دیوارهای داخلی با %شرایطی که متوسط رطوبت نسبی بیشتر از 75 باشند الزامی است بوسیله روکش گالوانیزه و یا اپوکسی در برابر خوردگی مراقبت شود نحوه استفاده از میلگرد بستر در ساختمان میلگردبستر جفتی مفتول طولی است که مفتول های عرضی به ظاهر نردبانی و یا خرپایی به روش جوش مقاومتی به آن متصل شده است و به دو شکل افقی یا عمودی در سازه بکار برده میشود عاج های این میگرد موجب میگردد به سهولت در ملات مصرفی قرار بگیرد میلگرد بستر میبایست در مقابل رطوبت وزنگ زدگی استحکام داشته باشد همانطور که ذکر شد به همین جهت در تولید آن از روکش گالوانیزه ضد زنگ استفاده میشود برای اجرای این روش قبل از دیوارچینی باید بست آنرا بحالت افقی به سازه وصل کنیم در اسکلت های فلزی جایگذاری و نصب با استفاده از میخ مخصوص و فلز و تفنگ و یا بوسیله جوشکاری صورت میگیرد و به حالت حداقل مجموع چهار سانتی متر در هر 4 سمت بست وصل میشود اما در سازه بتنی یا از میخ مخصوص بتن و تفنگ آن و یا با استفاده از پیچ و رول بولت انجام میشود بر اساس آیین نامه مکان قرار گیری این نوع میلگرد در هر 50 سانتی متر میباشد در ادامه مرحله در زمان دیوارچینی 20 سانتی متر انتهایی این میلگرد را خم میکنیم (90درجه) سپس آن را درون بست قرار میدهیم و در انتها میلگرد درون ردیف مورد نظر روی بلک ها قرار میگیرد و ملات روی این میلگرد تا سطح بست به اندازه حداقل 1.5 سانتی متر اجرا میشود در قدم بعد اگر طول دیوار ساخته شده بیشتر از 360سانتی متر باشد باید هم پوشانی به ابعاد 25 سانتی مترو یا 75 برابر سایز قطر آن میلگرد اجرا میشود و سپس میلگرد ها را به کمک میلگرد میبندیم مورد پایانی برای اجرای میلگردبستر در ساختمان های در حال ساخت این است که در این سازه ها نیازی به اجرای بست نمیباشد تنها میلگرد را براساس اصولی که ذکر شد درون ردیف قرار میدهیم

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر