جستجوهای پرطرفدار

بر اساس پیوست ششم ، مسلح کردن دیوار با شبکه مش الیاف شیشه یک روش نوین جهت مهار لرزه‌ای دیوارها است که الزاماً باید متریال مورد استفاده دارای تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن باشد تا بتوان آن را جهت اجرا تایید کرد.مراقب باشید والمش فقط برند یک شرکت تجاری چینی است که در مرکز تحقیقات مسکن فاقد تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن می‌باشد . بنابراین بدون استعلام از مرکز تحقیقات مسکن از هیچ شرکتی مش الیاف شیشه خرید نکنید

قیمت میلگرد بستر سیاه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر سیاه 5.5

1402-09-20 21,500 10%

میلگرد بستر سیاه 11

1402-09-20 22,500 9%

میلگرد بستر سیاه 15

1402-09-20 24,000 7%

قلاب سیاه

1402-09-20 3,500 10%

گیره سیاه

1402-09-20 3,500 8%

قیمت میلگرد بستر

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

میلگرد بستر 5.5

1402-09-20 23,500 24%

میلگرد بستر 11

1402-09-20 24,500 31%

میلگرد بستر 15

1402-09-20 25,500 21%

گیره

1402-09-20 4,000 10%

قلاب

1402-09-20 4,000 10%

بست رادیکالی

1402-09-20 6,500 31%

بست تخت

1402-09-20 3,500 21%

نبشی منقطع

1402-09-20 24,000 20%

بست هشت گیر بلوک 15

1402-09-20 14,000 15%

بست هشت گیر بلوک 10

1402-09-20 13,000 20%

لیست قیمت ناودانی (گالوانیزه)

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 32,000 15%

ناودانی 30*10

1402-09-20 45,000 15%

ناودانی 40*10

1402-09-20 60,000 15%

ناودانی 60*10

1402-09-20 90,000 15%

ناودانی 80*10

1402-09-20 150,000 15%

ناودانی 100*10

1402-09-20 190,000 15%

ناودانی 20*13

1402-09-20 34,000 15%

ناودانی 30*13

1402-09-20 51,000 15%

ناودانی 40*13

1402-09-20 68,000 15%

ناودانی 60*13

1402-09-20 102,000 15%

ناودانی 80*13

1402-09-20 160,000 15%

ناودانی 100*13

1402-09-20 200,000 15%

ناودانی 20*15

1402-09-20 37,000 15%

ناودانی 30*15

1402-09-20 60,000 15%

ناودانی 40*15

1402-09-20 70,000 15%

ناودانی 60*15

1402-09-20 115,000 15%

ناودانی 80*15

1402-09-20 170,000 15%

ناودانی 100*15

1402-09-20 205,000 40%

ناودانی 20*18

1402-09-20 42,000 35%

ناودانی 30*18

1402-09-20 60,000 30%

ناودانی 40*18

1402-09-20 84,000 20%

ناودانی 60*18

1402-09-20 130,000 20%

ناودانی 80*18

1402-09-20 180,000 18%

ناودانی 100*18

1402-09-20 225,000 41%

ناودانی 20*20

1402-09-20 44,000 30%

ناودانی 30*20

1402-09-20 65,000 35%

ناودانی 40*20

1402-09-20 88,000 15%

ناودانی 60*20

1402-09-20 140,000 37%

ناودانی 80*20

1402-09-20 190,000 29%

ناودانی 100*20

1402-09-20 235,000 49%

قیمت ناودانی 3متری ساده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1402-09-20 470,000 10

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 500,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1402-09-20 500,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳مترگالوانیزه

1402-09-20 550,000 15%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1402-09-20 550,000 10

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 600,000 12%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1402-09-20 600,000 10%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 650,000 10%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1402-09-20 650,000 17%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 700,000 28%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر

1402-09-20 550,000 10%

ناودانی عرض ۱۰طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 600,000 10%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر

1402-09-20 600,000 30%

ناودانی عرض ۱۳طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 650,000 27%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر

1402-09-20 650,000 31%

ناودانی عرض ۱۵طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 700,000 10%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر

1402-09-20 700,000 18%

ناودانی عرض ۱۸طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 750,000 34%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر

1402-09-20 750,000 10%

ناودانی عرض ۲۰طول ۳متر گالوانیزه

1402-09-20 800,000 10%
لیست قیمت میلگرد بستر و اتصالات سنگین
نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

قلاب مفتول 6 گالوانیزه

1402-09-20 12,000 10%

قلاب مفتول 8 گالوانیزه

1402-09-20 20,000 9%

میلگرد بستر عرض 11 مفتول سایز 6

1402-09-20 75,000 8%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 6

1402-09-20 85,000 15%

میلگرد بستر عرض11 مفتول سایز 8

1402-09-20 150,000 14%

میلگرد بستر عرض15 مفتول سایز 8

1402-09-20 175,000 16%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 6

1402-09-20 105,000 20%

میلگرد بستر عرض20 مفتول سایز 8

1402-09-20 195,000 7%

گیره ضخامت 4 میل

1402-09-20 12,000 10%

قیمت ناودانی ساده 2میل

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 36,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 52,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 69,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 106,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 40,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 60,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 120,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 42,000 10%

ناودانی30*15

1402-09-20 64,000 10%

ناودانی40*15

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی60*15

1402-09-20 120,000 10%

ناودانی20*18

1402-09-20 50,000 10%

ناودانی30*18

1402-09-20 75,000 10%

ناودانی40*18

1402-09-20 104,000 10%

ناودانی60*18

1402-09-20 138,000 10%

ناودانی20*20

1402-09-20 53,000 10%

ناودانی30*20

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی40*20

1402-09-20 106,000 10%

ناودانی60*20

1402-09-20 120,000 10%

قیمت ناودانی 2میل گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 41,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 55,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 74,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 112,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 44,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 67,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 88,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 130,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 46,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 70,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 130,000 10%

ناودانی20*18

1402-09-20 55,000 10%

ناودانی30*18

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی40*18

1402-09-20 110,000 10%

ناودانی60*18

1402-09-20 145,000 10%

ناودانی20*20

1402-09-20 65,000 10%

ناودانی30*20

1402-09-20 88,000 10%

ناودانی40*20

1402-09-20 110,000 10%

ناودانی60*20

1402-09-20 130,000 10%

قیمت ناودانی 2میل مقاوم سازی شده

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 41,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 57,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 74,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 111,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 45,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 65,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 125,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 47,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 69,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 125,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 55,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 109,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 143,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 58,000 10

ناودانی 30*20

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 111,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 125,000 10%

قیمت ناودانی 2 میل مقاوم سازی شده گالوانیزه

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 46,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 60,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 79,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 117,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 49,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 72,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 93,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 135,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 51,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 75,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 135,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 60,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 115,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 150,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 70,000 10%

ناودانی 30*20

1402-09-20 93,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 115,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 135,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 51,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 67,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 84,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 131,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 55,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 75,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 95,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 145,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 57,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 79,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 95,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 145,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 65,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 119,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 163,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 68,000 10%

ناودانی 30*20

1402-09-20 95,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 121,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 145,000 10%

قیمت ناودانی مقاوم سازی شده گالوانیزه گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 56,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 70,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 89,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 137,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 59,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 82 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 103,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 155,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 61,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 100,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 155,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 70,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 95,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 125,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 170,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی 30*20

1402-09-20 103,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 125,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 155,000 10%

قیمت ناودانی 3متری گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1402-09-20 570,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1402-09-20 600,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1402-09-20 650,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1402-09-20 700,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1402-09-20 750,000 10%

قیمت ناودانی 3متری مقاوم سازی شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۰سانتیمتر

1402-09-20 650,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۳سانتیمتر

1402-09-20 700,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۵سانتیمتر

1402-09-20 750,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۱۸سانتیمتر

1402-09-20 800,000 10%

ناودانی طول ۳متر عرض ۲۰سانتیمتر

1402-09-20 850,000 10%

قیمت ناودانی ساده آبکاری شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 46,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 62,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 79,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 126,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 50,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 70,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 140,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 52,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 74,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 140,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 60,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 85,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 114,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 158,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 63,000 10%

ناودانی 30*20

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 116,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 140,000 10%

قیمت ناودانی ساده گالوانیزه شده گیره دار

نام کالا آخرین به روز رسانی قیمت (تومان) تغیرات

ناودانی 20*10

1402-09-20 51,000 10%

ناودانی 30*10

1402-09-20 65,000 10%

ناودانی 40*10

1402-09-20 84,000 10%

ناودانی 60*10

1402-09-20 132,000 10%

ناودانی 20*13

1402-09-20 54,000 10%

ناودانی 30*13

1402-09-20 77,000 10%

ناودانی 40*13

1402-09-20 98,000 10%

ناودانی 60*13

1402-09-20 150,000 10%

ناودانی 20*15

1402-09-20 56,000 10%

ناودانی 30*15

1402-09-20 80,000 10%

ناودانی 40*15

1402-09-20 95,000 10%

ناودانی 60*15

1402-09-20 150,000 10%

ناودانی 20*18

1402-09-20 65,000 10%

ناودانی 30*18

1402-09-20 90,000 10%

ناودانی 40*18

1402-09-20 120,000 10%

ناودانی 60*18

1402-09-20 165,000 10%

ناودانی 20*20

1402-09-20 75,000 10%

ناودانی 30*20

1402-09-20 98,000 10%

ناودانی 40*20

1402-09-20 120,000 10%

ناودانی 60*20

1402-09-20 150,000 10%

این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده میکنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی را برای استحکام ساختمان راحت می کند

برای تهیه میلگرد بستر مراحل طولانی سپری می شود .مراحلی چون تهیه مواد خام برای میلگرد بستر. کشش میلگرد بستر . برش میلگرد بستر و مراحل خم کاری و جوش میلگرد بستر و در آخر آب کاری میلگرد بستر تمامی این هزینه ها در قیمت میلگرد بستر موثر است.و تمامی قیمت های میلگرد بستر به این عوامل ارتباط مستقیم دارند .تلاش ما این است با استفاده از تیم مجرب با کم ترین هزینه و بهترین کیفیت میلگرد بستر را عرضه و تولید کنیم.

شرکت میلگرد بستر با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.


آخرین مقاله

انواع دیوار در ساختمان

مقدمه: دیوارها یکی از عناصر اساسی ساختمان هستند که نقش مهمی در استحکام، جداسازی و زیبایی ساختمان ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی انواع دیوارها در ساختمان می‌پردازیم و مزایا و استفاده‌های آنها را بررسی می‌کنیم. ۱. دیوارهای سنتی: دیوارهای سنتی از مصالح مانند بلوک، آجر، سیمان و گچ تشکیل شده‌اند. این نوع دیوارها به صورت دستی یا با استفاده از ماشین‌آلات ساخته می‌شوند. دیوارهای سنتی استحکام بالا، عایق حرارتی و صوتی خوبی دارند و قابلیت تنظیم رطوبت را نیز دارا هستند. ۲. دیوارهای پانلی: دیوارهای پانلی از پانل‌هایی ساخته می‌شوند که از جنس مانند چوب، فایبرگلاس، فلز و سیمان مسلح هستند. این دیوارها سریع و آسان در نصب هستند و عایق حرارتی و صوتی خوبی دارند. همچنین، از نظر ظاهری نیز زیبا هستند و می‌توانند با تزیینات مختلفی سازگار شوند. ۳. دیوارهای پارتیشن: دیوارهای پارتیشن به منظور تقسیم فضاهای بزرگ به بخش‌های کوچکتر استفاده می‌شوند. این دیوارها معمولاً از مصالحی مانند گچبندی و مصالح فیبری ساخته می‌شوند. آنها امکان تغییر شکل و انعطاف پذیری بالایی دارند و به راحتی قابل تعویض و جابجایی هستند. ۴. دیوارهای شیشه‌ای: دیوارهای شیشه‌ای از شیشه و فریم‌های فلزی یا چوبی تشکیل شده‌اند. این دیوارها به عنوان جداسازی فضاها استفاده می‌شوند و اجازه می‌دهند نور طبیعی به فضاها نفوذ کند و احساس آرامش و بزرگنمایی را ایجاد کند. همچنین، دیوارهای شیشه‌ای ظاهر زیبا و شفافیت را به ساختمان می‌بخشند. نتیجه‌گیری: دیوارها به عنوان عناصر اساسی ساختمان، نقش بسیار مهمی در ااستحکام و زیبایی ساختمان ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی چند نوع رایج دیوار در ساختمان پرداختیم. دیوارهای سنتی با استفاده از مصالحی مانند بلوک، آجر و گچ ساخته می‌شوند و استحکام بالا، عایق حرارتی و صوتی مناسبی دارند. دیوارهای پانلی که از پانل‌های چوب، فایبرگلاس، فلز و سیمان مسلح ساخته می‌شوند، نصب آسان و عایق حرارتی و صوتی خوبی دارند. دیوارهای پارتیشن برای تقسیم فضاهای بزرگ به بخش‌های کوچکتر استفاده می‌شوند و انعطاف‌پذیری بالا و تغییر شکل آسانی دارند. دیوارهای شیشه‌ای از شیشه و فریم‌های فلزی یا چوبی ساخته می‌شوند و به عنوان جداسازی فضاها استفاده می‌شوند و نور طبیعی را به فضاها نفوذ می‌دهند و ظاهر زیبا و شفافیت را به ساختمان می‌بخشند. با توجه به نوع ساختمان و نیاز‌های خاص، انتخاب نوع مناسب دیوار بسیار مهم است. هر نوع دیوار مزایا و محدودیت‌های خود را دارد. نیازمندی‌های استحکام، عایقی، صوتی، ظاهری و همچنین توجه به بودجه و زمان نصب باید در انتخاب دیوار مناسب مد نظر قرار گیرد. در نهایت، برای انتخاب نوع دیوار مناسب برای ساختمان، توصیه می‌شود با متخصصان و معماران مشورت کنید و نیازها و محدودیت‌های خاص خود را مطرح کنید. یکی از راه های مقاوم سازی دیوار در برابر زلزله استفاده از وال پست و میلگرد بستر در سازه های ساختمانی می باشد برای خرید میلگرد بستر و وال پست گالوانیزه می توانید با مشاورین ما در تماس باشید

1402/09/16 تاریخ
مشاهده

دیوار های بلوکی

چندین سیستم دیوار حائل وجود دارد که باید هنگام انتخاب مصالح ساختمانی برای دیوار خود در نظر بگیرید. شما می‌توانید بلوک‌های معمولی را انتخاب کنید که به سادگی کنار هم قرار می‌گیرند تا دیواری با نیروی گرانش، یک سیستم بلوک که با پین‌ها برای مونتاژ آسان و ایمن کار می‌کند، یا بلوک‌هایی را با لبه‌ای در هم قفل شده، همانطور که برای این پروژه انجام دادیم، انتخاب کنید. لبه یک فلنج قفل کننده روی بلوک ایجاد می کند که تقویت می کند و ایده های دیوار حائل شما را آسان تر می کند. بلوک های دیوار حائل به هم پیوسته را می توان برای ساخت دیوارهایی با ارتفاع 24 تا 36 اینچ، بسته به اندازه بلوک، روی هم چید. دستورالعمل های سازنده بلوک را برای محدودیت ارتفاع دیوار دنبال کنید. چیدمان خود را برنامه ریزی کنید از قرار دادن دهانه های پایین به سمت دیوار حائل خودداری کنید و اگر چیدمان آن مخالف خانه است، خاک و مالچ را به خوبی زیر دیوارپوش نگه دارید. شخصی با استفاده از قوطی رنگ علامت گذاری که به یک چوب بسته شده است تا منحنی را در طرح دیوار حائل مشخص کند. طراحی دیوار حائل شما نحوه علامت گذاری منطقه را تعیین می کند. برای علامت گذاری یک طرح آزاد، از طناب یا شلنگ برای ترسیم طرح استفاده کنید. سپس از یک بیل برای علامت گذاری طرح کلی استفاده کنید. برای خطوط مستقیم، کل منطقه تخت را با پایه، رشته و رنگ علامت گذاری کنید. گوشه های منحنی را با گره زدن یک ریسمان به پایه ای که فاصله آن با لبه یکسان است - ایجاد یک قطب نما - و اسپری کردن منحنی ها با رنگ علامت گذاری علامت گذاری کنید. برای تعیین اینکه در هر ردیف به چند بلوک نیاز دارید، طول کل دیوار را بر طول یک بلوک تقسیم کنید. برای اینکه ببینید به چند ردیف نیاز دارید، ارتفاع ایده آل دیوار را بر ارتفاع یک بلوک تقسیم کنید. ردیف اول نیمه دفن شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد برآورد مصالح پروژه، به ماشین حساب بلوک دیوار حائل و برنامه ریزی برای دیوار حائل بلوک ما مراجعه کنید. قبل از خرید مصالح یا شروع به کار، قوانین ساختمان محلی و مقررات انجمن مالکان خانه خود را بررسی کنید تا ببینید آیا محدودیت یا الزاماتی وجود دارد که باید رعایت کنید. مجوز ممکن است در برخی مناطق اجباری باشد. میلگرد بستر -قیمت میلگرد بستر-

1402/09/14 تاریخ
مشاهده

تولید کننده میلگرد بستر

تولید کننده میلگرد بستر امروزه برای مقاوم سازی دیوار های ساختمان از روش های مختلفی استفاده میشود یکی از این روش ها که مورد تایید نظام مهندسی هم می باشد استفاده از میلگرد بستر می باشد تولید میلگرد بستر مراحلی دارد که همگی باید به در ستی انجام شود از خم کاری میلگرد بستر تا آبکاری میلگرد بستر یکی از تولید کننده های بزرگ میلگرد بستر در ایران شرکت ام پی اچ است که با مدیریت بالا توانسته میلگرد بستر را با پایین ترین قیمت در بازار عرضه کند برای ثبت سفارش و استعلام قیمت میلگرد بستر همراه ما باشید

1402/09/08 تاریخ
مشاهده

مقاوم سازی در برابر زلزله

چرا به مقاوم سازی در ساختمان در برابر زلزله نیاز داریم؟ ساختمان در حال عادی در برابر عوامل مختلفی مقام است ولی عوامل وجود دارد که غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی است مانند زلزله پس باید موارد ی که باعث افرایش مقاومت ساختمان در برابر زلزله می شود را اعمال کرد انواع مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله مقاوم‌ سازی با استفاده از دیوار برشی-مقاوم‌ سازی با استفاده از ژاکت بتنی-مقاوم‌ سازی ساختمان در برابر زلزله با روش FRP مقاوم سازی در برابر زلزله با میراگر زلزله چگونه ایجاد می‌شود؟ زلزله یک پدیده طبیعی و غیر قابل پیش بینی است و از مماس شدن لایه ها با یک دیگر به وجود می آید برای مقاومت دیوار ها در برابر زلزله می توانید از وال پست ها و میلگرد بستر استفاده کنید بهترین میلگربستر و وال پست را ار کجا تهیه کنیم؟ میلگرد بستر در سه نوع سایز وحود دارد میلگردبستر 5.5 میلگرد بستر 11 میلگرد بستر 15 و وال پست هم در سایز ها و نوع های مختلفی وجود دارد مانند وال پست گالوانیزه و غیره مرجع تمام محصولات وال پست و میلگرد بستر به همراه قیمت به روز در سایت میلگرد بستر ام پی اچ وجو دارد و می توانید ثبت سفارش کنید

1402.09/04 تاریخ
مشاهده

طراحی میلگرد بستر

طراحی میلگرد بستر، یا بست براي مهار خمشی خارج از صفحه دیوار بنایی طراحی دیوارهاي بنائی براي تحمل خمش خارج از صفحه ناشی از بارهاي جانبی، همانند تمامی اعضاي سازه اي و غیر سازه اي، به هر دو عامل تقاضا و ظرفیت وابسته است. ازآنجاکه مقدار ظرفیت (مقاومت) یک دیوار بنایی ارتباط مستقیم با مقدار سختی آن دارد و سختی، عامل تعیین کننده الگوي توزیع بارهاي وارد بر دیوار است، تغییر در مقدار ظرفیت دیوار به تغییر در تقاضاي وارد به دیوار منجر خواهد شد. به این ترتیب، طراحی این دیوارها فرآیندي تکراريرا شامل می شود. این فرآیند و ساختار محاسباتی و کنترلی آن به طور کامل در آئین نامه Eurocode 6 – Part 1-1 و در نشریه 729 سازمان برنامه و بودجه کل کشور ارائه شده است. علاوه بر این، تعیین مقاومت خمشی خارج از صفحه دیوارهاي بنایی مسلح و غیرمسلح در استاندارد ACI530-13 نیز بیان شده است. با توجه به وجود مبنا، تعاریف و روابط مشترك در هر سه مرجع عنوان شده، در ادامه روند دنبال شده توسط این آیین نامه ها معرفی می شود. قیمت میلگرد بستر -قسمت وال پست گالوانیزه

1402/08/29 تاریخ
مشاهده

اتصال به وال پست به دیوار و قلاب

مطابق بند 3-4-1 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، اجزاي غیر سازه اي و تکیه گاه هاي آن ها باید به گونه اي به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهاي جزء غیر سازهاي را در جهت خارج از صفحه به سازه منتقل کنند و تغییر شکلهاي ایجادشده در آن ها را پذیرا باشند. راه جابه جایی بار ها در این اجزا باید داراي مقاومت باشد و محل اتصال به سازه ها قدرت تحمل اثر موضعی بارها را داشته باشد. به کارگیری از اتصالات جوشی یا پیچی و مانند آنها مجاز است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهاي ثقلی استفاده شود. بر اساس این بند پانل هاي دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه هاي پانل در بالا (زیر سقف) و دو لبه قائم دو طرف پانل و شرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس طول قابل مهار پانل محاسبه شود. اتصال وال پستهاي نگه دارنده دیوارها به قاب در دیوارهاي بلوکی که نیاز به وال پست دارند به منظور تأمین حرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وال پست هم زمان از آزادي در حرکت جانبی برخوردارند (وال پست ها به هیچ وجه نباید به نبشیهاي تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیري از حرکت خارج از صفحه نصب شده اند جوش شوند). تبصره: در دیوارهاي واقع در خارج قاب وال پست هاي ابتدایی باید در برابر حرکت جانبی مقید شوند و به دیوار اجازه حرکت داده می شود. در این حالت جزییات اتصال دیوار به این وال پستها مانند اتصال به ستونها می باشد. قیمت وال پست گالوانیزه .قیمت میلگرد بستر

1402/08/27 تاریخ
مشاهده

مهار دیوارها در لبه هاي مجاور وال پست

* فواصل نبشی ها از یکدیگر در نقشه هاي اجرایی مشخص شده است. * نصب نبشی ها در دو ردیف به صورت قطعات روبروي هم یا قطعات با جانمایی مورب (زیگزاگ) مجاز است. * اتصال نبشی به لبه هاي وال پست ها با استفاده از اتصال جوشی با طول نبشی ها و بعد جوش حداقل صورت می گیرد. * بست هاي فلزي براي اتصال دیوار به وال پست ها که بافاصله پنجاه سانتی متر و کمتر در بلندی دیوار اجرا خواهند شد، باید داراي حداقل سطح مقطع 6/0 سانتی متر مربع باشند. اتصالات دیوار متشکل از بلوك باید به نحوي انجام گیرد که عملکرد موردنظر قطعه دیوار در پدیدههایی چون خیز تیرهاي زیر دیوار و سقف، جابجایی نسبی طبقات، عوامل وارد آورنده نیروي خارج از صفحه ازجمله باد، ضربه حین بهره برداري و زلزله تأمین شود. به واسطه مقاومت کششی به نسبت پایین بلوك هاي مصالح بنایی حساسیت در اجراي جزییات بالا بوده و ضروري است جزییات اجرایی اتصالات با دقت بالا اجرا گردد. در ادامه نمونه هایی از اتصالات که با توجه به جمیع جنبه هاي فوق الذکر می تواند تأمین کننده اهداف طرح اتصال باشد ارائه شده است. قیمت میلگرد بستر و وال پست گالوانیزه در سایت ام پی اچ

1402/08/25 تاریخ
مشاهده

تیغه ها (دیوارهاي داخلی) در زلزله

تیغه ها (دیوارهاي داخلی)، نیز حساس به جابجایی و شتاب محسوب میشوند. تیغه هاي ساخته شده از بلوك درصورتی که از بالا و پایین به کف طبقات متصل شوند و تحت اثر بارگذاري ناشی از تغییرشکل هاي سرویس و بارگذاري داخل صفحه ناشی از زلزله قرار می گیرند و براثر تغییرشکل هاي به وجود آمده در سازه، ممکن است دچار ترك خوردگی برشی، تابخوردگی و شکست شوند و سطح اندودکاري روي آن ها ممکن است ترك خورده یا از دیوار جدا گردد. این تیغه ها تحت اثر بارگذاري خارج از صفحه ممکن است دچار ترك خوردگی خمشی، خرابی در محل اتصال دیوار به سازه و فروپاشی شوند. در حالاتی که از پارتیشن ها به عنوان مهار جانبی براي لوله کشی، اتاقک هاي الکتریکی، قفسه ها یا دیگر اعضاي غیرسازه اي استفاده می شود، خرابی پارتیشن ممکن است باعث آسیب دیدگی این اعضا شود. بنابراین پارتیشن هاي داخلی نیز باید مانند دیوارهاي خارجی از سقف و ستون ها جداسازي شوند که فاصله جداسازي از سقف برابر با حداکثر خیز درازمدت تیر و 2 سانتی متر بوده و فاصله جداسازي از ستونها به اندازه حداقل 01/0 ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر جابجایی نسبی طبقه بر اساس تحلیل سازه طبق استاندارد 2800 می باشد. الف-با توجه به اینکه دیوارهاي داخلی باید در جهت خارج از صفحه مقید شده و در جهت درون صفحه داراي اتصال آزاد باشند، این امر می تواند توسط نبشی هاي فولادي متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی متصل به ستون ها یا وال پست ها در دو انتهاي دیوار انجام شود. نبشیهاي فولادي می توانند منقطع باشند. نبشی هاي فولادي باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند. حداکثر فاصله آزاد بین نبشی ها بر اساس جداول ارائه شده در فصل دوم می باشد. ‌ب- درصورتی که از پارتیشن به عنوان مهار جانبی دیگر اعضاي غیر سازه اي استفاده می گردد، پارتیشن و مهارهاي لازم باید براي بار وارده کنترل شوند. ‌ج- توجه شود که پارتیشن هایی که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمیدهند (دیوار کوتاه) الزاماً باید از قاب سازه اي جدا شوند، زیرا در غیر این صورت باعث تشکیل "ستون کوتاه " در سازه شده و باعث خرابی آن میگردد. قیمت میلگرد بستر خرید میلگرد بستر در سابت mph با قیمت های به روز

1402/08/22 تاریخ
مشاهده

دیوار های خارجی در زلزله

دیوارهاي بیرونی حساس به جابجایی و شتاب محسوب میشوند. دیوارهاي خارجی ساخته شده از بلوك درصورتی که از بالا و پایین به کف طبقات متصل شوند تحت اثر بارگذاري ناشی از تغییر شکل هاي سرویس و بارگذاري داخل صفحه ناشی از زلزله قرار می گیرند این مسئله در این دیوارها با توجه به اتصال نماي خارجی به آن ها و انتقال بار آن به دیوار حساس تر بوده و براثر تغییرشکل هاي به وجود آمده در سازه، ممکن است دیوار دچار ترك خوردگی برشی، تابخوردگی و شکست شود و نماي قرار گرفته بر روي آن ممکن است از دیوار جدا گردد. این دیوارها را می توان با ایجاد درز پیوسته بین آن ها و سازه محیطی محافظت کرد. براي این دیوارها باید اتصالاتی در نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه و گیرداري خارج از صفحه را به دیوار بدهند ( بند 4-5-3 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله- استاندارد 2800). بنابراین دیوارهاي بیرونی ساخته شده از بلوك باید در جهت بیرون از صفحه مقید شده و در جهت داخلی صفحه داراي اتصال آزاد باشند. این امر می تواند توسط نبشی هاي فولادي و یا بست هاي ویژه ارائه شده در این دستورالعمل متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی یا بست هاي متصل به ستون ها یا وال پست ها در دو انتهاي دیوار انجام گردد. نبشیهاي فولادي می توانند منقطع باشند که باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند. در صورت استفاده از بست هاي ارائه شده در این دستورالعمل باید حداکثر فواصل آن ها در اتصال به ستون و سقف طبق جداول ارائه شده در فصل 2 باشد. یکی از موارد برای استحکام دیوار در برابر زلزله وجود دارد استفاده از میلگرد بستر است .برای استعلام قیمت میلگرد بستر می توانید تمام قیمت ها را در سایت برسی کنید

1402/08/15 تاریخ
مشاهده

جزییات اجرایی دیوارهاي داخلی و خارجی

وصل شدن دیوارها به سازه باید به صورتی انجام شود که در اثر حرکت تیرهاي زیر و بالاي دیوار، جابجایی نسبی طبقات و یا موارد وارد آورنده نیروي بیزون از صفحه از جمله زلزله، باد و ،... قطعه دیوار محکم بماند و عملکرد آن حفظ شود و از ایجاد ترك شدید در دیوار جلوگیري نماید. در این بند نمونههایی از اتصالات مورد قبول ارائه شده است. جزییات مشروحتر همراه با جداول مقاطع محاسبه شده در «راهنماي طراحی سازهاي و جزییات اجرایی دیوارهاي غیر سازهاي– ضابطه شماره 819 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي» ارائه شده است. دیوارهاي بلوکی با توجه به عملکرد دو طرفه آنها در جهت افقی باید با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوند . این مسئله در دیوارهاي بلوکی اجرا شده با ملات میتواند با استفاده از میلگرد بستر خرپایی یا نردهبانی و دیوارهاي اجرا شده با ملات بستر نازك (ضخامت ملات کمتر از 3 میلیمتر) یا چسبهاي پلییورتان با استفاده از بستهاي نازك فولادي منقطع یا پیوسته انجام شود . میلگرد بستر و و وال پست ها ی مورد استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردي که مورد نیاز است از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آجدار سرد نورد باشند. کمترین سطح مقطع قطعه مسلح کننده 0/0003 سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج از صفحه میباشد. بیشترین فاصله قائم قطعات مسلح کننده در ارتفاع دیوار 1 متر میباشد که باید قطعه براساس آن طراحی و محاسبه شود. قیمت میلگرد بستر

1402/08/10 تاریخ
مشاهده

بارها و اثرات ناشی از زلزله

دیوارهاي غیر سازه اي علاوه بر اینکه به نیروهاي اینرسی ناشی از شتاب وارده حساس می باشند، حساس به جابجاییهاي نسبی نیز می باشند؛ بنابراین. این دیوارها علاوه بر اینکه باید تحت اثر وارد آمدن نیروهاي اینرسی ناشی از شتاب وارده پایدار بمانند، باید براي تغییرشکل هاي ناشی از جابجایی نسبی جانبی طبقات در زلزله نیز کنترل شوند. نیاز به ارزیابی لرزه اي دیوارها و نماي متصل به آن بسته به داخلی یا خارجی بودن دیوار و انواع مختلف نما متصل به آن ارائه شده است. لازم به ذکر است ترازهاي لرزه خیزي کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مورداستفاده در جدول مطابق تقسیم بندي آیین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) می باشد. درصورتی که دیوار نیاز به ارزیابی لرزهاي داشته باشد باید خود و اتصالاتش براي نیروهاي محاسبه شده در بند 1-7-1-1 و جابجایی نسبی محاسبه شده در بند 1-7-1-2 کنترل شود. قیمت میلگرد بستر با پایین ترین قیمت

1402/08/09 تاریخ
مشاهده

انواع روش های اجرای میلگرد بستر

انواع روش‌های اجرای میلگرد بستر: _1- روش نردبانی شکل برای اجرای آرماتو به صورت موازی باید قرار گیرد. سپس مفتول‌ها را به صورت عمود بر این دو میلگرد و در فواصل منظم، جوش داده و متصل می‌کنند. اتصال میلگرد و مفتول به این روش، در نهایت شکلی نردبانی ایجاد می‌کند. جوش دادن میلگردها و مفتول به هم دیگر، به روش جوش مقاومتی صورت می‌گیرد. 2- روش خرپایی اگر مفتولی که در بین دو میلگرد قرار داده می‌شود، به صورت هفت – هشتی به کار رود، اتصال میلگرد بستر از نوع خرپایی (Truss-type joint reinforcement) خواهد بود. از این راه فقط باید در مورد دیوارهایی که حرکت (تفاضلی) در آن‌ها احتمال خطر وجود ندارد ، استفاده شود. به علاوه مقاوم کردن دیوار با راه خرپایی، برای دیوارهای که کامپوزیتی نیستن (non-composite walls) مجاز نیست. نحوه اجرای میلگرد بستر در دیوارها چگونه است؟ نحوه اجرای میلگرد بستر در دیوار افقی (Horizontal bed joint reinforcement). عمودی (Vertical bed joint reinforcement). 1- روش افقی اجرای آرماتور بستر به روش نردبانی و خرپا که در بالا گفته شد، جزء روش افقی محسوب می‌شود. نحوۀ اجرای روش افقی بسیار ساده است. برای این منظور، از آرماتور کلافی استفاده می‌شود (مفتول‌های با قطر 4 - 6 میلیمتر). آرماتور را در فاصله‌های مشخصی، بین مواد سیمانی، آجر و یا بلوک‌ها قرار می‌دهند. اگر در گوشه دیوارها از تیرآهن و مقاطع دیگر استفاده شود، برای مهار کردن میلگرد بستر می‌توان از طریق جوشکاری، آن را به وادار متصل کرد. همچنین می تواند از گیره و قلاب استفاده کنید‌. در شرایطی که در گوشه‌های دیوار وادار وجود ندارد، می‌توان میلگرد بستر را در دو ضلع دیوار به هم وصل کرد. 2- روش عمودی در روش عمودی، آرماتور را به صورت عمودی در بین بلوک یا آجرها قرار می‌دهند و اجرای آن را تا نزدیکی سقف ادامه می‌دهند. در این صورت، دیوار را به سقف متصل نمی‌کنند بلکه آن را به داخل ناودانِ متصل به سقف هدایت می‌کنند. سپس با سیمان و یا بتن، فضای خالی بین تیرچه بلوک و آرماتور را پر می‌کنند. برای مهار کردن آرماتور عمودی، از نبشی و سپری نیز می‌توان استفاده کرد.

1402/08/03 تاریخ
مشاهده

قلاب میلگرد بستر

قلاب میلگرد بستر MPH: _این قطعه به منظور درگیری دیوار و ستون طراحی شده و با توجه به شکل آن به آسانی می تواند روی میلگرد بستر قرارگرفته، همپوشانی و درگیری لازم با ملات میسر سازد. جنس قلاب نیز از فولاد گالوانیزه بوده و جهت جلوگیری از خوردگی تولید شده است . مشخصات فنی : قطر : 4 میلیمتر جنس : فولاد سخت کاری شده گالوانیزه: دارد جهت اطلاع از قیمت میلگرد بستر سایت مارا پیگیری کنید قیمت وال پست گالوانیزه

1402/07/30 تاریخ
مشاهده

what is a Bed joint Reinforcement?

What is a bed rebar? As we have said, roofs and walls are the most damaged by earthquakes. So you have to think of a solution to reduce these costs. Using bed rebar is one of the same solutions that in addition to further strengthening, is also cost-effective! It was first in 1813 that the Europeans used this method in construction. It was not until about 1950 that the United States entered into international law, and the technique has been around ever since. The important point about the use of this type of rebar in our country, which entered the national regulations in 1392! In this way, the resistance of the roof and walls to earthquakes also increased. Mph company

1402/07/26 تاریخ
مشاهده

ابعاد هندسی میلگرد بستر در دیوار

ابعاد هندسی میلگرد بستر در دیوار : _طول آزاد دیوار خارجی در پلان نباید از ۴ متر و ارتفاع آزاد آن نباید از ۳/۵ متر بیشتر در نظر گرفته شود در دیوار هایی با طول بیشتر از ۴ متر باید از عضو قائم یا مقطع فولادی یا بتنی به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار (وادار) و در دیوار هایی با ارتفاع بیش از ۳/۵متر بعد با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی (تیرک) ارتفاع آزاد را کاهش داد. دیوار ها باید برای بارهای اینرسی ایجاد شده در آنها درج جهت داخل صفحه و در جهت عمود بر صفحه طراحی شوند درجهت داخل صفحه دیوار تحت تاثیر برش و خمش و در جهت عمود بر صفحه تحت تاثیر نیروی محوری ناشی از وزن دیوار و برش و خمش خارج از صفحه عمودی و افقی قرار می گیرد. روش طراحی این دیوارها (در راهنمای طراحی سازه ای و جزییات اجرایی دیوار های غیر سازه ای -ضابطه شماره ۸۱۹ مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی)ارائه شده است شرایط مرزی تحت نیروهای عمود بر صفحه باید به صورت مفصلی قرار گرفته باشد. تبصره ۱:دیوار های خارجی که تمام ارتفاع که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی دهند (دیوار کوتاه)،مخصوص در ساختمان های بتنی،همواره باید از قاب سازه ای جدا شوند زیرا در غیر این حالت می تواند باعث به وجود امدن ستون کوتاه در سازه شود. دیوار های پانلی: _دیوارهای پانلی کارخانه‌ای که به صورت نوارهای قائم در طول دیوار نصب می شود مجاز به استفاده در ساختمان ها به عنوان دیوار خارجی میباشند در این حالت دیوار به صورت یک دال یک طرفه عمل می کند دیوار یا المان مشابه در جهت خارج از صفحه ،در تراز سقف و کف مهار شود در این حالت باید اتصال پانل دیوار در تراز سقف و کف مهار شود . در این حالت باید اتصال پانل دیوار در تراز سقفی یا نبشی به صورت کشویی و دیوار اجازه جا به جایی داخل صفحه را داشته باشد در این نوع دیوار ها نیازی به اجرای وادار نمی باشد. در صورتی که ارتفاع دیوار به اندازه‌ای باشد که پانل،قابلیت تحمل بار خمشی وارد بر آن را نداشته باشد باید از تیرک در تراز میانی و وادار انتهایی استفاده نمود. تیرک مورد استفاده به وال پست وصل می شود و باید از وصل شدن آن به ستون ها خود داری شود. استفاده از دیوارهای پانلی در بیمارستانها اکیداً توصیه می شود. دیوار های بلوکی : _در دیوارهای بلوکی،دیوار مشابه یک پوسته یا دال طراحی می شود. این حالت جداسازی در جهت داخل صفحه مهار در جهت خارج صفحه می‌تواند توسط نبشی های فولادی و یا بست های U شکل متصل به دال سازه ای در تراز سقف نبشی یا بست های U شکل متصل به ستون در دو انتهای (طرفین) دیوار و وادار های میانی انجام گردد. نبشی های فولادی می توانند منقطع یا پیوسته باشند که باید برای نیروی خارج از صفحه ، طراحی شوند.

1402/07/24 تاریخ
مشاهده

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار قسمت2

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار قسمت2 _اعضا و اتصالات قاب محیطی یک میانقاب باید برای اثرات اندرکنش قاب و میانقاب کفایت داشته باشد این اثرات شامل نیروهای منتقل شده از میان قاب به تیر ،ستون و اتصال های قاب می باشد. صورتی که هر یک از شرایط این باند برای قاب دارای دیوار برآورده نشود، دیوار آن را نمی‌توان به عنوان میانقاب در نظر گرفت و باید به صورت جدا شده از قابل اجرا شود . دیوار موجود در دهانه مهاربندی باید به گونه‌ای باشد که مهاربند بتواند آزادانه عمل نماید در چنین دهانه هایی نمی توان اثر میانقابی دیوار را در نظر گرفت و باید آنها را به صورت جدا شده از قاب اجرا نمود. شرایط دیوار برای بروز عملکرد میانقابی : تنها دیوارهایی می‌توانند به عنوان میانقاب در نظر گرفته شوند که دارای همه شرایط زیر باشند (شرایط مربوط به اجرا در نقشه های اجرایی ذکر شوند ): ۱_دارای مقاومت عمود بر صفحه کافی باشند ۲_برای دیوارهای ساخته شده از واحدهای بنایی ،دیوار چینی باید به صورت هشت گیر انجام شده باشد به گونه‌ای که هر آجر بالایی حداقل ۲۵% آجر پایینی را پوشش داده باشد ضمن اینکه درز های قاعده آن نیز مانند درز های افقی باید دارای ملات ماسه سیمان باشند. ۳_درزی بین دیوار و اعضای قاب وجود نداشته باشد و دیوار به طور کامل در تماس با تیر و ستون باشد در صورت وجود درز بین دیوار و تیر فوقانی می‌توان آن را با ملات انبساط پذیر پر کرد بر خلاف روش مرسوم اجرای دیوار، برای از بین بردن اثر درز فوقانی نمی‌توان از اجرا آجرهایی که در رج آخر به صورت مایل چیده شده‌اند استفاده کرد ، مگر اینکه تمام فضای خالی باقی مانده ، به خصوص فضای خالی بین آجر مورب و کنج قاب با بتن یا مساله ای که مقاومت فشاری آن مساوی یا بیشتر از آجر است پر شود ۴_دیوار باید کاملاً شاقول اجرا شده و فاقد شکم دادگی یا کج شدگی باشد. ۵_ساختمان دارای دیافراگم صلب باشد. ۶_دفاع دیوار نباید از ۴ متر و طول آن از ۶ متر بیشتر باشد. ۷_تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی طرح قاب میان بر( با در نظرگیری اثر میان قاب ها در تحلیل) در ساختمان اهمیت با زیاد متوسط و کم نباید به ترتیب از ۰/۰۱۵,۰/۰۱,۰/۰۰۸ برابر ارتفاع طبقه بیشتر باشد شرایط اعضای قاب پیرامونی دیوار : علاوه بر خود دیوار، اعضای قاب پیرامونی دیوار نیز باید دارای شرایطی باشند تا بتوان از آن دیوار را به عنوان میانقاب درنظر گرفت ستون و تیر میانقاب در زلزله در ترکیب با سایر بارهای وارده به سازه باشند در این بررسی باید اثر نیروهای زلزله در هر دو جهت مقابل را در نظر گرفت قیمت میلگرد بستر -قیمت وال پست گالوانیزه

1402/07/22 تاریخ
مشاهده

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار

شرایط لازم برای عملکرد میانقابی دیوار : اتصالات قاب : اتصال تیر به ستون قاب باید قادر به تحمل نیروی برش Fu Sinθ در ترکیب با سایر بار های موجود در سازه باشد. تحلیل و محاسبه حاصل از عملکرد میانقابی دیوار: در تحلیل سازه ، هر میانقاب به صورت یک عضو قطری فشاری مدل می شود ستون‌های پیرامونی میانقاب حتی در قاب های دارای اتصال مفصلی تیر به ستون، جذب اعضای لرزه بر ساختمان محسوب می شود. کنترل مقاومت میانقاب: در طراحی سازه به روش ضرائب و مقاومت نیروی عضو قطری فشاری میانقاب که از تحلیل یا ترکیبات بار شامل زلزله به دست می آید نباید از مقاومت طراحی آن در برابر در نظر گرفته می شود. قطع میانقاب در ارتفاع ساختمان : در صورتی که در یک دهانه میانقاب در یکی از طبقات وجود نداشته باشد دیوارهای آن بهانه در طبقات بالا را نمی توان میان فرض کرد و باید آنها را از قاب پیرامونی جدا نمود ارزیابی مصالح بنایی در جهت بیرون از صفحه: همه میان قاب ها و اجزا و اتصالات آن باید دارای مقاومت کافی برای تحمل نیروهای خارج از صفحه دیوار باشد نیروی زلزله وارد به میان قاب در جهت عمود و بر عمود بر صفحه مشابه دیوارهای جدا شده محاسبه می گردد . اجزای اضافه شده به میانقاب(بر خلاف دیوار جدا شده )، باید کاملا به دیوار متصل بوده و فاصله ای بین آنها و دیوار وجود نداشته باشد میانقاب های دارای بازشو : میانقاب دارای بازشو باید تا حد امکان به صورت جدا شده از قاب اجرا شود تنها در مواردی که همه شرایط زیر فراهم باشد دیوار را می توان میانقاب فرض کرد: ۱_طول و ارتفاع بازشو به ترتیب از یک سوم طول و یک سوم ارتفاع کمتر باشد. ۲_فاصله افقی و قائم بازشو از تیر و ستون به ترتیب از ۲۰٪ طول و ۲۰٪ ارتفاع بیشتر باشد. ۳_باز شو دارای قاب فولادی که به چارچوب پنجره متصل می شود باشد. در این حالت لازم است سختی و مقاومت طراحی میانقاب به مقدار ۲۰ درصد کاهش یابد در صورتی که دیوار دارای دو یا چند بازشو باشد ،برای ابعاد بازشوی معادل ، اندازه کوچک ترین مستطیلی که همه باز شوها را در بر می گیرد در نظر گرفته می شود در دیوار های دارای بازشو نیز مانند سایر دیوار ها ،تامین مقاومت کافی در جهت خارج از صفحه الزامی است

1402/07/16 تاریخ
مشاهده

اهمیت میلگرد بستر در استحکام دیوار

اهمیت میلگرد بستر و وال پست در استحکام دیوار در برابر زلزله تقریباً می توان گفت زلزله پای ثابت خبرها و اتفاقات هر روز دنیاست و البته کشور ما هم تا به امروز خسارت های زیادی از این بابت دیده است. اما سوال اینجاست که آیا می شود سازه کاملاً مقاوم در برابر زلزله داشت؟!! ابتدا نکته مهم که به این بخش باید افزود که تصور اشتباهی از قیمت بالای میلگرد بستر و ناودانی برای استفاده از آن در ساختمان وجود دارد شرکت ام پی اچ قیمت میلگرد بستر و قیمت ناودانی را به پایین ترین قیمت در یه ساله گذشته آورده است . شما می توانید ناودانی وال پست میلگرد بستر گیره قلاب بست تخت بست رادیکالی و دیگر مصالح را با بهترین قیمت از سایت میلگرد بستر ام پی اچ خریداری کنید آیا سازه های معمولی می توانند در برابر زلزله مقاوم باشند؟ حالا ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که آیا ساختمانی وجود دارد که بدون استفاده از تکنیک های مقاوم سازی در برابر زلزله و روش هایی که در بالا به آن اشاره کردیم، در برابر زلزله های نسبتاً شدید مقاوم باشد؟! جالب است بدانید که چنین چیزی امکان دارد! زیرا با ابتدایی ترین استاندارهای مهندسی هم می توانیم ادعا کنیم که خانه شما در برابر زلزله ای 7 ریشتری روی سرتان آوار نشود! آسیب های وارد شده در زمین لرزه هایی با قدرت بالا، حتی برای ساختمان های به اصطلاح ضد زلزله هم امکان دارد ولی درصد کمتری هستند. مثلا اگر در مهندسی ساختمان های معمولی به این نکته توجه شود که همه استحکام و مقاومت سازه بر روی یک یا چند المان متمرکز نشود، آسیب های جدی مثل ریزش و... را نخواهد داشت.

1402/07/10 تاریخ
مشاهده

دیوار هبلکس چیست؟

دیوار هبلکس چیست؟ دیوار هبلکس، بلوک‌های ساخته شده از نوعی بتن سبک به نام بتن هوادهی اتوکلاو شده (AAC) می‌باشد که با استفاده از چسب مخصوص در کنار یکدیگر تشکیل دیوار را می‌دهند. بلوک هبلکس نخستین بار در دهه 1920 در سوئد توسعه یافت، هنگامی که یک معمار ساختمان ابتدا مخلوط بتونی معمولی که شامل سیمان، آهک، آب و ماسه را با مقدار کمی از پودر آلومینیوم ترکیب کرد، هبلکس ساخته شد. پودر آلومینیوم به عنوان ماده انبساطی عمل می‌کند و باعث حجم گرفتن بتن می‌شود، چیزی شبیه به خمیر نان! در نتیجه هبلکس، بتنی متخلخل و پیش‌ساخته‌ای می‌باشد که تقریباً از 80 درصد هوا تشکیل شده است. بتن AAC به طور معمول به شکل و سایز بلوک و به صورت پنل ایجاد می‌شود و برای ایجاد دیوار های مقاوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ویژگی‌های دیوار هبلکس: بتن AAC برای دیوار، کف و سقف قابل استفاده است و وزن کم آن باعث می‌شود که از بتن استاندارد متناسب‌تر باشد. این ماده برای جلو گیری از صدا و دما بسیار خوب است و از مقاومت بالایی در برابر آتش دارد . با این حال، برای دوام بیشتر باید هبلکس را با ‌لایه‌ای کاربردی مانند اندود گچی اصلاح شده از پلیمر، سنگ طبیعی یا مهندسی شده پوشاند. در صورت استفاده از هبلکس در دیوار زیرزمین، قسمت بیرونی دیوارها باید با لایه‌ای ضخیم از مواد ضد آب پوشانده شوند. سطوح بیرونی دیوار هبلکس در معرض آب یا رطوبت خراب می‎شود. سطوح داخلی را می‌توان با، گچ  کاشی یا رنگ به پایان رساند و یا در معرض دید قرار داد. هبلکس به گونه آیی ساخته شده است که انتقال انرژی حرارتی رابسیار کند می‌کند و می‌تواند هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را بسیار کاهش دهد. همچنین هبلکس را می‌توان برای کاهش تلفات انرژی ناشی از نشت هوا، بسیار متخلخل تر‌نیز ساخت. خصوصیات بلوک هبلکس چگالی: 25–50 فوت بر مترمکعب یا 550-650 کیلوگرم بر سانتی‌مترمکعب. مقامت فشاری: 360 پوند بر اینچ‌مربع یا 25-35 کیلوگرم برسانتی‌مترمریع. نرخ مقاومت در برابر آتش: 8 ساعت به بالا. هدایت حرارتی: 0.11 تا 0.13 وات بر مترمربع. مقاومت حرارتی: 1200 درجه سانتی‌گراد. نکته: بلوک هبلکس همان‌طور که از نامش پیداست در ساخت دیوارهای غیرباربر داخلی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و موارد بیشتر کاربرد دارد. در مقالات بعد به نحوه اجرای دیوار های هبلکس و فواید و معایب استفاده از آن می پردازیم. خرید میلگرد بستر - خرید نبشی منقطع

1402/06/17 تاریخ
مشاهده

نحوه اتصال میلگرد بستر به ستون

نحوه اتصال میلگرد بستر به ستون: میلگرد بستر از مهم ترین مصالح مورد استفاده در سازه است که وظیفه افزایش استحکام ساختمان ها را بر عهده دارد. میلگردهای بستر آجدار بهترین گزینه برای ایجاد اتصال با ملات است و باعث ایجاد پیوند مناسب با مصالح گوناگون می شود. این میلگرد ها از جنس فولاد زنگ نزن هستند و مقاومت فشاری بالایی دارند. میلگرد ها برای ایجاد استحکام با ساختمان به دیوار ها و ستون به دو صورت افقی و عمودی متصل می شوند. برای آشنایی با نحوه اتصال میلگرد بستر به ستون با این مقاله از گروه میلگرد بستر MPH همراه باشید. اتصال میلگرد بستر به ستون نکته مهم در نصب میلگرد های بستر این است که حتما به صورت کامل در ملات قرار داده شوند.  میلگرد های آجدار تماس خوبی با ملات دارند، پس باید به طور کامل در آن جای بگیرند. میلگرد ها با فواصل معین درون دیوار به صورت عمودی یا افقی قرار می گیرند و قسمتی که میلگرد ها به هم بر میخورند جوش داده می شوند. با این کار ساختار تشکیل شده در ساختمان بسیار محکم تر می شود. حتما در سازه های نیم ساز دیده اید که در ستون تعدادی میلگرد به کار رفته شده است و در فاصله هر یک متر از آن ها با میله ای به هم متصل شده اند. میلگردهایی که به صورت افقی درون دیوار در بستر خود قرار دارند به میلگرد های ستون برخورد می کنند. در اینجا نیز برای اتصال میان میلگرد های افقی و ستون با ترانس های قوی، این دو را به هم جوش می دهند. با این کار استحکام سازه به قدری زیاد می شود که زلزله های بزرگ نیز توانایی تخریب آن را نداشته باشند. نصب میلگرد بستر به ستون گفته شد که میلگرد های بستر کاملا در ملات قرار می گیرند. این عمل به این صورت است که بعد از چیده شدن یک ردیف از بلوک های بتنی، یک لایه ملات ریخته می شود و پس از قرار دادن میلگرد بستر (نوع خرپایی اولویت بالاتری دارد) یک لایه دیگر از ملات روی آن قرار داده می شود. در قسمت ابتدا و انتهایی دیوار میلگردهای بستر باید به میلگردهای دیوار جانبی یا ستون ها متصل شوند. جوشکاری از مطمئن ترین روش های ممکن است که امروزه از آن استفاده می کنند. میلگرد بستر MPH، تولیدکننده بزرگ مصالح سازه ها و تاسیسات فولادی واقع در تهران است. این مجموعه دارنده رتبه برتر میان تولیدکنندگان مصالح ساختمانی است. برای دریافت مشخصات، قیمت و خرید محصولات با گروه میلگرد بستر MPH همراه باشید و سبد خرید خود را تکمیل بفرمایید. قیمت میلگرد بستر -قیمت وال پست گالوانیزه

1402/06/14 تاریخ
مشاهده

ضوابط اجرای وال پست قسمت ۲

.ضوابط اجرای وال پست دیوار قسمت 2: در مقاله پیشین راجب به نحوه اجرای وال پست در اسکلت بتنی و نحوه اجرای وال پست فلزی در بلوک سبک صحبت کردیم در مقاله امروز راجب نحوه اجرای وال پست در اسکلت فلزی وظایف ناظر ساختمان و اشتباهات رایج در اجرای وال پست صحبت خواهیم کرد در ادامه با تیم میلگرد بستر mph همراه باشید.  نحوه اجرای وال پست در اسکلت فلزی به طور کلی می توان گفت، نحوه اجرای وال پست در اسکلت فلزی به گونه ای است که وال پست در اسکلت فلزی به واسطه جوشکاری، به تیر و ستون متصل می شود.  وظایف ناظر ساختمان در رابطه با اجرای وال پست به طور مثال مجری کار باید قبل از بتن ریزی از جا نمایی و اجرای بیس پلیت هایی در زیر و روی تیر بتنی برای نصب و اجرای وال پست مطمئن شود، تا در مراحل بعدی که ملزم به اجرای وال پست شدند مجبور به تخریب تیر یا کاشت میلگرد در تیر ها نشوند. در صورت اجرا نکردن پلیت قبل از بتن ریزی باید در مراحل بعدی میلگردهایی در تیر ها کاشته شود و پروفیل وال پست به آن جوش شود یا پلیت ها را توسط رول بولت به تیرها متصل نمایند. حداقل پروفیل مصرفی برای اجرای وال پست، نبشی 5 باشد. موارد مربوط به اجرای وال پست و دتایل های اجرایی آن باید در قالب دستور کار به مجری یا سازنده ابلاغ گردد. ناظر سازه باید اجرای وال پست و مواردی که مربوط به آن است را کنترل نماید و در صورت وجود خلاف یا اشکال گزارش لازم را تهیه نماید. در انتها به مهندسان ناظر توصیه می شود در صورتی که سازنده یا مجری وال پست را در سازه اجرا نکرد به هیچ عنوان برگه پایان کار را امضا نکنند، زیرا در صورت بروز هرگونه اتفاق در این رابطه مهندس ناظر نیز مقصر شناخته خواهد شد. اشتباهات اجرایی در اجرای وال پست دیتیل‌ های وال پست ارائه ‌شده در بخش قبل، برای سازه‌ های فولادی و بتنی از کامل ‌ترین روش‌ های اجرای دیواربند می‌ باشند. از آنجایی که در این روش، دیوار در تمام جهات داخل نبشی‌های افقی و عمودی اجرا می‌شوند، احتمال تغییر شکل خارج از صفحه‌ی دیوار کاهش می‌یابد. لازم به ذکر است که در بسیاری از اوقات، دیتیل‌ اجرایی وال پست توسط پیمانکار یا کارفرما، به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی، دچار تغییراتی می‌شود که عموماً سبب افت عملکرد مطلوب wall post می‌شود. تعدادی از این تغییرات که به ‌اشتباه انجام می‌شود، عبارت‌اند از: استفاده از میلگرد در اجرای کلاف‌های افقی به جای نبشی. عدم اجرای پشت ‌به ‌پشت نبشی‌های افقی و یا قائم که سبب می‌شود دیوار تنها در یک سمت، داخل نبشی‌ها اجرا شود. در شکل زیر این روش از اجرا مشاهده می‌شود.

1402/06/07 تاریخ
مشاهده

ضوابط اجرای وال پست

ضوابط اجرای وال پست دیوار قسمت 1: به کلافی که در طول‌های مشخصی برای این که دیوار به طور یکپارچه عمل کند مورد استفاده قرار می‌گیرد وال پست گفته می‌شود. ضوابط اجرای وال پست باعث می‌شود دیوار با اسکلت درگیر شود و در نتیجه دیوار را مستحکم خواهد کرد. همان گونه که از نام وال پست مشخص است به عنوان یک نگه دارنده دیوار عمل می‌کند طراحی این المان معمولاً به صورت یک تیر-ستون می‌باشد. در انتهای سالن‌هایی که صنعتی هستند و به طور کلی فریم‌ها با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشیده می‌شود قرار داده می‌شود. وظیفه وال پست‌ها این است که نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار را به فریم انتقال دهد و این از تخریب دیوار جلوگیری خواهد کرد. هنگامی که وال پست در انتهای مفصل به فریم متصل می‌شود به شکل لوبیایی است که برای مراحل نصب و بر روی فونداسیون به صورت مفصل خواه بود. انواع ضوابط اجرای وال پست دیوار ضوابط اجرای وال پست از نظر مصالح به دو نوع فلزی یا بتنی تقسیم خواهد شد. وال پست‌هایی که بتنی هستند معمولاً در سازه‌هایی که دارای مصالح بنایی می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد و وال پست فلزی در ساختمان‌هایی که اسکلت دارند به کار برده می‌شوند. ساختمان‌هایی دارای اسکلت، اجرای وال پست از پروفیل‌هایی مانند نبشی، ناودانی و قوطی ساخته خواهد شد. همچنین ضوابط اجرای وال پست دیوار که برای نگه داشتن دیوار اجرا می‌شود به دو صورت وال پست قائم و وال پست افقی می‌باشد. وال پست قائم: در صورتی که دهانه بزرگ باشد وال پست قائم از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش داده خواهد شد. وال پست افقی: وال پست افقی باعث می‌شود دیوار با اسکلت درگیر شود و در نتیجه دیوار را مستحکم می‌کند. چگونگی اجرای وال پست در اسکلت بتنی:  هنگامی که وال پست در اسکلت بتنی اجرا می‌شود ابتدا باید محلی که قرار است وال پست در آن ساخته شود یا قرار گیرد مطابق نقشه مشخص کرد. پس از آن ورق‌های اتصال در کف و سقف نصب شود. این نکته باید مد نظر قرار گیرد که هنگامی که دیوار اجرا می‌شود فاصله نصب وال پست خالی نگه داشته شود. در ادامه کار و زمانی که بلوک‌ها ردیف می‌شوند باید در هر دو ردیف از یک بست استفاده کرد و آن‌ها را به ورق‌ هایی که اجرا شده‌اند در کف و سقف جوش داد. پس از اینکه این کار انجام شد باید با استفاده از سیم آرماتوربندی میلگردها را به بست ها متصل کرد و دو طرف دیوار با قالب بسته شود. در این مرحله در درون قالب‌ها بتن ریخته خواهد شد و در آخر پس از اینکه قالب‌ها باز شدند وال پستی مطابق با ضخامت دیوار قرار داده می‌شود. چگونگی اجرای وال پست فلزی در بلوک سبک: هنگامی که در بلوک‌های سبک وال پست اجرا می‌شوند ابتدا باید محل ورق‌های اتصال به سقف و کف را با توجه به نقشه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و مکان آن را تعیین کرد. پس از انجام شدن این کار باید برای نصب ورق‌های اتصال اقدام شود و وال پست به ورق‌های پایینی و بالایی جوش داده شوند. سپس در یک طرف بلوک را به طور کامل اجرا کرد و در یک طرف دیگر قسمت وال پست از داخل بلوک ایجاد شود. در مقاله بعد با تیم میلگرد بستر mph همراه باشید تا با نحوه اجرای وال پست در دیوار اشنا شویم قیمت وال پست گالوانیزه -قیمت میلگرد بستر

1402/06/05 تاریخ
مشاهده

دیوار بنایی غیره سازه‌ای چیست؟

دیوار بنایی غیر سازه ای چیست؟: منظور از دیوار غیرسازهای، دیوارهای غیر باربر و جداکننده )جداگر( است که جهت فضابندی ساختمان از آنها استفاده میشود. ضوابط اجرایی این دیوارها باید به نحوی باشد تا در صورت وقوع زلزله، باعث افزایش آسیب پذیری ساختمان و ساکنین نشوند. این دیوار سهمی در تحمل بارهای قائم ندارد و باید با استفاده از عناصر کمکی مطابق با ضوابط زیر، بار جانبی ناشی از وزن خود را تحمل کند. مهمترین ضوابط خاص این دیوارها مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل میباشد: ۱ )دیوارهای جداگر منحصراً به منظور جداسازی فضاهای ساختمان به کار میروند. وزن این دیوارها یا به طور مستقیم به وسیله شالوده یا با واسطه کفه ها توسط دیوارهای باربر تحمل میشود. ۲ )برای اتصال اجزای غیرسازه ای به اجزای سازه ای طرحهای مناسبی باید تهیه گردد که صدمات وارده به اجزای غیرسازه ای در اثر تغییر شکل اجزای سازهای حداقل باشد. ۳ )حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 5/3 متر میباشد. در صورت عبور از این حد باید با استفاده از مهارهای مناسب، پایداری بیشتری برای دیوار تأمین گردد. ۴ )لبه قائم تیغه ها نباید آزاد باشد. این لبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود بر آن یکی از اجزای سازه و یا عنصر قائم )همانند یک ستونک( که به همین منظور از فوالد )ناودانی نمره ۶ یا نیمرخ فوالدی معادل آن( بتن آرمه و یا چوب ساخته شده است با اتصال کافی تکیه داشته باشد. چنانچه طول تیغه پشتبند کمتر از 5/1 متر باشد لبه آن میتواند آزاد باشد. ۵ )درصورتیکه دیوار سازهای و تیغه متکی به آن به طور همزمان و یا به صورت الریز و یا به صورت هشتگیر چیده شوند، اتصال تیغه به دیوار کافی تلقی میگردد ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته شود باید در محل تقاطع به روش مناسبی به دیوار متصل و محکم گردد. در غیر این صورت لبه کناری تیغه آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در این لبه تعبیه گردد. دو تیغه عمود بر هم باید با یکدیگر قفل و بست شوند. هشتگیر را میتوان منحصراً برای اتصال دیوارهای غیرسازه ای بکار گرفت. مشروط بر آنکه درزهای بالا و پایین آجرچینی بعدی در محل هشتگیر کاملا با مالت پر شود. برای درگیر کردن دیوار غیر سازهای به دیوار سازهای میتوان از میله های مهاری استفاده کرد. ۶ )تیغه هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملا به زیر پوشش سقف مهار شوند؛ یعنی رج آخر دیوار با فشار و مالت کافی یا روشهای مناسب دیگر در زیر سقف مهار شوند. قیمت میلگرد بستر قیمت وال پست

1402/06/01 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر پیوست ششم

میلگرد بستر پیوست ششم: _♦️برای میلگرد بستر از میلگرد ۴ میل آبکاری شده استفاده کنید با افزایش ارتفاع در طبقات بالا و افزایش دریفت می توان از میلگرد ۶ میل هم استفاده کرد مقاطع وادار ها هم به همان نسبت در طبقات بالا افزایش مقطعی پیدا می کنند. ♦️دیوار کمتر از دو و نیم متر الزام به اجرای ساب فریم نیست. ♦️ در دیوارهای با پنجره قدی یا دیوارهای بالای سه و نیم متر که تیرک افقی دارند می‌توان فریم رو با وادار های میانی اجرا کرد (توصیه اجرایی) ♦️ وال پست های زیر تیر می بایست به فاصله حداقل دو برابر ارتفاع تیر از بر تکیه گاهی اجرا شوند (عدم اجرا در ناحیه محافظت شده که انتظار تشکیل مفصل پلاستیک رو داریم و نباید تقویت مقطع داشته باشیم) این مقدار طبق پیوست حداقل حداکثر یک متر می باشد حتی وادار عمودی هم می‌بایست با فاصله حداقل یک متری از ستون اجرا شوند همچنین در صورتی که دو رج آخر دیوار دارای میلگرد بستر باشد می توان از اجرای ناودانی ها صرف نظر کرد ♦️ در صورت مشارکت میانقاب ها در زلزله و در صورتی که به دیوار مهر شوند و بچسبند (تناوب در ضریب هشت دهم ضرب میشود به دلیل افزایش سختی دوره تناوب کم می‌شود نیروی زلزله زیاد می‌شود لذا ساز ۲۰% اوردیزاین طراحی میشود) در این صورت باید با تمهیداتی از جمله اجرای میلگرد بستر در هر رج مقاومت دیوار بالاتر رود ♦️ علت منقطع اجرا شدن وال پست ها عدم افزایش سختی ستون هست در سازه های بیمارستانی هم که وال پست یکپارچه اجرا می شود می بایست سختی اضافه شده به ستون چک شود ♦️ طبق پیوست در دیوارهای با ارتفاع کمتر از سه و نیم متر لزومی به اجرای وادار انتهایی در نزدیک ستون (ناودانیهای منقطع) باشد البته جداسازی دیوار با مصالح نرم از سازه و اجرای میلگرد بستر با اتصال مفصلی به گیره های پیچ شده به ستون جهت جلوگیری از حرکت خارج از صفحه دیوار کفایت میکنند

1402/05/30 تاریخ
مشاهده

دیوار تیغه چینی و میلگرد بستر

دیوارتیغه چینی و میلگرد بستر: دیوار های پیرامونی باید حتما 15یا 20 سانت باشد ،و بلوک و سفال و هبلکس که کار خواهد شد ضخامت را تعیین میکنند. دیوار های نورگیرها نیز جزو دیوار های پیرامونی هستند. میلگرد بستر یکی از راه های خوب مهار نیروهای وارد بر صفحه می باشد. طبق ایین نامه در اجرای میلگرد بستر ، دهانه کوچک تا 4 متر احتیاجی به وادار میانی ندارد.اگر دهانه بیشتر از 4 متر شود حتما باید از وادار میانی (اسپری یا قوطی)استفاده کرد. گیره ها تا 10 سانت امکان رگلاژ دارند و قلاب ها می توانند در این فضا جابه جا شوند و خطای احتمالی را بپوشانند. شرکت میلگرد بستر mph یکی از اولین و بهترین شرکت های تولید کننده میلگرد بستر به صورت تخصصی می باشد که قطعات آن بسیار عالی و با کیفیت است که تاییدیه مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی رو گرفته میلگرد بستر های این شرکت گوانیزه و آجدار و با ضخامت 4 میل هستند. برای استعلام قیمت انواع میلگرد بستر و ناودانی به سایت ام پی اچ مراحعه کنید

1402/05/28 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر یا وال پست؟

تفاوت وال پست با میلگرد بستر: _به صورت کلی روش های گوناگونی در زمینه مقاوم سازی دیوارها و افزایش پایداری آنها در برابر نیروهای خارجی وجود دارد که هر کدام به طریق خاصی ساخته می شوند و مواد خاصی در اجرای آنها به کار می رود. از جمله این روش ها می توان میلگرد بستر و وال پست (معروف به نبشی کشی) را نام برد. این دو روش با هم تفاوت هایی دارند که در این مقاله به صورت خلاصه به بیان تفاوت آنها پرداخته می شود. برای اطلاع از قیمت میلگرد بستر می توانید به صفحه اختصاصی این محصول در سایت گروه تولیدی و صنعتی فایف مراجعه نمایید. بررسی وال پست فرآیند وال پست به این صورت است که نبشی های نمره 4 و 5 (برای طول بالا از نمره 5 استفاده می شود) را به اندازه مورد نیاز برش داده و به هم جوش و متصل می شوند و یک قاب برای قرار دادن آجر ایجاد می کنند. نحوه نصب این نبشی ها به این صورت است که دیوار و سقف را به کمک مته سوراخ می کنند و میلگرد با قطر مناسب را در سوراخ قرار می دهند. همچنین می توان از لوازمی به نام انکر کمک گرفت و یک پایه ایجاد کرده و سپس قاب ایجاد شده را به آن جوش داد. به کمک تسمه فلزی که دور ستون جوش داده شده است، قاب را به ستون جوش می دهند. بررسی میلگرد بستر میلگرد بستر از میلگردهای به قطر 4 میلی متر و عرض 5 یا 11 سانتی متر تشکیل شده است که به هم جوش داده شده اند و یک رول را ایجاد می کنند و در میان دیوارهای آجری یا سفالی قرار می گیرد. میلگرد بستر به کمک بولت یا تفنگ مخصوص به ستون ها متصل می شوند و با ملات روی آنها گرفته می شود و بر اساس استاندارد باید برای هر ارتفاع یک ردیف از آن استفاده شود. میلگرد مورد استفاده در این لوازم به کمک روی آبکاری شده است تا در برابر خوردگی مقاومت کافی را داشته باشد. تفاوت وال پست با میلگرد بستر تفاوت های مهم در بخش میلگرد بستر و وال پست را می توان به شرح زیرتوضیح داد: وال پست از نبشی تشکیل شده است ولی میلگرد بستر از میلگرد با قطر 4 میلی متر اجرا و نصب میلگرد بستر ساده تر از وال پست می باشد زیرا برای وال پست باید نبشی ها را به سقف و پایه ستون جوش داد . اجرای وال پست طولانی تر از میلگرد بستر است. هزینه وال پست از میلگرد بستر بیشتراست. وال پست می تواند نیروی بیشتری را تحمل کند مخصوصا در مورد نیروهای برشی و تحمل بار بالا که بسیار متداول هستند. اجرای وال پست به نیروی متخصص و جوشکار ماهر نیاز دارد. روش های مورد استفاده در مقاوم سازی دیوارها دارای تفاوت هایی می باشند که در نحوه اجرا و مواد استفاده شده بسیار متفاوت هستند. با توجه به این تفاوت ها و مزایای هر کدام می توان بهترین گزینه را انتخاب کرد و سعی کرد بالاترین استحکام و پایداری را در دیوارها ایجاد کرد. قیمت میلگرد بستر و وال پست

1402/05/26 تاریخ
مشاهده

مشخصات ظاهری میلگرد بستر

مشخصات ظاهری میلگرد بستر : میلگرد بستر به لحاظ جنس می تواند استینلس استیل و یا کربن استیل گالوانیزه باشد. مینیمم قطر مفتول‌ ها چهار میلیمتر و ماکسیمم قطر مفتول‌ های برابر نصف ضخامت ملات بستر می باشد. باید دقت داشت که ضخامت ملات بستر نباید از شانزده میلیمتر بیشتر شود چراکه ماکسیمم قطر ممکن برای مفتول ها هشت میلیمتر است. البته، در بیشتر موارد ملات بستر ده میلیمتر بوده است و از مفتول‌ هایی باقطر چهار میلیمتر الی 5/4 میلیمتر استفاده شده است. درباره‌ ی بلوک‌ های AAC با بند بستر نازک کمتر از 3 میلیمتر مقطع مفتول‌ های میلگرد بستر می‌ تواند به شکل کتابی یا (مستطیلی) باشد. به این شکل مفتول کاملا در ملات بسترنازک دفن میشود. فولادی که از آن برای ساخت مفتول ها استفاده می شود نیاز دارد که حداقل تنش تسلیم 450 مگاپاسکال و حداقل تنش نهایی 550 مگاپاسکال باشد. نسبت تنش نهایی به تنش تسلیم نباید کمتر از2/1 باشد. چنانچه که از مقدار بالا کمتر باشد، در صورت تایید مهندس محاسب،استفاده از آن به صورت نیمه تمام خواهد بود به شرطی که نسبت تنش نهایی به تنش تسلیم همواره از2/1 کمتر نباشد. برای جلوگیری از خوردگی نیاز است که میلگردهای بستر به طور گالوانیزه تولید شده یا دارای پوشش اپوکسی باشند، چناچه که بالعکس این قضیه باشد میلگردهای بستر باید از فولاد ضد زنگ ساخته و تولید شده باشند. برای بهبود پیوستگی بین میلگرد وملات، نیاز است که مفتول‌های طولی میلگرد بستر دارای پوشش سطحی آجدار باشند. مفتول میانی که دو مفتول طولی را به هم دیگر وصل می‌کند، می‌تواند به شکل ساده و دارای سطحی مسطح و صاف باشد. وزن میلگرد بستر روش قدیمی محاسبه وزن میلگرد بستر طبق فرمول زیر محاسبه میشود 1000 / 7.8 * (mm) طول * 3.14 * (mm) شعاع * (mm) شعاع = وزن میلگرد روش جدید محاسبه وزن میلگرد بستر طبق استاندارد ISO3132 صورت میگیرد 162/سایز میلگرد * سایز میلگرد = ورن میلگرد روش های محاسبه میلگرد بستر برای محاسبه میزان بکارگیری و استفاده از میلگرد بستر ، بر مبنای مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان دو روش وجود دارد ۱- روش محاسباتی: در این روش مجموع سطوح مقطع مفتولهای مورد استفاده معادل ۰٫۰۰۰۷سطح مقطع موثر دیوار می باشد. ۲ - روش تجویزی: به ازای حداکثر هر ۴۰ سانتی متر ارتفاع دیوار یک ردیف میلگرد بستر بکار می رود.

1402/05/09 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر و کاربرد آن

به ‌مرور زمان و با گسترش ساختمان‌سازی یکی از دغدغه‌های بشر همواره حفظ و افزایش استحکام ساختمان بوده است. از مواد و مصالح گوناگونی برای این کار استفاده شده است. یکی از اینها گونه خاصی از میلگرد بنام میلگرد بستر می‌باشد. آیا می‌دانید تفاوت میلگرد بستر با سایر انواع میلگرد چیست؟ آیا با ویژگی‌ها و کاربردهای این محصول آشنایی دارید؟ اگر شما یکی از خریداران مقاطع فولادی برای ساختمان خود هستید، توصیه می‌کنیم که حتما در ادامه مطلب با سایت میلگرد بستر همراه باشید تا با این محصول کاربردی آشنا شوید. برای نخستین بار در سال ۱۸۱۳ از میلگرد بستر استفاده شد. در این سال، اروپائیان برای نخستین بار از این نوع میلگرد برای استحکام بخشی به سازه‌های خود استفاده کردند. بعد از آن در سال ۱۹۵۰ استفاده از این محصول در بین ساختمان‌سازها رواج پیدا کرد. در کشور ما نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ این نوع میلگرد در ساخت ساختمان‌ها بکار گرفته شد و منجر به افزایش بیشتر مقاومت ساختمان‌ها شد. یکی از روش های بسیار مقرون به صرفه و کاربردی به منظور افزایش استحکامات ساخت و ساز و اتصالات، استفاده از میلگردهایی تحت عنوان میلگرد بستر است. اما واقعا میلگرد بستر چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ در چه مواقعی می توان از این محصول بهره جست و از آن در ساخت و ساز استفاده نمود؟ میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند.  محصول مذکور حالتی آج دار داشته تا بتواند بهتر  با بتن یا ملات تماس برقرار نماید. با توجه به اینکه فولاد به مرور زمان در مجاورت رطوبت محیط، دچار فرسایش می شود پوششی از جنس روی سطوح محصول را فرار می گیرد این قابلیت ضد زنگ موجب افزایش طول عمر و جلوگیری از فرسایش زود هنگام شده در نتیجه کیفیت محصول نهایی ارتقاء می یابد. این محصول ویژگی های خاصی دارد که در ادامه به  تشریح مفصل آن خواهیم پرداخت. استفاده از میلگرد بستر علاوه بر مهندسی و اقتصادی بودن سال های طولانی است در سایر کشورها جهت مقاوم سازی و مسلح نمودن دیوارها در برابر زلزله و اتصال آن ها به سازه در برابر نیروهای وارده مورد استفاده قرار می گیرد. میلگرد بستر ابداعی به میزان زیاد ارتقا یافته و از مفتول های کنگره ای تشکیل شده است. نحوه اتصالات نیز به صورت مستقیم و بهینه شده است. میلگرد بستر

1402/05/02 تاریخ
مشاهده

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی موارد مهم قبل از خرید ناودانی به علت بالا پایین شدن قیمت در بازارآهن گرفتن استعلام قیمت الزامی می‌باشد. قیمت ناودانی درج شده در لیست، قیمت ناودانی تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است. قیمت ناوانی برحسب اندازه شاخه ها می باشد. وزن ناودانی با دقت بالا در سایت میلگرد بستر mph قرار داده شده. ناوانی در تمام سایز ها می جود می باشد. ناودانی چیست ؟ مقطع آهنی فولادی به شکل یو را ناودانی می گویند. جزو پروفیل های به شکل باز در نظر گرفته می شود و در قسمت صنعتی و ساختمانی استفاده می شود دارد. انواع ناودانی ناودانی یو پی ای upe : ناودانی سی C شکل با بال های موازی با هم می باشد. ناودانی یو آن پی unp : ناودانی یو U شکل با با ل ها مخروطی شکل می باشد. به دلیل اینکه قطر بال ها بیشتری دارد وزن زیادی هم دارد و جزو ناودانی های سنگین به حساب می آید. ناودانی موارد مورد استفاده ناودانی ساخت چارچوب در و غیره ساختار دریایی و زیر دریایی بدنه ماشین آلات و غیره ... ساخت و ساز ریل آسانسور برای مشاهده قیمت ناودانی به سایت ما مراجعه کنید.

1402/04/25 تاریخ
مشاهده

وال پست

میانقاب‌ها به عنوان عناصری از سازه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از افتادن سقف‌ها و دیوارها به هنگام وقوع زلزله و سایر رخدادهای غیرمنتظره جلوگیری کنند. این عناصر به صورت افقی و عمودی بر روی دیوارها و ستون‌های ساختمانی نصب می‌شوند و باعث ایجاد ارتباط بین آن‌ها می‌شوند. میانقاب‌های غیرسازه‌ای همچنین به عنوان ابزاری برای نصب آسان برخی از تجهیزات و وسایل در داخل ساختمان، مانند سیستم‌های تهویه مطبوع، روشنایی و آسانسورها استفاده می‌شوند. این نوع میانقاب‌ها به طور معمول از موادی مانند فولاد، آلومینیوم و پلاستیک ساخته می‌شوند و به دیوارها و ستون‌ها نصب می‌شوند. در مقابل، میانقاب‌های سازه‌ای به عنوان بخشی از سازه‌های ساختمانی طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند تا از استحکام و مقاومت سازه در برابر نیروهای خارجی مانند باد، زلزله و بارهای زنده و مرده بهره‌مند شود. این نوع میانقاب‌ها ممکن است از مواد مانند فولاد، بتن یا چوب ساخته شوند. قیمت وال پست-وال پست-

1402/0/04/24 تاریخ
مشاهده

استحکام دیوار با وال پست گالوانیزه

استفاده از وال پست گالوانیزه برای افزایش استحکام دیوار استحکام دیوارها برای ساختمان‌ها و سازه‌های مختلف بسیار حیاتی است. یکی از راه‌های افزایش استحکام دیوارها استفاده از وال پست گالوانیزه است. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و مزایای استفاده از وال پست گالوانیزه در ساخت دیوارها پرداخته می‌شود. وال پست گالوانیزه چیست؟ وال پست گالوانیزه نوعی از ورق فلزی می‌باشد که با روش گالوانیزاسیون پوشیده شده است. گالوانیزاسیون فرآیندی است که در آن یک لایه نازک از روی بر روی فلز کاوش شده می‌گذارند. این عمل مقاومت فلز را در برابر خوردگی افزایش می‌دهد و عمر طولانی‌تری به آن می‌بخشد. مزایای استفاده از وال پست گالوانیزه در ساخت دیوار 1. **مقاومت در برابر خوردگی**: وال پست گالوانیزه به دلیل روکش گالوانیزه، مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد. این ویژگی باعث می‌شود که دیوارهای ساخته شده از این مواد برای مدت طولانی‌تری دوام بیاورند. 2. **کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری**: با استفاده از وال پست گالوانیزه، هزینه‌های تعمیر و نگهداری دیوار کاهش می‌یابد. این بدان دلیل است که این مواد به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، نیاز به تعمیرات دوره‌ای کمتری دارند. 3. **افزایش استحکام دیوار**: وال پست گالوانیزه به دلیل داشتن یک لایه فلزی مقاوم، می‌تواند استحکام دیوار را افزایش دهد. این موضوع به ویژه در سازه‌هایی که در معرض بارهای باد و یا زلزله قرار دارند، مهم است. 4. **سهولت نصب و اجرا**: نصب و اجرای دیوارهای وال پست گالوانیزه بسیار ساده‌تر از سایر روش‌های ساخت دیوار است. این امر می‌تواند زمان ساخت را کاهش دهد و هزینه‌های نصب و اجرا را نیز کاهش دهد. 5. **پایداری ابعادی**: وال پست گالوانیزه دارای پایداری ابعادی بسیار بالایی است. این به این معناست که این مواد تغییر شکل کمتری نسبت به سایر مواد ساختمانی دارند. بنابراین، دیوارهای ساخته شده از این مواد به مرور زمان کج و منقطع نخواهند شد. 6. **قابلیت بازیافت**: وال پست گالوانیزه قابل بازیافت است و این امر به کاهش آثار مخرب بر روی محیط زیست کمک می‌کند. پس از اتمام عمر مفید ساختمان یا سازه، می‌توان این مواد را بازیافت کرده و در پروژه‌های جدید مورد استفاده قرار داد. قیمت وال پست گالوانیزه وال پست گالوانیزه

1402/04/19 تاریخ
مشاهده

قیمت وال پست گالوانیزه

قیمت وال پست‌های گالوانیزه به عوامل مختلفی مانند ابعاد، شکل، ضخامت و نوع روکش گالوانیزه بستگی دارد. همچنین، با توجه به بازار و شرایط اقتصادی هر منطقه، قیمت‌ها ممکن است متفاوت باشند. برای مثال، وال پست گالوانیزه با طول ۲ متر، عرض ۱۰ سانتی‌متر و ضخامت ۲ میلیمتر ممکن است قیمتی در حدود ۱۳۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان داشته باشد. البته این قیمت‌ها برای شرایط و بازار خاصی و به تاریخ بخصوصی مربوط می‌شوند و ممکن است در شرایط دیگر و بازارهای متفاوت، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. در هر صورت، برای اطلاع از قیمت وال پست‌های گالوانیزه، بهتر است با فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر تماس بگیرید و قیمت‌ها را با توجه به نیاز و مشخصات مورد نظر خود، استعلام کنید.برای استعلام قیمت میلگرد بستر حتما سایت mphرا دنبال کنید وال پست یکی از مهم ترین اجرای اتصال دیوار به ستون ها می باشد

1402/04/04 تاریخ
مشاهده

زلزله و استحکام دیوار

زلزله یکی از شدیدترین و خطرناک‌ترین پدیده‌های طبیعی است که می‌تواند منجر به خسارت‌های بسیار جدی بر ساختمان‌ها شود. برای جلوگیری از وقوع خسارت‌ها، استحکام دیوار در هنگام وقوع زلزله بسیار مهم است. در این مقاله، به بررسی روش‌هایی که برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله وجود دارد، می‌پردازیم. یکی از روش‌هایی که برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از بلوک‌های سبک و مقاوم است. بلوک‌های سبک و مقاوم به دلیل وزن کم و مقاومت بالا، در مقابل زلزله مقاومت بیشتری دارند. همچنین، طراحی و ساخت دیوار با استفاده از بلوک‌های سبک و مقاوم به شکلی است که این بلوک‌ها به هم متصل شوند و در نهایت یک سازه محکم و مقاوم در برابر زلزله ایجاد شود. روش دیگری که برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از میلگرد بستر است. به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، کشش و خمش، در زلزله بسیار مقاوم است. برای افزایش استحکام دیوار میلگردبستر به دیوار اضافه می‌شود و به شکلی طراحی می‌شود که دیوار در برابر زلزله مقاومت بیشتری داشته باشد. روش دیگری که برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سیستم‌های تثبیت کننده است. این سیستم‌ها به دیوار اضافه می‌شوند و در هنگام زلزله به دیوار کمک می‌کنند تا مقاومت بیشتری داشته باشد. سیستم‌های تثبیت کننده به شکلی طراحی و ساخته می‌شوند که به دیوار چسبیده و در هنگام زلزله مانع حرکت دیوار می‌شوند. در نهایت، برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله، طراحی و ساخت دیوار با استفاده از روش‌هایی مانند طراحی مقاومت بالا، استفاده از بلوک‌های سبک و مقاوم، استفاده از میلگرد بستر و سیستم‌های تثبیت کننده بسیار مهم است. همچنین، برای افزایش استحکام دیوار در هنگام زلزله، ابتدا باید به تحلیل و بررسی خواص خاک و محیط پیرامون دیوار پرداخته شود. همچنین، ساختار دیوار باید به شکلی طراحی شود که در برابر نیروهای عمودی و افقی مقاومت بیشتری داشته باشد.

1402/03/29 تاریخ
مشاهده

میلگرد

میلگرد یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت ساختمان‌ها، خودروها و دستگاه‌های مختلف است. این قطعه تولید شده از فولاد، به صورت استوانه‌ای و با قطر و طول مختلف در دسترس است و در بسیاری از ساختمان‌ها و دستگاه‌ها به عنوان پشتیبان و ستون استفاده می‌شود. استفاده از میلگرد در ساختمان‌ها و دستگاه‌ها دارای مزایای بسیاری است. یکی از مهم‌ترین این مزایا، مقاومت بالایی است که این قطعه دارد. فولادی که برای ساخت میلگرد استفاده می‌شود، دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر فشار، کشش و خمش است. این مقاومت، باعث می‌شود که میلگرد بتواند بارهای سنگین را تحمل کند و به عنوان پشتیبان در ساختمان‌ها و دستگاه‌ها به کار رود. همچنین، میلگرد دارای قابلیت اتصال بالایی است. این قابلیت، به دلیل شکل استوانه‌ای میلگرد، باعث می‌شود که این قطعه بتواند با سایر اجزای ساختمان و دستگاه‌ها به راحتی اتصال یابد و برای ایجاد ستون‌ها و پشتیبان‌ها استفاده شود. از دیگر مزایای استفاده از میلگرد، قابلیت انعطاف پذیری آن است. به دلیل شکل استوانه‌ای میلگرد، این قطعه بتواند با انعطاف پذیری بالایی روی بارهای مختلف عمل کند و به عنوان یک ستون پشتیبان برای ساختمان‌ها و دستگاه‌ها عمل کند. همچنین، میلگرد دارای قیمت مناسبی نیز می‌باشد. به دلیل استفاده از فولاد در تولید این قطعه، قیمت آن به نسبت سایر قطعات ساختمانی و دستگاه‌ها مناسب است و به راحتی قابل تهیه می‌باشد. در نهایت، استفاده از میلگرد در ساختمان‌ها و دستگاه‌ها دارای مزایای بسیاری است. با این حال، باید توجه داشت که نصب و استفاده از این قطعه باید به دقت و با توجه به استانداردهای لازم صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است با مشکلاتی همچون شکستگی و خرابی میلگرد و در نتیجه، خطرات جدی برای ساختمان‌ها و دستگاه‌ها مواجهشود. بنابراین، برای استفاده بهینه از میلگرد، بهتر است از کارشناسان مجرب و متخصص در این زمینه استفاده کرد و همواره استانداردهای لازم را رعایت کرد. در کل، میلگرد به عنوان یکی از اجزای مهم در صنعت ساختمانی و صنعت خودروسازی، دارای مزایای بسیاری است که از جمله آن‌ها مقاومت بالا، قابلیت اتصال و انعطاف پذیری است. با توجه به این مزایا، استفاده از این قطعه در ساختمان‌ها و دستگاه‌ها بسیار رایج است و به عنوان یک پشتیبان اساسی در این زمینه‌ها به کار می‌رود.

1402/03/21 تاریخ
مشاهده

اخذ نمایندگی میلگرد بستر

شرکت میلگرد بستر ام پی اچ با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این شرکت در راستای خدمت به صنعت کشوررعزیزمان همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و کيفيت بالای محصولات گامی بزرگ در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم. معمولا تولید کنندگان میلگرد بستر برای اعطای نمایندگی فروش میلگرد بستر و محصولات جانبی، شرایطی را در نظر می گیرند که این شرایط شامل موارد زیر است: • توانمندی: از شرایط مهمی که برای اعطای نمایندگی درنظر می گیرند شرایط تحصیلی و تجربه کارکنان شرکت متقاضی است. بدیهی است که اشخاصی که دارای تحصیلات بازرگانی باشند و همچنین افراد دارای تجربه کاری در زمینه خرید و فروش آهن آلات در بالا ترین اولویت دریافت نمایندگی قرار می گیرند. • شرایط دفاتر و مکان نگهداری محصولات: از دیگر شرایط بسیار مهم برای دریافت نمایندگی داشتن دفتر فروش فعال و در مکان مناسب است. تمام فروش ها باید زیر نظر شرکت تولید کننده باشد و فاکتور دیگر نشان دهنده وجود انبار جهت نگهداری میلگرد بستر و محصولات جانبی است است، تا در زمان مشخص شده محصول به مشتری داده شود. شرایط انبار باید طبق استانداردهای کارخانه مشخص می شود، اما باید فضای مورد نیاز جهت نگهداری حجم مناسبی از میلگرد بستر باشد و همچنین برای جلوگیری از آسیب دیدن میلگرد بستر ها سرپوشیده باشد. • موقعیت جغرافیایی: شهرهایی که ساخت و ساز ساختمان در آن ها زیاد است و یا شهرهایی که کارخانه فاقد نمایندگی فروش است، دارای اولویت دریافت نمایندگی هستند. • حسن انجام کار برای نمایندگان: نمایندگی باید برای راحتی مصرف کنندگان همیشه در دسترس باشد و نیازهای مشتریان را از انبار خود و در صورت نیاز از انبار مرکزی کارخانه تامین و به مشتری تحویل دهند و همچنین موظف به حسن انجام کار در قبال کارخانه است و معمولا برای اثبات آن وثیقه ای به کارخانه می دهد.

1402/02/21 تاریخ
مشاهده

کارخانه های تولید کننده میلگرد بستر

کارخانه میلگرد بستر MPH از کارخانه‌های تخصصی تولید میلگرد بستر است. از این رو محصولات تولید شده از این کارخانه با کیفیت و دقت زیادی ساخته می‌شوند. این مجموعه علاوه بر تولید و عرضه میلگرد بستر، به مشاوره سازندگان و طراحی سازه‌ها نیز می‌پردازد .این شرکت برای تولید میلگرد بستر از متریال با کیفیت بالا و قیمت مناسب استفاده می کند و همین امر باعث شده در میان بهترین کارخانه های تولید کننده میلگرد بستر قرار بگیرد .برای دریافت نمایندگی با ما در تماس باشید

1402/02/21 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر از نگاه ساده

میلگرد بستر، می شود مفتول‌های بستر را همانند بخیه‌هایی برای ترک های آجر و دیوارها دانست که همبستگی ساختاری دیواره را باز می‌گرداند. علاوه بر این، آرماتور بستر تأثیر خوبی بر باربری عمودی ستون‌های ساختمان دارد. وال پست گزینه خوبی برای مقاوم کردن دیوار در برابر زلزله است. استفاده از آرماتور بستر همراه با وال پست در مناطق زلزله خیز، به ویژه در مورد ساختمان‌هایی که دیواره‌های سازه از آجرهای سفالی و بتنی ساخته شده، بسیار مفیدتر و کاربردی‌تر است. استحکام و استقامت دیوارها و سقف ساختمان‌ها، به ویژه در سازه‌های آپارتمانی و برج‌ها، بسیار مهم است میلگرد بستر یکی از عوامل مهم در استحکام دیوار ها می باشد برای خرید با قیمت مناسب حتما با ما در ارتباط باشید

1402/02/10 تاریخ
مشاهده

میگرد بستر MPH

بزرگترین تولید کننده میلگرد بستر با جدید ترین و بروز ترین دستگاه ها که توانسته بخش عمده بازار را در اختیار خود قراردهد.همچنین قیمت میلگرد بستر را به صورت روزانه در سایت mph مشاهده فرمایید

1401/02/02 تاریخ
مشاهده

تفاوت وال پست و میلگرد بستر

تفاوت وال پست و میلگرد بستر وال پست کلافی است که در طول های مشخص شده برای یکپارچه عمل نمودن دیوار استفاده می شود. در واقع وال پست باعث درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه محکم شدن دیوار ها می شود.وال پست وظیفه نگهدارنده دیوار است. این سازه به صورت یک تیرو همچنان ستون طراحی می شود. وظیفه وال پست انتقال نیرو از دیوار به قاب سازه اصلی ساختمان میباشد که موجب عدم تخریب دیوار میگردد.وال پست در دو نوع است.وال پست افقی در زمانی که قطر شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به تیر طبقه بالا وصل می شود .اجرای وال پست بایستی به صورتی باشد که فاصله آنها کمتر از چهار متر باشد لازم به ذکر است که میلگرد بستر جایگزین وال پست نیست بلکه میلگرد بستر به همراه گیره، قلاب و وال پست ها یک محصول جدید به منظور مهار دیوارها هستند. استفاده از میلگرد بستر نسبت به روش های قبلی مهار دیوار، به دلیل راحتی نصب، استحکام بالا، اتصال قوی دیوارهای دوجداره، انعطاف بیشتر دیوارها و … دارای مزیت های بسیاری است.

1401/10/19 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر به انگلیسی

با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر سرچ در سایت های فارسی جستجو در سایت های خارجی در مورد میلگرد بستر و قیمت میلگرد بستر اطلاعات بسیار مفیدی می تواند در اختیار شما قرار دهد اما بر ای پیدا کردن کلمه میلگرد بستر وقتی در گوگل ترنسلیت عبارت میلگرد بستر را وارد می کنید کلمه rebar bed نمایش داده می شود ولی کلمه درست در زبان انگلیسی که معنی و مفهوم میلگرد بستر را بدهد عبارت Bed joint Reinforcement است برای کسب اطلاعات بیشتر می تواند در سایت ام پی اچ از قیمت میلگرد بستر مطلع بشوید بهترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید

1401/09/09 تاریخ
مشاهده

انواع دیوار های ساختمانی

انواع دیوار ها ی ساختمانی -دیوار های داخلی: این دیوا ها برای جدا سازی قسمت های مختلف داخل ساختمان استفاده می شود . -دیوار خارجی: این دیوار ها معمولا دیوار های خارجی ساختمان هستند که به سمت کوچه، خیابان و... هستند و به منظور جلوگیری از سرما و صدا استفاده می شوند. دیوار ها از لحاظ مشخصات سازه ای به چند قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از: -دیوار های باربر: این دیوارها علاوه بر اینکه وزن خود بارهای وارده به خود را نیز تحمل و منتقل می کنند. -دیوار غیر حامل: این دیوار ها فقط تحمل وزن خودشان را دارند و آن را منتقل می کنند. -دیوار های حائل: از این دیوار ها در برابر نیروهای جانبی نظیر حرکت آب، خاک و... استفاده می شود. -دیوار عایق: این دیوار ها برای جلوگیری از ورود سرما، گرما، رطوبت و صدا را بر عهده دارند. در قسمت بالا به معرفی دیوار ها پرداخته ایم . امروزه بر ای بالا بردن استحکام دیوار ها در برابر لرزش های شدید و زلزله ها از میلگرد بستر استفاده می شود . برای خرید میلگرد بستر و اطلاع از قیمت میلگرد بستر می توانید با مشاورین شرکت ام پی اچ در ار تباط باشید .شرکت ام پی اچ قیمت میلگرد بستر را با کمترین قیمت ممکن به دست مشتریان عزیز خود می رساند

1401/09/03 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر در تهران

قیمت میلگرد بستر درتهران میلگرد بستر ام پی اچ تلاش بر این داشته که با داشتن نمایندگان در تهران محصولات خود را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان خود قرار دهد

1401/08/28 تاریخ
مشاهده

نصب و قیمت میلگرد بستر

• نصب کامل میلگرد بستر به وسیله بولت یا تفنگ مخصوص انجا م می‌گیرد. • در هنگام نصب باید آن ها را داخل بست مستقر داد. • برای مقابله از خوردگی و فرسایش مفتول‌ها، باید آن‌ها را به صورت کامل گالوانیزه کرد. • معمولاً برای هر 40 cm ارتفاع دیوار، اجرای یک مرحله میلگرد بستر لازم است. با این حال، میزان استفاده از این مجموعه، بسته به دیوار، متفاوت است. مثلاً اگر دیوارنقش حامل را داشته باشد، لازم است تا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. • بعد از نصب میلگرد بستر، روی آن‌ها با ملات پوشانده شود. ضخامت ملات باید حدأقل باید 1.5 سانتی متر باشد. قیمت میلگرد بستر نسبت به مزیت‌هایی که دارد، بسیار به صرفه است و کمتر از 0.5 %هزینه‌های ساخت را شامل می گردد. این هزینه در مقایسه با مقاومت بالایی که این محصول در سازه ایجاد می‌کند، بسیار کم است. ام پی اچ با ارائۀ مستقیم انواع میلگرد بستر با سایز و اندازه های متفاوت با قیمت مقرون به صرفه تلاش بر این داشته با بهترن قیمت میلگرد بستر را به مشتریان خود ارسال کند .

1401/08/17 تاریخ
مشاهده

ناودانی منقطع

ناودانی منقطع به منظور اتصال دیوار به زیر سقف یا به ستون به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف یا ستون جهت مهار خارج از صفحه از قطعاتی نظیر نبشی و ناودانی منقطع یا پیوسته استفاده می شود حداقل ضخامت این قطعه 2 میلی متر برای ورق صاف و یک میلی متر برای ورق نک دار که با اتصال به ستون و با پوشش گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی می باشد قیمت میلگرد بستر

1401/08/08 تاریخ
مشاهده

بست تخت

بست تخت بست فولادی منقطع در دیوار هایی که از بلوک های با ملات بستر نازک یا چسب نظیر بلوک های سبک گازی هبلکس و ....به هم متصل می شوند ،جهت اتصال دو بلوک به هم استفاده می شود جنس این بست ها از فولاد گالوانیزه می باشد و در هر طرف آن حداقل باید دو سوراخ جهت اتصال تعبیه گردد میلگرد بستر قیمت میلگرد بستر

1401/08/07 تاریخ
مشاهده

نبشی منقطع

به منظور اتصال دیوار به زیر سقف یا به ستون به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف یا ستون جهت مهار خارج از صفحه از قطعاتی نظیر نبشی و ناودانی منقطع یا پیوسته استفاده می شود حداقل ضخامت این قطعه 2 میلی متر برای ورق صاف و یک میلی متر برای ورق نک دار که با اتصال به ستون و با پوشش گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی می باشد نبشی منقطع برای اطلاع از اخرین قیمت نبشی منقطع با ما در ارتباط باشید

1401/08/05 تاریخ
مشاهده

قلاب

قلاب ایــن قطعــه بــه منظــور درگیــری دیــوار و ســتون طراحــی شــده وبــا توجــه بــه شــکل آن، بــه آســانی مــی توانــد روی میلگــرد بســتر قرار گرفته و همپوشــانی و درگیــری لازم بــا مــلات را میسر سازد .این قطعه از مفتول فولادی با سختی نسبتا بالا به قطر 4 میلیمتر ساخته شده است. نیــز جهــت جلوگیــری از خوردگــی گالوانیــزه شــده اســت

1401/07/30 تاریخ
مشاهده

گیره

گیره قطعـه ای اسـت کـه بـه سـتون متصـل شـده از ورق فولادی با ضخامت 2میلیمتر تهیه می گردد برای بالا بردن استحکام ، بر روی این قطعه فرورفتگی هایی ایجاد می شود.بـا توجـه این طراحی ، قطعه گیره نیروهـای کششـی و تاحـدی پیچشـی وارده را مـی توانـد تحمـل نمایـد و بـه صورتـی اسـت کـه امـکان اتصـال راحـت و تنظیـم آن بـا سـطح آجـر و بلـوک (رج) را فراهـم مـی نمایـد.این قطعه جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیزه شده است

1401/07/25 تاریخ
مشاهده

بست رادیکالی

قطعه بست رادیکالی بعنوان نگهدارنده دیوار های ساخته شده با بلوک های اتوکلاوشده یا همان AAC ها کاربرد دارد. قطعه بست رادیکالی تولیدی شرکت میلگرد بستر ام پی اچ دارای گالوانیزه و ضخامت مناسب میباشد. این قطعه تست های نرم افزاری را با موفقیت سپری کرده است

1401/07/24 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر

میلگرد بستر روش درست اجرای میلگرد بستر یکی از راه های بسیار به صرفه و کاربردی به جهت افزایش استحکامات ساخت و ساز ، استفاده از میلگردهایی به نام میلگرد بستر است. اما در حقیقت میلگرد بستر چیست؟ و چه استفاده هایی دارد؟ در چه زمانی می توان از این محصول استفاده لاز م را کرد و از آن در ساخت و ساز استفاده نمود؟ میلگرد بستر ازمیلگر های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. محصول ذکره شده حالتی آج دار داشته تا بتواند بهتر با بتن یا ملات آمیخته شود برقرار نماید. با توجه به اینکه فولاد به گذر زمان در کنار رطوبت محیط، دچار فرسایش می شود پوششی از جنس گالوانیزه سطوح محصول را فرار می گیرد این ویژگی ضد زنگ موجب افزایش طول عمر و جلوگیری از فرسایش زود هنگام شده در نتیجه کیفیت محصول نهایی افزایش می یابد. میلگرد بستر .. • از جنس میلگرد بوده. • به شکل آج دار است. • ضخامت 4 mm دارد. • ضد زنگ است. • ضد فرسایش و بسیار مقاوم است. استفاده از میلگرد در کشور های خارجه سال های زیادی است که مورد استفاده قرار میگیرد میلگرد بستر برای عدم ریزش دیوار ها در هنگا م وقوع زلزله مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین برای استحکام بنای نیز مورد استفاده قرار میگیرد میلگرد بستر را می توانید از طریق شرکت ام پی اچ تهیه کنید برای خرید میلگرد بستر دقت بسیار زیادی را باید به خرج دهید تا با کیفیت بالا محصول را تهیه کنید.میلگرد بستر

1401/07/17 تاریخ
مشاهده

قیمت میلگرد بستر mph

یکی از راه های افزایش استحکام دیوار ها استفاده از میلگرد بستر می باشد برای خرید میلگرد بستر و استفاده آن باید مواردی را در نظر گرفت. برای انتخاب بهترین میلگرد بستر می توانید با تیم مجرب ام پی اچ در تماس باشید همچنین می توانید به صورت آنلاین از قیمت های میلگرد بستر در سایت شرکت ام پی اچ آگاه شوید و در خواست مشاوره خود را در سایت شرکت ارسال کنید شرکت mph برای راحتی مشتریان سعی بر این داشته است با داشتن نمایندگان فروش در استان های مختلف امر فروش را برای مشتریان آسان کند. بهترین میلگرد بستر را از ما بخواهید .

1401/07/10 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر چیست؟

یکی از کاربردی ترین روش هایی که برای افزایش استحکام ساخت و ساز ها ی ساختمانی و اتصالات ها مورد استفاده قرار می گیرد میلگرد بستر می باشد. اما میلگرد بستر چگونه کار می کند؟و فواید آن چیست. فواید کاربرد میلگرد بستر میلگرد بستر از سیم های فولادی با ضخامت 4 mmو به صورت ضد زنگ و آجدار ساخته می شود، تا دچار فرسایش نشود و تماس بهتری با سیمان و بتن برقرار کند. در ادامه با ویژگی های میلگرد بستر آشنا می شوید همچنین برای دریافت قیمت میلگرد بستر می توانید با کارشناسان میلگرد بستر mph در تماس باشید مقاوم در برابر زنگ زدگی آجدار بودن میلگرد بستر مقاومت بالا و بدون فرسایش ضخامت چهار میلی متر این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده می کنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی برای استحکام و مقاومت ساختمان راحت می کند. کاربرد میلگرد بستر چیست؟ برای ساخت میلگرد بستر از مفتول و جوشکاری مقاومتی استقاده می شود. و برای مقاوم تر کردن مصالح و سازه های در برابر زلزله و رویداد های غیر منتظره طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. . چه میلگرد بستری را برای سازه خود استفاده کنیم؟ برای انتخاب میلگرد بستر و پیدا کردن قیمت میلگرد بستر می توانید با کارشناسان میلگرد بستر mph در تماس باشید تا نسبت به نیاز شما بهترین میلگرد بستر را به شما معرفی کنند با بهترین قیت میلگرد بستر .

1401/07/06 تاریخ
مشاهده

معایب میلگرد بستر

معایب میلگرد بستر استفاده از میلگرد بستر برای استحکام دیوار ها اهمیت بسیار بالایی دارد ولی اگر میلگرد بستر مورد استفاده از ضخامت لازم برخوردار نباشد باعث آسیب به سازه می شود همچنین اگر بلندی یا کوتاهی میلگرد بستر به طور دقیق تعیین نگرد نیز باعث آسیب به سازه می شود در مواردی نحوه نصب میلگرد بستر نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و باید با دقت وصل شود میلگرد بستر ام پی اچ با بحره گیری از تیم مجرب توانسته نسبت به پروژه ها ی مشتریان بهترین میلگرد بستر را معرفی کند .

1401/06/30 تاریخ
مشاهده

ارزان ترین قیمت میلگرد بستر

ارزان ترین قیمت میلگرد بستر برای برسی قیمت میلگرد بستر باید عوامل زیادی را برسی کرد 1-جنس مورد استفاده در میلگرد بستر 2-هزینه تمام شده خرید متریال میلگرد بستر 3-هزینه حمل و نقل میلگرد بستر 4-هزینه تمام شده برای ساخت میلگرد بستر تمام این گزینه ها در قیمت میلگرد بستر اثر دارد . خوشبختانه شرکت میلگرد بستر ام پی اچ توانسته است تمام این فاکتور ها را با بهترین حالت ممکن انتخاب کند . پس برای خرید میلگرد بستر و پیدا کردن ارزان ترین قیمت میلگرد بستر سایت ما را دنبال کنید. ارزان ترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید.

1401/06/27 تاریخ
مشاهده

کاربرد میلگرد بستر

• مصالح به کار گرفته شده می بایست از کیفیت مناسب برخوردار باشد و با مصالح موجود همخوان • باشند. • وزن سازه ، کاهش داده شود. • سیستم فونداسیون باید بار نهایی ساختمان را به صورت کامل به زمین منتقل نماید. • دیوارها باید کاملا با یکدیگر وصل شوند‌، کف‌ ها باید به دیوار متصل شوند تا از شکسته شدن آن‌ ها جلوگیری شود. • دیوارهای سازه باید به صورت یکنواخت توزیع شوند و فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ساختمان کاهش داده شود • سیستم سقف باید دارای مقاوت کافی بوده و به صورت بسیاردقیق به دیوارهای ساختمان متصل شود. • عناصر غیر سازه‌ای باید به طور کامل به عناصر و مصالح سازه‌ ای متصل شوند.تا بهبود استحکام ساختمان را سرعت ببخشند. • دیوارهای آجری • دیوارهای آجری سفالی (CLB) • بلوک‌های بتنی تو خالی (HCB) • بلوک‌های سیمانی • بلوک‌های ACC • لیکا • هبلکس

1401/06/21 تاریخ
مشاهده

قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد بستر شرکت میلگرد بستر ام پی اچ به کمک تیم خود توانسته میلگرد بستری با کیفیت بالا و همچنین با قیمت مناسب به مشتریان خود عرضه کند قیمت میلگرد بستر به عوامل مهمی بستگی دارد 1- هزینه تمام شده متریال :هر چقدر هزینه خرید اقلام مورد نیاز برای ساخت میلگرد بستر مناسب تر باشد در آخر قیمت میلگرد بستر کاهش می یابد 2-هزینه تمام شده ساخت: یکی دیگر از مهم ترین قسمت ها در قیمت میلگرد بستر هزینه ساخت میلگرد بستر است که شامل هزینه کار گر و غیره می باشد 3-هزینه ارسال:از انجا که شرکت میلگرد بستر ام پی اچ نمایندگی ها و شعبه های زیادی در سرار کشور دارد هزینه بار بسیار کمتری برای خرید میلگرد بستر باید پرداخت شود. در حالی که بازار ایران دارای نوسانات شدید در حوزه مواد اولیه است ولی با تدبیر مدیریت میلگرد بستر ام پی اچ قیمت میلگرد بستر با پایین ترین قیمت ممکن در بازار ارائه می شود لارم به ذکر است شما می توانید قیمت میلگرد بستر و تمام محصولات مرتبط به وال پست را به صورت روزانه از سایت ام پی اچ مشاهده و خرید کنید کامل ترین سایت مرجع محصولات وال پست و مسلگرد بستر

1401/06/12 تاریخ
مشاهده

نمایندگی میلگرد بستر

شرکت میلگرد بستر ام پی اچ با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394 تاسيس گرديد. ما در این شرکت در راستای خدمت به صنعت کشوررعزیزمان همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و کيفيت بالای محصولات گامی بزرگ در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم. معمولا تولید کنندگان میلگرد بستر برای اعطای نمایندگی فروش میلگرد بستر و محصولات جانبی، شرایطی را در نظر می گیرند که این شرایط شامل موارد زیر است: • توانمندی: از شرایط مهمی که برای اعطای نمایندگی درنظر می گیرند شرایط تحصیلی و تجربه کارکنان شرکت متقاضی است. بدیهی است که اشخاصی که دارای تحصیلات بازرگانی باشند و همچنین افراد دارای تجربه کاری در زمینه خرید و فروش آهن آلات در بالا ترین اولویت دریافت نمایندگی قرار می گیرند. • شرایط دفاتر و مکان نگهداری محصولات: از دیگر شرایط بسیار مهم برای دریافت نمایندگی داشتن دفتر فروش فعال و در مکان مناسب است. تمام فروش ها باید زیر نظر شرکت تولید کننده باشد و فاکتور دیگر نشان دهنده وجود انبار جهت نگهداری میلگرد بستر و محصولات جانبی است است، تا در زمان مشخص شده محصول به مشتری داده شود. شرایط انبار باید طبق استانداردهای کارخانه مشخص می شود، اما باید فضای مورد نیاز جهت نگهداری حجم مناسبی از میلگرد بستر باشد و همچنین برای جلوگیری از آسیب دیدن میلگرد بستر ها سرپوشیده باشد. • موقعیت جغرافیایی: شهرهایی که ساخت و ساز ساختمان در آن ها زیاد است و یا شهرهایی که کارخانه فاقد نمایندگی فروش است، دارای اولویت دریافت نمایندگی هستند. • حسن انجام کار برای نمایندگان: نمایندگی باید برای راحتی مصرف کنندگان همیشه در دسترس باشد و نیازهای مشتریان را از انبار خود و در صورت نیاز از انبار مرکزی کارخانه تامین و به مشتری تحویل دهند و همچنین موظف به حسن انجام کار در قبال کارخانه است و معمولا برای اثبات آن وثیقه ای به کارخانه می دهد.

1401/06/09 تاریخ
مشاهده

وزن میلگرد بستر

وزن میلگرد بستر همه ما برای خرید توجه زیادی به خرج می دهیم. ولی آیا برای خرید مصالح ساختمانی همین توجه را به خرج می دهیم؟ اندکی زمان گذاشتن برای انتخاب درست می تواند جان و مال مان را در برابر زلزله و سیل در امان نگه دارد . داشتن استاندارد های لازم از نکات مهم در استفاده از میلگرد بستر می باشد. یعنی حتی اگر تولید آن یک میلی متر تغیر کند تمام استانداردها دچار اختلال می شود. یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مصالح ساختمان همین میلگرد بستر است که برای استفاده از آن باید از وزن آن آگاه باشیم. فرمول های مورد استفاده برای ساخت میلگرد بستر روش اول وزن میلگرد بستر 7.8* 3.14 * طول میلگرد * شعاع میلگرد * شعاع میلگرد = وزن میلگرد / 1000 در فرمول ابعاد میلگرد ها باید به mmباشد و وزن میلگرد به kg محاسبه می شود. روش دوم وزن میلگرد بستر بر طبق استاندارد ISO 3132 سازمان استاندارد ایران باید با یک تفاوت کوچک وزن میلگرد با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود: 162/ سایز دقیق میلگرد * سایز دقیق میلگرد = وزن دقیق میلگرد به طور مثال وزن دقیق 1 متر میلگرد سایز 16 به طور تقریبی ( (۱۶ × ۱۶) ÷ ۱۶۲ ~= ۱.۵۸۰۲ ) است که به این ترتیب وزن یک شاخه از آن ( ۱.۵۸۰۲ × ۱۲ ~= ۱۸.۹۵ ~ ۱۹ ) می باشد. سبک ترین میلگردهای موجود برای میلگرد راد همدان و سیرجان می باشد. و پیشنهاد ما برای خرید مطمعن شرکت میلگرد بستر mph است ، بهترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید.

1401/06/04 تاریخ
مشاهده

گیره در میلگرد بستر

گیره قطعه ای است از جنس ورق گالوانیزه با حداقل ضخامت 2 میلیمتر که با اتصال به ستون و قلاب می توان نیرو های موجود را انتقال دهد. این قطعه به گونه ای طراحی شده است که امکان تنظیم ارتفاع با سطح سفال یا بلوک ها را دارد. تمام محصولات میلگرد بستر mph با بهترین کیفیت تولید شده تا با خیال راحت

1401/05/28 تاریخ
مشاهده

مزایای میلگرد بستر

• متصل شدن دیوار ها • امکان گذاشتن به صورت عمودی وجود دارد. • به دوغاب بندی نیازی نیست. • موجب افزایش چشمگیر مقاومت دیوار می‌شود. • در برابر زلزله مقاوم است است. • مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهد. • استحکام برشی افزایش می یابد. … شکل میلگرد بستر ساده و به راحتی قابل تشخیص است. میلگرد بستر به صورت نرده بانی است .و با مفتول ساخته می شود. مفتول ها به کمک جوشکاری به یکدیگر متصل شده، طول و ضخامت آن نیزبر اساس سیاست فولادساز تعیین می گردد. مسلح کردن دیوار: یکی از ویژگی های میلگرد بستر مسلح کردن دیوار سازه در مقابل زلزله مشاهده کرد. این روش علاوه بر خاصیت نگه دارنگی، نیروی دیوار را نیز به سازه منتقل نخواهد کرد. ظاهر کنگره ای محصول باعث بوجود آمدن استحکام بیشتر می‌شود. افزایش مقاومت کششی ملات در این روش باعث می‌شود بین دوخت اجرا یکپارچگی بوجود بیاید. میلگرد بستر و توجیه اقتصادی: هزینه این روش نسبت به روش های آیین نامه کمتر می باشد و کمتر از 0.5 درصد هزینه ساخت را شامل می شود و حداقل از هفتاد درصد خسارات مالی به ساختمان و تلفات جانی هنگام وقوع زلزله جلوگیری می نماید. پس برای خرید و تهیه میلگرد بستر با بهترین قیمت و کیفیت همراه با مشاوره رایگان حتما با ما در ارتباط باشید

1401/05/22 تاریخ
مشاهده

در چه دیوارهایی می توان میلگرد بستر استفاده کرد؟

اصولاً دیوار هایی از جنس آجر و یا سفال مقاومت کمتری در برابر زلزله و فشار های ناشی از آن دارند . به همین دلیل مهندسان ساختمانی تمام تلاششان این بود که با کمترین زحمت و هزینه بتوان بدون تخریب و یا اضافه کاری مقاومت این دیوار ها را بالا برد. بر طبق استاندار سازی های آمریکا در این زمینه میلگرد های با قطر 4 میلی متر و عرض 5 و 11 سانتی متر که به صورت آجدار هم هستند ساخته شد که در این زمینه بسیار مفید واقع شدند . که انواع میلگرد بستر عبارت است از : میلگرد بستر 5.5 میلگرد بستر 11 میلگرد بستر 15 برای کسب اطلاعات بیشتر از نوع استفادی در دیوار ها می توانید با شماره های که داخل سایت ام پی اچ موجود است تماس حاصل فرمایید تابهترین میلگرد بستر با بهترین قیمت به دست شما همکاران عزیز برسد

1401/05/10 تاریخ
مشاهده

خرید میلگرد بستر

میلگرد بستر در انواع مختلفی تولید می شود میلگرد بستر ام پی اچ سعی بر این داشته است با بهره گیری از کارکنان مجرب و تولید صفر تا صد میلگرد بستر .میلگرد بستر را با بهترین قیمت و بهترین کیفیت عرضه کند برای خرید میلگرد بستر می توانید با تیم مجرب و کارشناسان میلگرد بستر ام پی اچ در تماس باشید تا بهترین گزینه را برای خرید میلگرد بستر به شما پیشنهاد دهند .با خرید میلگرد بستر و استفاده آن در ساختمان ها و در دیوار کشی ها به استحکام ساختمان کمک می کنید .اما برای انتخاب مناسب میلگرد بستر حتما با ما در ارتباط باشید تا همکاران ما بهترین گزینه را به شما معرفی کنند تا میلگرد بستر خود را با بهترین قیمت خریداری کنید

1401/05/03 تاریخ
مشاهده

اتصال به وال پست ها

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ 4-3-1 آیین نامه طراحی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻬﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺰء ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ﺷﮑﻞ اي را در ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎي اﯾﺠﺎدﺷﺪه درآن ﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ اﺛﺮ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮآن ﻫﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻧﻞ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي دﯾﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارده و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ در ﺑﺎﻻ) زﯾﺮ ﺳﻘﻒ (و دو ﻟﺒﻪ ﻗﺎﺋﻢ دو ﻃﺮف ﭘﺎﻧﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮزي زﯾﺮ) روي ﮐﻒ (ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﻮلﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر . ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاي دﯾﻮارﻫﺎي ﭘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وال ﭘﺴﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دالﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺮاي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻠﻮﮐﯽﺑﻪ ﺻﻮرت دال دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 729 ﺷﻤﺎره ﺳﺎزﻣﺎن وﺑﻮدﺟﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻓﻮاﺻﻞ وال ﭘﺴﺖ ﻫﺎ را می ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ خمشی ﭘﺎﻧﻞ تکیه ی دﯾﻮار ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺒﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر وارد ﺑﺮ دﯾﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .و در آخر برای خرید بهترین میلگرد بستر با مشاوره های ما در ارتباط باشید تا بهترین گزینه برای خرید میلگرد بستر را به شما پیشنهاد دهند پس بهترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید.

1401/04/22 تاریخ
مشاهده

میلگرد بستر

این سازه محکم و مقرون به صرفه می تواند در استحکامات ساختمانی بسیار حائز اهمیت باشد میلگرد بستر از سیم های فولادی در ضخامت های چهار میلی متری تولید می شوند. برای اینکه میلگرد بهتر در دیواره های ساختمانی قرار بگیرد از آج استفاده میکنند تا ملات و بتن سازگاری بهتری داشته باشد این محصول ضد زنگ و ضد فرسایش است که خیال سازندگان ساختمانی برای استحام و مقاومت ساختمان راحت میکند دو نکته در خرید میلگرد بستر قابل توجه است نکته اول جنس میلگرد بستر و نوع میلگرد که در آن استفاده شده است و دوم قیمت میلگرد بستر که ما هر دوی این ها را تضمین می کنیم پس بهترین قیمت میلگرد بستر با بهترین کیفیت میلگرد بستر را از ما بخواهید

1401/04/13 تاریخ
مشاهده

انواع میلگردبستر

میلگرد بستر در استحکام دیوار ها اهمیت زیادی دارد که نسبت به اندازه دیوار میلگرد بستر هایی با اندازه های مختلفی ایجاد می شود میلگرد بستر 5.5 میلگرد بستر 11 میلگرد بستر 15 که در میلگرد بستر ها از دو نوع میلگرد آج دار و بدون آج استفاده می شود البته شما می توانید در ام پی اچ میلگرد بستر را به صورت میلگرد بستر سیاه خریداری کنید .برای استعلام قیمت میلگرد بستر می توانید به صورت روزانه سایت را برسی کنید و تمام قیمت ها به صورت روزانه به روز می شوند

1401/04/13 تاریخ
مشاهده

تاریخچه میلگرد بستر

اولین بار در سال ۱۸۱۳ میلادی در اروپا بود که از میلگرد بستر در ساخت بناها استفاده شد. اروپاییان دریافتند در برابر تکان های شدید زمین میتوانند با این شیوه از سرمایه انسانی و مالی خود مراقبت کنند. سپس از حدود ۷۰ سال پیش استفاده از این روش در آمریکا نیز مرسوم شد. آنها برای ایجاد روش استاندارد بکار گیری آیین نامه ای را تهیه کردند. در حال حاضر بسیاری از کشور های اروپایی نظیر استرالیا، کانادا و نیوزلند از این مدل میلگرد ( میلگرد بستر ) در بناهای خود استفاده میکنند.سال ها است که در ایران بحث های پیرامون حوادث طبیعی جریان دارد اما متاسفانه توجه چندانی به راه کارهای عملی نمی شود و هر بار با وقوع زلزله در نقطه ای ازکشور مدتی در این باره صحبت می شود و پس از مدتی همه چیز به دست فراموشی سپرده می شود . مهم ترین عامل بروز فاجعه در زمان وقوع زمین لرزه سودجویی بعضی از سازندگان که به بساز و بفروش معروف هستند می باشد. از سال ۱۳۹۲ با انتشار رسمی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان این میلگرد در ایران نیز دارای آیین نامه ملی گردید.امید است تا در آینده ای نه چندان دور بناهای ساخته شده در ایران نیز از مقاومت مطلوبی در برابر حوادث طبیعی به خصوص زمین لرزه ها برخوردار شود. امروزه در کشور ایران بر اساس پیوست 6 استفاده از میلگرد بستر برای استحکام دیوار ها الزامی است شما می توانید قیمت میلگرد بستر را به صورت آنلاین و روزانه از سایت میلگرد بستر ام پی اچ برسی و خریداری نماید بهترین قیمت میلگرد بستر را از ما بخواهید

1401/03/19 تاریخ
مشاهده
قیمت میلگرد بستر 5.5 23,500 میلگرد بستر 11 24,500 تومان *قیمت میلگرد بستر 15 25,500 تومان