جستجوهای پرطرفدار

مشخصات ظاهری میلگرد بستر

مشخصات ظاهری میلگرد بستر : میلگرد بستر به لحاظ جنس می تواند استینلس استیل و یا کربن استیل گالوانیزه باشد. مینیمم قطر مفتول‌ ها چهار میلیمتر و ماکسیمم قطر مفتول‌ های برابر نصف ضخامت ملات بستر می باشد. باید دقت داشت که ضخامت ملات بستر نباید از شانزده میلیمتر بیشتر شود چراکه ماکسیمم قطر ممکن برای مفتول ها هشت میلیمتر است. البته، در بیشتر موارد ملات بستر ده میلیمتر بوده است و از مفتول‌ هایی باقطر چهار میلیمتر الی 5/4 میلیمتر استفاده شده است. درباره‌ ی بلوک‌ های AAC با بند بستر نازک کمتر از 3 میلیمتر مقطع مفتول‌ های میلگرد بستر می‌ تواند به شکل کتابی یا (مستطیلی) باشد. به این شکل مفتول کاملا در ملات بسترنازک دفن میشود. فولادی که از آن برای ساخت مفتول ها استفاده می شود نیاز دارد که حداقل تنش تسلیم 450 مگاپاسکال و حداقل تنش نهایی 550 مگاپاسکال باشد. نسبت تنش نهایی به تنش تسلیم نباید کمتر از2/1 باشد. چنانچه که از مقدار بالا کمتر باشد، در صورت تایید مهندس محاسب،استفاده از آن به صورت نیمه تمام خواهد بود به شرطی که نسبت تنش نهایی به تنش تسلیم همواره از2/1 کمتر نباشد. برای جلوگیری از خوردگی نیاز است که میلگردهای بستر به طور گالوانیزه تولید شده یا دارای پوشش اپوکسی باشند، چناچه که بالعکس این قضیه باشد میلگردهای بستر باید از فولاد ضد زنگ ساخته و تولید شده باشند. برای بهبود پیوستگی بین میلگرد وملات، نیاز است که مفتول‌های طولی میلگرد بستر دارای پوشش سطحی آجدار باشند. مفتول میانی که دو مفتول طولی را به هم دیگر وصل می‌کند، می‌تواند به شکل ساده و دارای سطحی مسطح و صاف باشد. وزن میلگرد بستر روش قدیمی محاسبه وزن میلگرد بستر طبق فرمول زیر محاسبه میشود 1000 / 7.8 * (mm) طول * 3.14 * (mm) شعاع * (mm) شعاع = وزن میلگرد روش جدید محاسبه وزن میلگرد بستر طبق استاندارد ISO3132 صورت میگیرد 162/سایز میلگرد * سایز میلگرد = ورن میلگرد روش های محاسبه میلگرد بستر برای محاسبه میزان بکارگیری و استفاده از میلگرد بستر ، بر مبنای مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دو روش وجود دارد ۱- روش محاسباتی: در این روش مجموع سطوح مقطع مفتولهای مورد استفاده معادل ۰٫۰۰۰۷سطح مقطع موثر دیوار می باشد. ۲ - روش تجویزی: به ازای حداکثر هر ۴۰ سانتی متر ارتفاع دیوار یک ردیف میلگرد بستر بکار می رود.

قیمت میلگرد بستر میلگرد بستر